You are mine là gì

     

My với Mine là gì? rành mạch my cùng mine trong tiếng anh. Các bạn đừng quên còn tồn tại một số bài bác tập dưới giúp hiểu hơn về phong thái sử dụng của My với Mine nhé.Bạn đang xem: You are mine là gì


*

Hình ảnh minh họa (pediaa.com)

A.Mine là gì?

1.Mine là đại từ cài đặt của danh từ I.

Bạn đang xem: You are mine là gì

Mine: của tôi

Ex: – That oto is mine.(Chiếc xe tê của tôi).

-Trang is an new friend of mine.(Trang là một trong những người bạn mới của tôi).

– I am going lớn Paris next week. When, I am here, I hope to visit a friend of mine.(Tôi sẽ tới Paris vào tuần tới. Khi đó, tôi ở đây, tôi hi vọng đến thăm một người chúng ta của tôi).

2. Vị trí của Mine trong câu.

Trong câu, Mine thường sẽ có vị trí đứng sau chủ ngữ, tân ngữ hoặc sau giới trường đoản cú (cụm giới từ).

3. Kết cấu của Mine.

A Mine of information about (on) somebody/ something

➔ cấu trúc Mine với nghĩa là một trong kho gọi biết về tín đồ nào đó/ vật gì đó.

Ex: My grandfather is a mine of information about/ on our family’s history.

(Ông của tôi là một trong những kho phát âm biết về lịch sử hào hùng của mái ấm gia đình chúng tôi).

4. Mục đích của Mine là 1 động từ.

Mine (v): khai (mỏ), để mìn, trúng mìn

Ex: The cruiser was mined và sank in two minutes.

Xem thêm: Nghe Chuyên Gia Giải Đáp: Uống C Sủi Có Hết Mụn Không ? Uống C Sủi Có Tác Dụng Gì

(Chiếc tuần dương hạm trúng mìn và chìm nghỉm vào 2 phút).

B. Minh bạch Mine và My.

– Mine là đại từ bỏ sử hữu của danh tự I. Còn My là tính tự sử hữu của danh trường đoản cú I.

– Mine và My rất nhiều mang tức là của tôi.

Ex: – This house is mine. (Ngôi đơn vị này là của tôi).

-My sister (Chị gái của tôi)/ My darling! (Em yêu mến của anh).

– trong câu, sau My là 1 danh từ. Còn Mine được nhìn nhận như một danh từ yêu cầu không cần phải có một danh từ đứng sau.

Ex: That is my notebook. (Kia là quyển vở viết của tôi).

=That notebook is mine. (Quyển vở viết kia là của tôi).

C. Một vài bài tập để phân minh Mine với My.

Xem thêm: Săn Vé 36K Khám Phá Biểu Tượng Của Thành Phố Biển Nha Trang, Khám Phá Biểu Tượng Của Thành Phố Biển

1. Minh’s car is very expensive. _____ is cheap. (Mine/My)

2. ____ và yours is used, when nothing follows. (Mine/My)

3. This new pen is _____. (Mine/My)

4. Those cars are _____ brother. (Mine/My)

5. _____ Godness, what a surprise! (Mine/My)

6. _____ favourit football team won a lot of matches last season but they haven’t won many matches so far this season. (Mine/My)

7. I am going khổng lồ Ho đưa ra Minh thành phố next week. When, I am here, I hope to visit a friend of _____. (Mine/My)

8. I can not meet you tomorrow because _____ parents are coming too see me. (Mine/My).

9. _____ bicycle has disappeared. It must have been stolen. (Mine/My)

10. _____ new book will probably be translated into a number of foreign languages. (Mine/My)