UNIT 8 LỚP 10 READING

     

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm việc từng đôi. Nhìn hình và trao đổi câu hỏi.)


Before

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions.

Bạn đang xem: Unit 8 lớp 10 reading

(Làm câu hỏi từng đôi. Quan sát hình và bàn bạc câu hỏi.)

1. What are the people in the picture doing?

(Những fan trong tranh đang làm gì?)

2. How are they working?

(Họ làm việc như thế nào?)

3. What vày you think of the crop?

(Bạn suy nghĩ gì về vụ mùa?)

4. What helps produce good crops?

(Điều gì giúp sản xuất ra cây cỏ tốt?)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They"re harvesting the crop/ rice from the fields.

(Họ vẫn thu hoạch vụ / lúa từ những cánh đồng.)

2. They’re working hard & merrily.

(Họ đang có tác dụng việc chăm chỉ và vui vẻ.)

3. I think it’s a good crop/ bumper crop.

(Tôi nghĩ đây là vụ mùa bội thu.)

4. To lớn get good crops, besides good farming method(s), it requires hard work và suitable weather.

(Để gồm được cây cối tốt, ngoại trừ phương thức tốt, nó đòi hỏi làm việc chuyên cần và thời tiết yêu thích hợp.)


While

WHILE YOU READ 

Read the passage, & then bởi vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn,và tiếp đến làm bài bác tập theo sau.)

 

Many years ago, my village was very poor. The villagers had to work hard in the fields all day & could hardly make ends meet. Their lives were simple & they were in need of many things. Many people had khổng lồ live in houses made of straw và mud, and few families had a radio or a TV set. However, in spite of the shortages, the villagers managed to send their children to school and college. They hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.

The children have met their parents" wishes. When they came back from college or technical high school, they introduced new fanning methods, which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crops for export. Soon, the lifestyle of my village changed. Today, people live in brick houses. In the evening, they can listen lớn the news on the radio or watch TV for entertainment. Sometimes they go to town on their motorbikes to vày some shopping or lớn visit their friends.

“Our lives have changed a lot thanks to the knowledge our children brought home," said an old farmer, “and I always tell my grandchildren khổng lồ study harder so that they can do even more for the village than their parents did."

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài bác đọc:

Nhiều năm kia đây, xóm tôi khôn cùng nghèo. Dân làng bắt buộc làm lụng vất vả cả ngày trên cánh đồng mà số đông không đủ sống. Cuộc sống của bọn họ đạm bạc đãi và họ bắt buộc nhiều thứ. Nhiều người dân phải sống trong công ty tranh vách đất, và phần nhiều chẳng có gia đình nào có đài xuất xắc tivi. Mang dù cuộc sống thường ngày còn nhiều thiếu thốn, dân xã vẫn nỗ lực cho nhỏ đến ngôi trường và tới trường đại học. Họ hy vọng rằng với học tập vấn về kỹ thuật và công nghệ, con cái cùa họ rất có thể tìm cách làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Con cái triển khai được mong ước của cha mẹ. Khi chúng xuất sắc nghiệp đại học hay trung cung cấp kỹ thuật quay trở lại làng, bọn chúng đã giới thiệu cách thức canh tác mới đưa về những mùa màng bội thu. Bọn chúng cũng giúp dân làng mạc trồng cây yêu đương phẩm nhằm xuất khẩu. Chẳng bao lâu sau cuộc sống ở làng tôi đã cố gắng đổi. Ngày này người dân đã gồm nhà gạch. Tối đến họ rất có thể nghe tin tức trên đài giỏi xem tivi nhằm giải trí. Thỉnh thoảng họ đi xe trang bị ra phố buôn bán hay thăm bạn bè.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 8 Môn Văn Có Đáp Án, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Môn Ngữ Văn Lớp 8 Năm 2020

"Cuộc sinh sống của chúng tôi đã biến đổi nhiều nhờ kỹ năng và kiến thức mà lũ trẻ có về", một lão nông nói, "và tôi luôn luôn bảo nhỏ cháu mình cần học hành cần mẫn hơn để rất có thể đóng góp mang lại xóm làng nhiều hơn cha mẹ chúng trước đây."


Task 1

Task 1. The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B.

(Những từ sinh hoạt cột A xuất hiện thêm ở bài đọc. Ghép bọn chúng với có mang của bọn chúng ở cột B.)

A

B

1. Make ends meet

2. In need of many things

3. Bettering one"s life

4. Bumper crops

5. Cash crops

a. Making one"s life better

b. Have just enough money lớn pay for the things that you need

c. Crops to be sold, not for use by the people who grow it

d. Having to have many things that you vày not have

e. Good crops

Lời giải đưa ra tiết:

1. B2. D 3. A 4. E5. C

1. Make ends meet = have just enough money to lớn pay for the things that you need: chỉ có đủ tiền để trả cho các thứ chúng ta cần

2. In need of many things = have just enough money khổng lồ pay for the things that you need: phải có khá nhiều thứ mà chúng ta không có

3. bettering one"s life = making one"s life better: làm cho cuộc sống đời thường của một người giỏi hơn

4. Bumper crops = good crops: vụ mùa tốt

5. Cash crops = crops to lớn be sold, not for use by the people who grow it: cây trồng được bán, ko phải cho những người trồng nó


Task 2

Task 2: The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table.

(Bài gọi kế cho họ về nhiều điều nỗ lực đổii sinh sống làng. Ngừng bảng sau.)

Areas of change

Before

Now

houses

made of straw amd mud

 

radio and TV

 

 

farming methods

 

 

crops

 

 

travel

 

motorbike

Lời giải bỏ ra tiết:

Areas of changeBeforeNow
housesmade of straw & mudmade of brick
radio & TVfew families had a radio or a TV setmany families has a radio or a TV set
farming methodsoldnew
cropspoorgood/bumper
travelon foot/ by cartmotorbike

Tạm dịch:

Lĩnh vực thay đổiTrước kiaBây giờ
nhàlàm bằng rơm và bùnlàm bằng gạch
radio và TVít mái ấm gia đình có radio hoặc TVnhiều mái ấm gia đình có radio hoặc TV
phương pháp canh tácmới
vụ mùatệtốt
đi lạiđi bộxe máy

Task 3

Task 3: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What was life lượt thích in the author"s village many years ago?

(Cuộc sống trong làng mạc của người sáng tác cách đây các năm như thế nào?)

2. Why did the villagers want to send their children to lớn school và college in spite of their shortages?

(Tại sao tín đồ dân mong mỏi gửi bé đến trường với đại học tuy vậy nghèo?)

3. How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school?

(Làm thế nào con trẻ em hoàn toàn có thể giúp nâng cấp lối sinh sống trong làng lúc học xong trung học tập hoặc trung học kỹ thuật?)

4. What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home?

(Một nông dân già nói gì về công dụng của kiến thức và kỹ năng mà những người trẻ tuổi mang về?)

5. What exactly did he tell his grandchildren?

(Chính xác ông vẫn nói gì với con cháu của mình?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. It was poor và simple.

(Nó nghèo và đối chọi giản.)

2. Because they hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.

(Bởi do họ mong muốn rằng với 1 nền giáo dục khoa học cùng công nghệ, con cháu của họ rất có thể tìm thấy một phương pháp để cải thiện cuộc sống đời thường của họ.)

3. They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped khổng lồ grow cash crops for export.

(Họ trình làng các phương thức canh tác mới dẫn cho vụ mùa bội thu. Chúng ta cũng góp trồng cây lâu năm để xuất khẩu.)

4. He said their lives had changed a lot thanks to the knowledge their children brought trang chủ from technical high schools or colleges.

(Ông nói cuộc sống thường ngày của chúng ta đã biến hóa rất các nhờ vào kiến thức và kỹ năng mà con cái họ đem đến từ các trường trung học kỹ thuật hoặc cao đẳng.)

5. He told his grandchildren, “Study harder so that you can even vày more for the village than your parents did”.

(Ông nói với cháu của mình, "Học tập cần cù hơn để cháu thậm chí rất có thể làm những cho làng hơn cha mẹ cháu vẫn làm".)


After

AFTER YOU READ 

Work in pairs. Discuss the following question.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021, Xem Chính Thức

(Làm vấn đề từng đôi. đàm luận câu hỏi sau.)

How can people with education help make the life of their community better?

(Người ta có thể giúp cuộc sống thường ngày cộng động tốt hơn bởi học vấn như vậy nào?)

Lời giải bỏ ra tiết:

People with an education can help to lớn make the life of the community better by applying new methods, new techniques and knowledge in working. And thanks to lớn this, the work gets more effective and produces better results.

(Những bạn được hưởng nền giáo dục có thể giúp nâng cao cuộc sống của cùng đồng bằng phương pháp áp dụng các cách thức mới, chuyên môn và kiến thức và kỹ năng mới trong công việc. Với nhờ đó, công việc trở nên kết quả hơn và chế tác ra hiệu quả tốt hơn.)