Unit 17: what would you like to eat?

     

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 17: What would you lượt thích to eat? (Bạn muốn nạp năng lượng gì?) - Một nhà điểm rất đáng quan vai trung phong trong công tác Tiếng Anh 5 reviews về công ty đề xuyên thấu toàn bài. Nội dung bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu với làm bài tập giỏi hơn.


*

1. Look, listen và repeat(Nhìn, nghe cùng lặp lại)

a)Can I help you? (Tôi có thể giúp gì mang lại cháu?)Yes. I"d like some rice with fish, please. (Dạ. Vui vẻ cho cháu một ít cơm trắng với cá.)b)What would you like to eat? (Cháu muốn ăn uống gì?)I"d like a bowl of noodles, please. (Vui lòng cho cháu một tô/bát mì.)c)What would you lượt thích to drink? (Cháu muốn uống gì?)I"d lượt thích a carton of hãng apple juice, please. (Vui lòng cho cháu một hộp nước nghiền táo.)d)How about you? (Còn con cháu thì sao?)I"d like a glass of water, please. (Vui lòng cho con cháu một ly nước lọc.)

2. Point and say

(Chỉ và đọc)

a) What would you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?)I"d lượt thích a packet of biscuits, please. (Vui lòng cho khách hàng một gói bánh bích quy.)b)What would you like to eat? (Bạn muốn nạp năng lượng gì?)I"d like a bar of chocolate, please. (Vui lòng cho mình một thanh sô cô la.)c)What would you lượt thích to drink? (Bạn mong muốn uống gì?)I"d like a glass of orange juice, please.(Vui lòng cho mình một ly nước cam ép.)d) What would you like to drink? (Bạn muốn uống gì?)I"d lượt thích a carton of lemonade, please. (Vui lòng cho bạn một vỏ hộp nước chanh.)

3. Let’s talk(Chúng ta thuộc nói)

Ask & answer questions about what you want to lớn eat or drink.

Bạn đang xem: Unit 17: what would you like to eat?

(Hỏi và trả lời những câu hỏi về bạn có nhu cầu ăn hoặc uống gì.)

What would you lượt thích to eat/drink? (Bạn ý muốn ăn/uống gì?)I"d like..,please. (Vui lòng mang lại tôi...)

4.Listen & tick(Nghe và ghi lại chọn)

babc

Audio script – Nội dung bài bác nghe:

1.Assistant: What would you lượt thích to eat?Quan: I"d like a bowl of noodles, please.Assistant: What would you like to drink?Quan: A glass of drink, please.2.Assistant: What would you like to eat?Mai: I"d lượt thích a packet of biscuits, please.Assistant: What about a drink?Mai: I"d like a carton of lemonade, please.3.Assistant: Are you ready to order?Tony: Yes, I am.Assistant: What would you like to eat?Tony: I"d like some fish.Assistant: Anything else?Tony: Yes. A glass of orange juice, please.4.Assistant: What would you like to eat?Linda: I"d like a bar of chocolate, please.Assistant: What about a drink?Linda: Can I have a glass of water, please?Assistant: Yes, of course. Just a minute.Linda: All right.

Xem thêm: 109+ Stt Nhớ Ai Đó Thật Nhiều Đầy Ngọt Ngào, Stt Nhớ Ai Đó, Nhớ Ck Vk Người Yêu Ở Xa Rất Nhiều

5. Read and complete(Đọc cùng hoàn thành)

What vì chưng English children usually eat nowadays?

At (1) __lunch__, Jim goes to a cửa hàng and buy a (2) __sandwich__, some chocolate và some milk. Some of his friends buy (3) __food__ at the shop, too. Some of the sandwiches are (4) __healthy__, but some aren’t. School meal are healthier, but Jim và his friends never (5) __eat__ at the school canteen.

Xem thêm: Quy Trình Chuẩn Bị Ao Cá Gồm Mấy Bước A, Quy Trình Chuẩn Bị Ao Cá Gồm Mấy Bước A

Hướng dẫn dịch:

Ngày nay trẻ em người Anh thường ăn gì?

Vào bữa trưa, Jim đi đến cửa hàng và mua một chiếc bánh xăng uých, một không nhiều sô cô la cùng một ít sữa.Một vài ba người bạn của cậu ấy cũng sở hữu thức nạp năng lượng tại cửa hàng. Một vài ba bánh xăng uých thì tốt cho sức khỏe nhưng một số ít thì không. Thức nạp năng lượng ở trường thì hợp lau chùi nhưng Jim và những người bạn của cậu ấy không khi nào ăn tại căng tin của trường.

6. Let’s sing(Chúng ta thuộc hát)

Healthy eating & drinking (Ăn uống lành mạnh)

What would you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?)I"d like a sandwich, please. (Vui lòng đến tôi một cái bánh xăng uých.)Anything else? Anything else? (Còn gì nữa không? liệu có còn gì khác nữa không?)No, thank you. No, thank you. (Không, cảm ơn. Không, cảm ơn.)What would you lượt thích to drink? (Bạn hy vọng uống gì?)I"d lượt thích a glass of milk, please. (Vui lòng cho tôi một ly sữa.)Anything else? Anything else? (Còn gì nữa không? còn gì nữa không?)No, thank you. No, thank you. (Không, cảm ơn. Không, cảm ơn.)What would you like to eat? (Bạn muốn nạp năng lượng gì?)I"d like an apple, please. (Vui lòng đến tôi một trái táo.)Anything else? Anything else? (Còn gì nữa không? còn gì khác nữa không?)No, thank you. No, thank you. (Không, cảm ơn. Không, cảm ơn.)