Unit 11 lớp 7 phần a

     

Hướng dẫn giải Unit 11. Keep fit stay healthy trang 107 sgk giờ đồng hồ Anh 7 bao hàm đầy đủ nội dung bài học kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của các câu hỏi, bài bác tập có trong sách giáo khoa giờ anh lớp 7 cùng với 4 kỹ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, trường đoản cú vựng,.. để giúp đỡ các em học giỏi môn giờ đồng hồ Anh lớp 7.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 7 phần a

Unit 11. Keep fit, stay healthy – Giữ dáng đẹp, khỏe mạnh

A. A check-up trang 107 sgk giờ Anh 7

(Khám tổng quát)

1. Listen. The pratice with a partner trang 107 sgk tiếng Anh 7

(Nghe. Tiếp đến thực hành với chúng ta cùng học)

*

The students of quang quẻ Trung School are having a medical check-up. Hoa, Lan và Nga filled in their medical records & gave them to the nurse. Now they are waiting lớn see the doctor.

Nurse: Pham Thị Hoa ?

Hoa: Yes

Nurse: Follow me, please. First, I need khổng lồ take your temperature.

Hoa: OK.

Nurse: Would you mở cửa your mouth, please? Thank you. That is 37°C. That’s normal. Now I need to lớn know your height. Would you stand here please, so I can measure you?

Hoa: like this?

Nurse: That’s fine. You’re one meter 45 centimeters tall.

Hoa: Wow! Last year I was one meter & 30.

Nurse: Now I need to weigh you. Would you get on the scales, please?

Hoa: Oh. I’m 40 kilos.

Nurse: That’s good. You can go back to lớn the waiting room now. The doctor will see you in a few minutes.

Hoa: Thank you.

Dịch bài:

Học sinh trường quang Trung đang sẵn có cuộc khám sức mạnh tồng quát. Hoa, Lan và Nga đã điền vào hồ sơ bệnh lý và đưa mang đến cô y tá. Bây chừ chúng sẽ chờ gặp mặt bác sĩ.

Y tá: Em Phạm Thị Hoa?

Hoa: Có.

Y tá: Hãy theo tôi. Trước tiên tôi yêu cầu đo ánh nắng mặt trời của em.

Hoa: Vâng.

Y tá: Em phấn kích há mồm ra. Cám ơn. 37 độ. ánh nắng mặt trời bình thường. Bây chừ tôi cần phải biết chiều cao của em. Mời em đứng lại trên đây để tôi có thể đo em.

Hoa: như thế này cần không?

Y tá: Tổt lắm. Em cao 1 mét 45.

Hoa: Ô! Năm rồi em chỉ cao 1 mét 30.

Y tá: hiện nay tôi cân nặng em nhé. Mời em vực dậy cân.

Hoa: Ô, em nặng nề 40 kilô.

Y tá: Tốt. Bây chừ em có thể về chống chờ. Bác bỏ sĩ sẽ khám cho em vào vài phút nữa.

Hoa: Cám ơn cô.

Now answer. Number the sentences. (Bây tiếng trả lời. Đánh số các câu)

□ a) The nurse weighed Hoa.

□ b) Hoa returned to the waiting room.

□ c) Hoa left the waiting room.

□ d) The nurse called Hoa’s name.

□ e) The nurse measured Hoa.

□ f) Hoa filled in her medical record.

□ g) The nurse took Hoa’s temperature.

□ h) The nurse told Hoa to lớn go back to the waiting room

Answer: (Trả lời)

5 – a : The nurse weighed Hoa.

7 – b : Hoa returned to the waiting room.

8 – c : Hoa left the waiting room.

2 – d : The nurse called Hoa’s name.

4 – e : The nurse measured Hoa.

1 – f : Hoa filled in her medical record.

3 – g : The nurse took Hoa’s temperature.

6 – h : The nurse told Hoa lớn go back to lớn the waiting room.

Tạm dịch:

1 – f: bác bỏ sĩ điền vào giấy thăm khám tổng quát

2 – d: Ý tá điện thoại tư vấn tên Hoa.

3 – g: Y tá đo ánh nắng mặt trời cho Hoa.

4 – e: Y tá đo chiều cao cho Hoa.

5 – a: Y tá cân nặng cho Hoa.

6 – h: Y tá bảo Hoa về chống chờ.

7 – b: Hoa trở lại phòng chờ.

8 – c: Hoa bong khỏi phòng chờ.

2. Listen. Then write the missing word trang 108 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Nghe. Tiếp nối điền những từ thiếu)

Answer: (Trả lời)

Doctor : I want to lớn ask you a few questions before I start, Hoa. How old are you?

Hoa: Fourteen.

Doctor: và your height is one meter 50 centimeters?

Hoa: No. I think I’m not. The nurse measured me.

Doctor: Oh. How tall are you?

Hoa: One meter 45 centimeters.

Doctor: I will ask the nurse to check your height again. How heavy are you?

Hoa: I think I’m 42 kilos.

Doctor: No. It says on your form that you’re 40 kilos.

Tạm dịch:

Bác sĩ: Cô ao ước hỏi các bạn một vài câu hỏi trước lúc tôi bắt đầu, Hoa. Cháu bao nhiêu tuổi?

Hoa: Mười tư ạ.

Bác sĩ: Và độ cao của cháu là một trong những mét 50 cm?

Hoa: Không. Cháu nghĩ là không. Y tá đo cháu.

Bác sĩ: Ồ. Con cháu cao bao nhiêu?

Hoa: Một mét 45 cm.

Bác sĩ: Cô sẽ yêu cầu y tá kiểm soát lại chiều cao của cháu. Cháu nặng bao nhiêu?

Hoa: con cháu nghĩ rằng 42 kg.

Bác sĩ: Không. Trên giấy khám cho biết cháu 40 kg.

3. Ask và answer questions with a partner trang 108 sgk giờ Anh 7

(Hỏi với đáp với chúng ta cùng học)

One of you is A and the other is B. Look at the copy of the medical record and cover the other copy. Fill in the missing information.

(Một em là người A và tín đồ kia là B. Quan sát vào phiên bản hồ sơ bệnh án và điền phiên bản kia. Điền vào tin tức thiếu)

Answer: (Trả lời)

1. Which school does he go to? ⇒ He goes lớn Nguyen Du school.

2. What class is he in? ⇒ He’s in class 7A.

3. What’s his surname? ⇒ His surname is Tran.

4. What’s his forename? ⇒ They’re Van Kien.

5. What’s his address? ⇒ It’s 66 mê say Long street, Ha Noi.

6. How old is he? ⇒ He’s 12.

7. What’s his weight? ⇒ He weighs 41 kilos.

8. How tall is he? ⇒ He’s one meter 40 centimeters tall.

Tạm dịch:

1. Anh ấy học trường nào? ⇒ Anh ấy học tập trường Nguyễn Du.

2. Anh ấy học tập lớp mấy ? ⇒ Anh ấy học lớp 7A.

3. Họ của anh ý ấy là gì? ⇒ Họ của anh ý là Trần.

4. Tên của anh ta là gì? ⇒ Là Văn Kiên.

5. Địa chỉ của anh ý ta là gì? ⇒ 66 Hàm Long, Hà Nội.

6. Anh ấy bao nhiêu tuổi? ⇒ Anh ấy 12 tuổi.

7. Anh ấy nặng nề bao nhiêu? ⇒ Anh ấy nặng nề 41 kg.

8. Anh ta cao bao nhiêu? ⇒ Anh ấy cao cho tới một mét 40 cm.

Remember!

Past simple tense (Thì thừa khứ đơn)

Regular (Động từ bao gồm qui tắc)Irregular (Động từ bất qui tắc)
call – calledfill – filledmeasure – measuredstart – startedstop – stoppedweigh – weighedbe – was/weregive – gavehave – hadkeep – keptleave – lefttake – took

B. What was wrong with you? trang 110 sgk giờ đồng hồ Anh 7

(Bạn bị bệnh gì vậy?)

1. Listen. Then practice with a partner trang 110 sgk tiếng Anh 7

*

Mr. Tan: Where were you yesterday, Lan? You didn’t come khổng lồ school.

Lan: I had a bad cold. I had a headache, too.

Mr. Tan: Oh dear! You were sick. How bởi you feel now?

Lan: I feel OK, but I’m a little tired.

Mr. Tan: Oh, you should stay inside at recess. The weather’s awful today. Did your Mom write a sick lưu ý for you?

Lan: No, she didn’t. But I have this cảnh báo from the doctor.

Xem thêm: Đặt Tên Minh Anh Có Ý Nghĩa Gì, Chấm Điểm Ngay Ý Nghĩa Tên Minh Anh Là Gì

Mr. Tan: I’ll be fine. Oh, I see. You had a virus. I hope you will be OK.

Lan: Thank you.

Dịch bài:

Thầy Tân : hôm qua em ở đâu, Lan? Em ko đi học.

Lan : Em bị cảm nặng. Em bị nhức đầu nữa.

Thầy Tân : Ồ, em bệnh tật à? hiện nay em cảm xúc thế nào?

Lan: Dạ ổn định rồi ạ, tuy thế em còn khá mệt.

Thầy Tân :Ồ, giờ nghịch em buộc phải ở lại trong lớp. Bây giờ thời tiểt xấu quá. Mẹ em tất cả viết giấy xin phép nghỉ tí hon cho em không?

Lan: Dạ không. Dẫu vậy em gồm giấy chứng dịch của bác bỏ sĩ.

Thầy Tân : À, thầy đọc rồi. Em bị truyền nhiễm vi rút. Thầy hy vọng em sẽ khoẻ.

Lan: Cám ơn thầy.

Now answer. (Bây tiếng trả lời.)

a) Why didn’t Lan go lớn school yesterday?

b) What was wrong with her?

c) What does Mr. Rã tell Lan khổng lồ do?

d) What did the doctor say about Lan’s problem?

e) Who wrote Lan’s sick note?

Answer: (Trả lời)

a) Because she was sick.

b) She had a bad cold và a headache, too.

c) He suggested that Lan should stay in class in recess.

d) He said Lan had a virus.

e) The doctor wrote Lan’s sick note.

Tạm dịch:

a) Hôm qua lý do Lan không đi học? ⇒ chính vì cô ấy bị bệnh.

b) bao gồm điều gì không ổn với cô ấy thế? ⇒ Cô ấy bị cảm nặng với đau đầu.

c) Thầy Tân bảo Lan làm gì? ⇒ Thầy kiến nghị Lan giờ giảo lao đề nghị ở vào lớp.

d) bác sĩ đang nói gì về vấn đề sức khỏe của Lan? ⇒ Ông ấy nói Lan gồm vi-rút.

e) ai đã viết giấy xin phép nghỉ nhỏ xíu cho Lan? ⇒ bác sĩ đã viết giấy nghỉ nhỏ xíu cho Lan.

*2. Take a survey. Draw this table in your exercise book trang 111 sgk giờ Anh 7

(Thực hiện tại cuộc khảo sát. Vẽ bảng này vào vở bài tập của em)

Answer: (Trả lời)

Then ask three friends these questions and check the table.

(Sau đó hỏi 3 các bạn những câu hỏi này và bình chọn lại bảng)

Answer: (Trả lời)

a) You: Were you ever absent from school last semester?

Nam: Yes, I was.

You: Were you ill?

Nam: Yes. I was.

You: Did you have a cold?

Nam: Yes, I did. I also had a terrible headache.

b) You: Were you ever absent from school last semester?

Hoa: Yes, I was.

You: Were you ill?

Hoa : Yes, I was.

You: What was the matter with you, Hoa?

Lan : I had a bad cold và a headache.

c) You: Were you absent from school last semester, Lan?

Lan : Yes, I was.

You: Were you ill?

Lan : Yes, I was.

You : What was the matter w ith you?

Lan : I had flu và bad toothache.

Tạm dịch:

a) Bạn: chúng ta đã khi nào vắng khía cạnh trong học kỳ trước à?

Nam: Vâng.

Bạn: các bạn bị căn bệnh à?

Nam: Vâng.

Bạn: chúng ta bị cảm ổm à?

Nam: Vâng. Tôi cũng bị đau đầu tởm khủng.

b) Bạn: bạn đã vắng khía cạnh trong học tập kỳ trước à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: bạn bị bệnh à?

Hoa: Đúng vậy.

Bạn: tất cả chuyện gì với bạn, Hoa?

Lan: Tôi bị cảm ổm và đau đầu.

c) Bạn: chúng ta đã vắng mặt trong học kỳ vừa rồi hả, Lan?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: chúng ta bị căn bệnh à?

Lan: Vâng, đúng vậy.

Bạn: vụ việc gì thế?

Lan: Tôi bị cảm cúm và nhức răng.

Now combine the results for the whole class. Answer this questions:

(Bây giờ phối hợp các kết quả của cả lớp. Vấn đáp câu hỏi)

What was the most common illness?

Answer: (Trả lời)

⇒ The most common illness was cold/ flu/ headache/ stomachache/ toothache.

Tạm dịch:

Căn bệnh phổ biến nhất là gì?

⇒ Căn bệnh phổ biến nhất là cảm lạnh/ cảm cúm/ đau đầu/ đau bao tử/ nhức răng.

3. Listen. Then complete the table trang 111 sgk giờ Anh 7

Table

Days lost through sickness in class 7 A last semester

(Số ngày nghỉ học tập vì dịch ở lớp 7A học kỳ vừa qua)

ColdFluHeadacheStomachacheToothache

Answer: (Trả lời)

Days lost through sickness in class 7A last semester

(Số ngày nghỉ học vì dịch ở lớp 7A học kỳ vừa qua)

ColdFluHeadacheStomachacheToothache
104337517

Total days lost: 112

Audio script: (Bài nghe)

Last semester in class 7A, there was a total of 112 days’ absence due khổng lồ sickness.

The total breaks down as follows: most absences- 43 -were due to flu.

Then came stomach problems with 37.

Toothache came next with 17.

Colds accounted for 10 absences.

Finally, headaches caused 5 days’absence.

Tạm dịch:

Học kỳ cuối cùng trong lớp 7A, có tổng số 112 ngày vắng mặt do dịch tật.

Tổng số đối chiếu như sau: đa số các trường đúng theo vắng mặt- 43 -là bởi cảm cúm.

Sau đó, đến vấn đề dạ dày cùng với 37.

Đau răng đến tiếp sau với 17.

Cảm lạnh chỉ chiếm 10 lần vắng ngắt mặt.

Cuối cùng, nhức đầu gây ra 5 ngày.

4. Read. Then answer the questions trang 112 sgk giờ Anh 7

*

The common cold

There is only one disease called common: the common cold. We hotline it the common cold because every year millions of people catch it.

Everybody knows the symptoms: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing. It is very unpleasant, but nobody knows a cure.

At the drugstore, there are usually shelves with cold ‘cures’. These medicines don’t cure a cold, but they bởi relieve the symptoms. Whatever you do, your cold will last for a few days và then disappear.

How can you help prevent a cold? Eat well, exercise và you will be fit & healthy.

Dịch bài:

Bệnh cảm thường

Có một bệnh duy duy nhất được call là thông thường: dịch cảm thường. Bọn họ gọi nó là dịch cảm hay vì hàng năm có hàng triệu con người mẳc phải.

Mọi người đều biết các triệu chứng: sổ mũi, sốt nhẹ, ho cùng nhảy mũi. Nó rất khó chịu, nhưng không ai biết phương pháp chữa trị.

Ở tiệm thuốc, thông thường có không ít loại thuốc trị cảm lạnh. Phần nhiều thuốc này không trị được bệnh cảm, nhưng bọn chúng làm giảm các triệu chứng. Dù bạn làm bất kể điều gì, dịch cảm của người sử dụng cũng sẽ kéo dãn vài ngày rồi tiếp nối biến mất.

Làm thay nào để giúp đỡ ngăn đề phòng cảm lạnh? Ăn uống kỹ lưỡng, bằng hữu dục và bạn sẽ khoẻ mạnh, cường tráng.

Questions. (Câu hỏi)

a) Why do we call the cold ‘common’?

b) What are the symptoms of the common cold?

c) Is there a cure for the common cold?

d) do cold cures work? What bởi vì they do?

e) How can you help prevent a cold?

Answer: (Trả lời)

a) Because every year millions of people catch it.

b) They’re running nose, a slight fever, coughing và sneezing.

c) No, there isn’t.

d) Not, they don’t. They only relieve the symptoms.

e) We should eat well, do exercise.

Tạm dịch:

a) tại sao bọn họ gọi dịch cảm ‘thường’? ⇒ chính vì mỗi năm hàng triệu con người mắc buộc phải bệnh này.

b) các triệu hội chứng của bệnh cảm thường xuyên là gì? ⇒ Là chảy mũi, sốt nhẹ, ho và hắt hơi.

c) bao gồm cách chữa căn bệnh cảm thường xuyên không? ⇒ Không, ko có.

d) các phương dung dịch trị căn bệnh cảm lạnh lẽo có tính năng không? chúng có tính năng gì? ⇒ Không. Bọn chúng chỉ giảm nhẹ những triệu triệu chứng của nó.

e) bạn có thể phòng ngừa bệnh cảm lạnh như vậy nào? ⇒ chúng ta nên ăn uống hợp lý, bạn bè dục.

5. Play with words trang 113 sgk giờ đồng hồ Anh 7

Hold your nose và read this poem.

I have a cold, a horrible cold.

Xem thêm: Bài Giảng Toán Lớp 2 Sách Kết Nối Tri Thức (Cả Năm), Video Bài Giảng Toán Lớp 2

I cough, I sneeze, & then I blow. Here comes another sneeze – oh no Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.My face is white, my nose is red. Và I have a pain in my head.Ah choo!

Tạm dịch:

Giữ mũi và đọc bài thơ này.

Tôi bị cảm lạnh, một cơn lạnh gớm khủng.Tôi ho, tôi hắt hơi, và tiếp nối tôi thổi. Đây lại hắt hơi nữa – Ôi ko hắt xì!

Tôi bị cảm lạnh, một cơn cảm lạnh béo khiếp.Mặt tôi bao gồm màu trắng, mũi tôi đỏ. Và tôi bị đau nhức đầu.Hắt xì!

Remember!

*

C. Vocabulary (Phần từ bỏ vựng)

– check-up /´tʃek¸ʌp/ (n): xét nghiệm tổng thể

– medical check-up /’medikə tʃek¸ʌp/ (n): khám sức khỏe tổng thể

– record /´rekɔ:d/ (n): hồ sơ

– medical record ‘medikə rekɔ:d/ (n): hồ sơ bệnh lí

– follow /’fɔlou/ (v): đi theo

– temperature /´temprətʃə/ (n): sốt, nhiệt độ độ

– run/have a temperature (v): bị sốt

– take one’s temperature (v): đo nhiệt độ

– normal /’nɔ:məl/ (adj): bình thường

– height /hait/ (n): chiều cao, đỉnh cao

– measure /’meʤə/ (v): đo

– centimetre/centimeter /’senti,mi:tə/ (n): 1 phân

– weigh /wei/ (v): cân, cân nặng

– scale /skeil/ (n): tỉ lệ, cân

– get on /get ɔn/ (v): lên, cách lên

– khung /fɔ:m/ (n): mẫu đơn

– medical khung /’medikəfɔ:m/ (n): đơn/ giấy thăm khám sức khỏe

– cover /’kʌvə/ (v): điền

– missing information /’misiɳ infə’meinʃn/ (n): tin tức thiếu

– record card /´rekɔ:d kɑ:d/ (n): phiếu hồ sơ

– forename /´fɔ:¸neim/ (n): tên riêng, thương hiệu gọi

– male /meil/ (adj): nam, tương đương đực

– female /’fi:meil/ (adj): nữ, tương đương cái

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là nội dung bài học kinh nghiệm kèm câu vấn đáp (gợi ý trả lời), phần dịch nghĩa của những câu hỏi, bài tập vào Unit 11. Keep fit stay healthy trang 107 sgk giờ đồng hồ Anh 7 đầy đủ, gọn gàng và đúng mực nhất. Chúc các bạn làm bài bác Tiếng Anh tốt!