Speak

     
Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond khổng lồ requests, offers and promises.

Bạn đang xem: Speak


(Em hãy thao tác làm việc vói các bạn em. Hãy đọc những cụm từ cùng xem tranh cho sau đây rồi luân chuyển nhau chỉ dẫn và đáp lại những yêu cầu, đề nghị và lời hứa hẹn hẹn.) 

Requests

Offers

Promises

- Can Could you ?

- Will/Would you ?

- Would you like ?

- What can I get for you?

- Shall I ?

- Will/Won"t you have ?

- Can I get you ?

- I will promise.

- I promise I’ll .

- I promise I won"t .

- I promise khổng lồ .

 

Responses

- Sure.

- OK.

- All right.

- I"m sorry, I can"t.

- I"m afraid not.

- Yes, please.

- That would be nice.

- No, thank you.

 

- I hope so.

- Good.

Xem thêm: Chứng Minh Tên Quan Phụ Mẫu Là Kẻ Lòng Lang Dạ Thú

- I"m glad.

- Don"t forget;

 


*


a. Could you give me a bandage, please?

=> Sure. Here you are.

b. I have a bad headache. Could you give me an aspirin, mom?

=> Sure. Here you are.

c. I was bitten by a snake. Could you help me to hold the wound tight?

=> Of course. I"ll vày it right now.


d. Oh, you have a high temperature. Can I get you some paracetamols?

=> Yes, please.

e. You broke the vase, Nam. I hope you won’t vày it again.

=> I promise I won’t.


a. Bạn cũng có thể cho tôi một chiếc băng được không?

=> chắc hẳn rằng rồi. Của công ty đây.

b. Mình bị đau đầu quá. Chúng ta cũng có thể cho mình một viên aspirin không?

=> chắc hẳn rằng rồi. Của chúng ta đây.

c. Mình bị rắn cắn. Bạn có thể giúp tôi cố định vết mến không?

=> tất nhiên rồi. Bản thân sẽ làm ngay bây giờ.

d. Oh, các bạn bị sốt rồi. Mình cho bạn uống vài viên paracetamol nhé?

=> Được.

e. Con làm vỡ tung bình rồi nam à. Chị em hy vọng bạn sẽ không làm vậy nữa.

=> con hứa con sẽ không còn làm gắng nữa.

Xem thêm: Cách Vẽ Hoa Hồng Cách Điệu, 100+ Hình Ảnh Hoa Hồng Cách Điệu

 

giaimaivang.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp giaimaivang.vn


Cảm ơn bạn đã sử dụng giaimaivang.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép giaimaivang.vn gởi các thông báo đến các bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.