Unit 2 Lớp 11 Writing

     

Bài học Writing Unit 2 Lớp 11 Personal Experienceshướng dẫn những em viết một lá thư gửi đến người bạn thân để nói về một tay nghề của bản thân đã trải qua.Bạn đã xem: Writing

1. Cầm tắt bài bác giảng

1.1. Gợi nhắc lá thư 1

1.2. Gợi ý lá thư 2

1.3. Gợi ý lá thư 3

2. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 2

3. Hỏi đáp Writing Unit 2 Lớp 11

Writing a personal letter about a past experience.(Viết một lá thư cá nhân về một điều trải qua trong vượt khứ.)

Write a letter to lớn your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 11 writing

(Viết một lá thư cho những người bạn chổ chính giữa thư của em để kể cho bạn ấy về trong số những kỉ niệm khó khăn quên của bạn. Lá thư của người tiêu dùng nên bao hàm những ý thiết yếu sau:)

when it happened (Nó ra mắt khi nào)where it happened (Diễn ra làm việc đâu)how it happened (Diễn ra như vậy nào)who was involved (Liên quan mang đến ai)how the experience affected you (Trải nghiệm đó có ảnh hưởng đến em như vậy nào)Guide to answer

1.1. Letter 1

Dear Mary,

I"m fine. And you? I"m very glad writing letter to lớn you. I will tell you about one of my most memorable past experiences. Last month, my mother told me khổng lồ bring a raincoat before I went khổng lồ school but I did not obey. When I went home, suddenly it rained. It rained more & more heavily. I decided to lớn go trang chủ in rain without raincoat. That night, I"m seriously ill. I was pity when seeing my parents looked after me and worry about me.

I hope you won"t bởi vì it as me. I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Your friend,

Mai

1.2. Letter 2

​Dear Jenny,

Last night I had a scary dream. I was walking along an empty street late at night. Suddenly a lion appeared at the kết thúc of the street. He ran toward me with his big mouth xuất hiện and sharp teeth. He roared và jumped upon me. I screamed loudly and awoke. I"m still frightened now. By the way, how have similar problems now. Write to me as soon as possible.

Your friend,

Thu

1.3. Letter 3

Dear Alice,

How have you been doing? Have you got any plan for the coming school break? Perhaps I will go lớn see my parents in the countryside.

Let me tell you about my last summer vacation at my grandparents". It was one year ago and was one of my most unforgettable experience.

There is a river at the back of my grandparents, & I often go swimming there when I spend my vacation with them.

Now recalling that moment I understand how precious life is. This event taught me to lớn appreciate my life.

Xem thêm: Inox Có Dẫn Điện Không ? Khối Lượng Riêng Của Inox

What about you? Have you got any unforgettable holiday that you would lượt thích to nói qua with me?

With best wishes,

Son

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 2 Lớp 11

Trên đấy là bài học Writing Unit 2 tiếng Anh Lớp 11 Personal Experiences, mong muốn bài học hỗ trợ cho các em một số nội dung bài viết tham khảo để các em trau dồi thêm kĩ năng viết.

Để giúp những em luyện tập và nâng cấp kỹ năng viết, mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 2 lớp 11 Writing bởi vì HỌC247 sưu tầm và biên soạn.

Câu 1:Choose the answer -a, b, c, or d- that is nearest in meaning lớn the sentence printed before.The plane had scarcely taken off when it crashed.

A.The plane took off and soon afterwards it crashed.B.The plane hardly crashed after it took off.C.When the plane was taking off, it crashed.D.When the plane crashed, it hadn"t taken off yet.

Câu 2:

Never has any one spoken lớn me lượt thích that!

A.I never speak that way.B.Some people always speak to lớn me that way.C.Everyone speaks khổng lồ me that way.D.No one speaks to me that way.

Câu 3:

It"s a long time since I saw a movie.

A.I spent a long time looking for a movie lớn see.B.I have seen some movies so far.C.I haven"t seen movie for a long time.D.I saw a movie that took very long time.

Xem thêm: Trong Thiên Nhiên Clo Chủ Yếu Tồn Tại Dưới Dạng A, Trong Thiên Nhiên Clo Chủ Yếu Tồn Tại Dưới Dạng

Câu 4 - Câu 9: coi trắc nghiệm nhằm thi online.

Hỏi đáp Writing Unit 2 Lớp 11

Trong quy trình học bài xích và thực hành thực tế bài tập tất cả điều gì không hiểu các em rất có thể đặt thắc mắc trong mục Hỏi đáp sẽ được sự cung cấp từ xã hội HỌC247. Chúc các em học tập tốt!

-- thủ thuật Tiếng Anh 11 HỌC247


*

Bài học thuộc chương

Unit 2 lớp 11 Reading - bài dịch Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Speaking - đối thoại Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Listening - bài xích nghe Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Language Focus - Ngữ pháp Personal ExperiencesUnit 2 lớp 11 Vocabulary - từ bỏ vựng Personal ExperiencesADSENSEADMICRO cỗ đề thi nổi bật
*

ONADSENSE /

XEM cấp tốc CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

Toán 11

Lý thuyết Toán 11