UNIT 1 LỚP 11 READING

     

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase. (Điền vào mỗi nơi trống bởi một từ/ nhiều từ ham mê hợp.)


Before

BEFORE YOU READ

*

Work in pairs.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 11 reading

 Practise reciting the poem on the next page và discuss the question: “What vị you think of the friend in the poem?"

(Làm câu hỏi theo cặp. Thực hành thực tế đọc bài xích thơ ngơi nghỉ trang tiếp theo sau và đàm đạo câu hỏi: "Bạn suy nghĩ gì về người chúng ta trong bài thơ”.) 

*

Phương pháp giải:

Dịch bài bác thơ:

Bạn gồm một bạn bạn

Sáng tác do Carole King

Khi bạn băn khoăn lo lắng và thất vọng

Bạn nên sự quan tâm

Và chẳng gồm gì đúng đắn cả

Hãy nhắm mắt với nghĩ về tôi

Tôi vẫn sớm đến mặt bạn

Để có tác dụng sáng lên màn đêm u tối nhất khu vực bạn;

Chỉ phải gọi thương hiệu tôi

Bạn biết tôi chỗ nào mà

Tôi đang chạy lại đến mặt bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả hầu hết gì bạn cần là hotline tên tôi

Và tôi sẽ đến bên bạn, vâng, tôi sẽ đến,

Bạn tất cả một bạn bạn!

Lời giải bỏ ra tiết:

I think the friend in the poem is a true friend. 

(Tôi nghĩ người chúng ta trong bài xích thơ là 1 trong người các bạn thật sự.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage the vày the tasks that follow.

(Hãy hiểu đoạn văn này với làm các bài tập theo sau.)

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, và there are many people who seem khổng lồ be incapable of it. For a friendship to be close & lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first quality is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests & feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, & no friendship can last lone which is all give on one side and all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vì chưng not seem to lớn be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it and feel the attraction of some new object. Such changeable và uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal khổng lồ each other, và they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We bởi vì not think much of people who readily believe rumours & gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits & pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible. 

Phương pháp giải:

Dịch bài xích đọc:

Mọi người ai cũng có một số trong những người quen thuộc biết, tuy thế không ai có nhiều bạn cả, bởi vì tình đồng bọn thiết thật sự thì không tồn tại nhiều, và có nhiều người trong khi không thể có được tình bạn. Để đến tình bạn được thân thiết và bền vững, cả nhì người chúng ta phải có một vài phẩm chất rất quánh biệt.

Phẩm chất đầu tiên là tính không ích kỉ. Một fan chỉ biết quan tâm đến lợi ích và cảm xúc của riêng mình ko thể là một người các bạn thật sự được. Tình các bạn là quan hệ hai phía, nó tồn tại dựa vào cơ sở mang đến và nhận, và không có tình bạn nào có thể trường tồn, nếu như như chỉ gồm một mặt cho cùng một mặt nhận.

Tính kiên trì là phẩm hóa học thứ nhì của tình bạn. Một số người trong khi không gồm tính kiên định. Họ nhiệt huyết theo xua đuổi một sở thích, cơ mà chẳng bao thọ sau họ cảm giác chán nó và bắt đầu cảm thấy bị lôi kéo bởi một kim chỉ nam mới nào đó. Những người không lập trường với không kiên định như vậy thì không thể đã có được tình bạn bền vững được.

Lòng trung thành là phẩm chất đặc biệt thứ ba. Hai người bạn phải trung thành với chủ với nhau, với họ phải biết nhau quá tường tận mang đến nỗi không tồn tại điều gì nghi hoặc giữa họ. Chúng ta đừng nghĩ nhiều về đều người chuẩn bị tin vào những lời đồn thổi đại, phần đa chuyện ngồi lê đôi mách nói xấu bạn bè. đầy đủ ai tiện lợi bị ảnh hưởng bởi đều lời xì xào bắt buộc nào là những người bạn tốt.

Sự tin tưởng có lẽ là phẩm hóa học thứ tư. Bạn bè phải có sự tin tưởng lẫn nhau để mỗi người rất có thể cảm thấy bình an khi kể lẫn nhau về những kín đáo riêng tư của mình, dẫu vậy lại có những người nhiều chuyện tất yêu giữ kín chuyện của chính bản thân mình hoặc của người khác. Những người như vậy đã không khi nào kết các bạn dài lâu.

Cuối cùng, giữa đồng đội phải gồm sự thông cảm hoàn toàn, cảm thông do mục đích, sở thích, niềm vui, nỗi buồn, mưu mong và mong mơ của nhau. Và ở đâu không có sự cảm thông nhau, thì sống đó không có tình bạn.


Task 1

Task 1. Fill each blank with a suitable word /phrase.

(Điền vào mỗi chỗ trống bằng một từ/ các từ thích hợp.)

acquaintance mutual give-and-take loyal to lớn incapable of unselfish

friend suspicious 

Phương pháp giải:

1. Mutual (adj): chung, lẫn nhau 

2. Incapable of: không có khả năng 

3. Unselfish (adj): không ích kỉ

4. Acquaintance (n): quen thuộc biết

5. Friend (n): các bạn bè

6. Give-and-take: đến và nhận

7. Loyal khổng lồ (adj): trung thành 

8. Suspicious (adj): nghi ngờ

Lời giải chi tiết:

1. Good friendship should be based on mutual understanding.

(Một tình bạn xuất sắc nên được dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau.)

2.The children seem lớn be incapable of working quietly by themselves.

Xem thêm: Linh Lan Hào Hứng Khoe Cả Xe Quà Tặng, Nghệ Thuật Tặng Quà Làm Vừa Lòng Người Nhận

(Trẻ con có vẻ như như từ bỏ chúng không gồm khả năng làm việc một bí quyết yên tĩnh.)

