X Là Tetrapeptit Có Công Thức Gly Ala Val Gly

     

Khi đốt cháy trọn vẹn một amin 1-1 chức X nhận được 8,4 lit khí CO2 ; 1,4 lit N2 (dktc) với 10,125g H2O. Bí quyết phân tử của X là :
Bạn đang xem: X là tetrapeptit có công thức gly ala val gly

Khi đốt cháy trọn vẹn một amin 1-1 chức X, chiếm được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 ( những thể tích khí đo sinh sống đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là


Cho m gam axit glutamic tính năng với 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X chứa 16,88g hóa học tan. X tính năng với V ml hỗn hợp HCl 1M. Quý giá của V là :


Cho m gam H2NCH2COOH bội phản ứng hết với hỗn hợp KOH dư chiếm được dung dịch chứa 84,75 gam muối. Quý giá của m là


Cho 0,1 mol α – amino axit X tác dụng vừa đầy đủ với 50ml hỗn hợp HCl 2M. Trong một xem sét khác, đến 32,04 gam X vào dung dịch HCl dư,sau kia cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 45,18 gam muối bột khan, Vậy X là:


Cho 3,96 gam Gly-Gly làm phản ứn trọn vẹn với 150 ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản bội ứng, chiếm được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm 2 amin đối kháng chức vào oxi thu được 0,09 mol CO2; 0,125 mol H2O và 0,336 lit N2 (dktc). Cho m gam hỗn hợp X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa H2SO4 loãng chiếm được a gam muối. Cực hiếm của a là :
Xem thêm: Unit 11 Lớp 11 Writing Unit 11 Lớp 11 Lớp 11 Writing, Unit 11 Lớp 11 Writing

Cho 35,76 gam các thành phần hỗn hợp 2 amin no đối chọi chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng chức năng hết với dung dịch HCl, làm cho khô hỗn hợp thu được 62,04 gam muối hạt khan. Bí quyết phân tử 2 amin là:


Cho chất hữu cơ X tất cả công thức phân tử C2H8N2O3. Mang đến 3,24 g X công dụng với 500ml dung dịch KOH 0,1M. Sau khi xong phản ứng thu được hóa học hữu cơ Y cùng dung dịch Z. Cô cạn hỗn hợp Z chiếm được khối chất rắn là m gam. Khẳng định m?


Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đối chọi chức, mạch hở) bằng O2, nhận được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo làm việc đktc). Bí quyết phân tử của X là


Hỗn phù hợp E gồm muối vô sinh X (CH8N2O3) với đipeptit Y (C4H8N2O3). Mang đến E công dụng với hỗn hợp NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E chức năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào dưới đây sai?


Hỗn phù hợp E có X (C4H12N2O4) cùng Y (C3H12N2O3). X là muối bột của axit hữu cơ nhiều chức , Y là muối hạt của một axit vô cơ. Cho 5,52g E tính năng với dung dịch NaOH dư đun nóng thu được 0,08 mol hai hóa học khí (có tỉ lệ thành phần mol là một trong : 3) với dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là :


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH dư vào hỗn hợp X. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đang phản ứng là:
Xem thêm: Dưới Thời Lý, Nhà Vua Đã Lựa Chọn Ngày Tết Trung Thu Tạ Ơn Thần Nào 2022

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam