UNIT 6 LỚP 11: WRITING

     

Phần writing giới thiệu cách bố trí ý với viết một quãng văn chủ đề những hội thi đấu. Nội dung bài viết dưới đây cung cấp các trường đoản cú vựng và cấu trúc cần để ý cũng như phía dẫn bí quyết giải bài tập trong sách giáo khoa giúp cho bạn học trong bài toán học tập giờ đồng hồ Anh trên lớp cũng tương tự trong các bài kiểm tra.


*

I. Tự vựng

observe (v)<ə"bzə:v>quan sátparticipant (n)người tham giacontest (n)cuộc thi đấucreative (a)sáng tạodetective (n)thám tử

II. Kết cấu cần lưu lại ý

Interested in: bao gồm hứng thú với

III. Trả lời giải bài tập

Task 1.

Bạn đang xem: Unit 6 lớp 11: writing

Read the letter & find out the information required for the English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm thông tin cần thiết cho hội thi nói giờ đồng hồ Anh.)

140 Kham st, Dong domain authority district

Hanoi, Vietnam

17th October, 2006

Dear sir/mada,

I read the information about the English speaking Competition on your language Centre’s website. I am interested in pratising English with native speakers và I want to lớn get some information about the competition.

Could you please send me details of the competition, the number of participants, entry procedules, venue, adte và time? Please provide me with your phone number & e-mail.

I look forward lớn hearing from you soon.

Your faithfully,

Thu Trang.

Xem thêm: Hiệp Hội Sắt Thép Đông Nam Á Viết Tắt Là Gì, San Francisco, Hiệp Hội Thép Việt Nam Thông Tin Ngành Thép 2020

Information required: các thông tin đc yêu cầu:

The number of participants.Entry procedure.Venue.Date & time.Phone number and email the center.

Task 2.Imagine you are Kate Johnson, secretary of the English Speaking Competition. Write a letter to lớn respond khổng lồ Thu Trang, using the details below.

(Hãy tưởng tượng bạn là Kate Johnson, thư kí cùa cuộc thi nói tiếng Anh. Viết một bức thư để vấn đáp Thu Trang, bằng phương pháp sử dụng các cụ thể dưới đây.)

number of participants: 25venue: 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District. Hanoidate: 25th Novemberarrival time: 7:00 p.m.; starting time: 8:00 p.m.phone number: (04) 9838188e-mail: Enalishclub06
yahoo.com

Dear Thu Trang,

Thank you for your letter và welcome lớn our English Speaking competition. Here are some details about the competition.

The number of participants is limited - just 25. The competition is held on 25thNovember, 2009 at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 a.m. Contestants should be present at about 7.00 a.m for registration.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Phân Tích Người Lái Đò Sông Đà Của Nguyễn Tuân

For more information please contact me on the phone number (04) 6381625 và e-mail: englishclub06
yahoo.com.