3. He is an unselfish man. He always helps people without thinking of his own benefit.

(Anh ấy là một trong người không ích kỷ. Anh ấy luôn hỗ trợ mọi tín đồ mà không cho là đến công dụng cá nhân.)

4. An acquaintance is a person one simply knows, & a friend is a person with whom one has a deeper relationship.

(Người quen là người dễ dàng và đơn giản mà các bạn biết, và một người bạn là người dân có mối quan lại hệ sâu sắc hơn.)

5. You can"t always insist on your own way - there has khổng lồ be some give-and-take.

(Bạn không thể lúc nào cũng khăng khăng theo ý mình - yêu cầu có sự nhịn nhường nhịn.)

6. Despite many changes in his life, he remained loyal to his working principles.

(Mặc dù có nhiều biến hóa trong cuộc sống, anh ấy vẫn trung thành với quy tắc thao tác làm việc củ mình.)

7. He started lớn get suspicious when she told him that she had been to Britain for many times.

(Anh ấy bắt đầu nghi ngờ khi cô ấy nói với anh rằng cô đã đi đến Anh những lần.)


Task 2

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?

(Lựa chọn nào trong A, B, C hoặc D tóm tắt phù hợp nhất các ý tưởng ca đoạn văn.)

A. A friend in need is a friend indeed

(Một người luôn luôn xuất hiện khi bạn cần new là người các bạn thật sự)

B. Conditions of true friendship

(Những điều kiện của tình các bạn chân chính)

C. Features of a good friend

(Những điểm lưu ý của một người các bạn tốt)

D. Friends and acquaintances

(Bạn bè và tín đồ quen)

Lời giải đưa ra tiết:

B. Conditions of true friendship

 


1. What is the first quality for true friendship and what does it tell you?

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn sống động là gì với nó tất cả thể cho mình biết điều gì?)

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?

(Tại sao những người hay thay đổi và không bền chí không thể tất cả tình chúng ta thật sự?)

3. What is the third chất lượng for true friendship và what does it tell you?

(Phẩm chất thứ tía của tình bạn chân thực là ai với nó bao gồm thể cho chính mình biết điều gì?)

4. Why must there be a mutual trust between friends?

(Tại sao phải có sự tin cậy lẫn nhau thân hai người bạn?)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?

(Tại sao những người nhiều chuyện cấp thiết kết chúng ta được bền lâu?)

6. What is the last unique for true friendship & what does it tell you?

(Phẩm chất sau cuối của tình bạn sống động là gì cùng nó gồm thể cho chính mình biết điều gì?)


Lời giải chi tiết:

1. The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests and feelings cannot be a true friend. 

(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là tính ko ích kỉ. Nó mang đến ta hiểu được một tín đồ chỉ biết xem xét lợi ích và cảm xúc của riêng biệt mình không thể là 1 trong người bạn thực sự được.)

2. Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, và they feel the attraction of some new objects.

(Những người hay biến đổi và không kiên cường không thể tất cả tình bạn thật sự cũng chính vì họ nhiệt huyết theo xua một sở thích, tuy thế chẳng bao thọ họ cảm giác chán nó và bắt đầu cảm thấy bị cuốn hút bởi một số phương châm mới như thế nào đó.)

3. The third unique for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal lớn each other, và they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm hóa học thứ ba của tình bạn chân thật là lòng trung thành. Nó đến ta hiểu được hai người chúng ta phải trung thành với nhau, và họ phải biết nhau quá tường tận cho nỗi không có điều gì nghi hoặc giữa họ.)

4. There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải gồm sự tin yêu lẫn nhau giữa hai người bạn vì họ có nhu cầu cảm thấy an toàn khi kể cho những người kia nghe những kín thầm kín đáo của mình.)


5. Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

(Những người nhiều chuyện cấp thiết kết các bạn được bền lâu vì họ quan trọng giữ kín chuyện của chính mình hoặc của tín đồ khác.)

6. The last quality for true friendship is sympathy. It tells us (me) that khổng lồ be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất cuối cùng của tình bạn chân thật là sự cảm thông. Nó mang đến ta hiểu được để biến hóa một người các bạn thật sự, bạn phải thông cảm với bạn của mình, sinh hoạt đâu không có sự thông cảm lẫn nhau giữa bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình các bạn chân thật.)


After

AFTER YOU READ

Work in pairs. Discuss the questions: "Why bởi vì we need to lớn have friends?" Then report ... .

(Làm câu hỏi theo cặp. Bàn bạc câu hỏi: "Tại sao bọn họ cần có các bạn bè?" sau đó tường thuật công dụng phần bàn thảo của chúng ta với lớp.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Gợi ý 1:

In this life, people need lớn have friends. Why vì chưng you need a friend? Firstly, it can not be denied that friends can giới thiệu with us not only happiness but also sadness. They sympathize with us và will always be by our side when we need them. Secondly, friends who have things in common make us happy. They can give us some advice when we are in trouble. People can"t live separately from others, life is a community. Therefore, we need lớn have more friends. Moreover, we can also learn from them what we have not known yet.

Xem thêm: Cách Đòi Phó Với Công Ty Đòi Nợ Thuê Giang Hồ Xã Hội Đen Cho Vay Nặng Lãi

(Trong cuộc sống thường ngày hiện nay, nhỏ người cần có bạn. Trên sao bọn họ cần có bạn? Đầu tiên, ko thể từ chối rằng bạn bè chia sẻ với chúng ta không chỉ là thú vui mà còn nỗi buồn. Họ cảm thông với họ và sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta khi họ cần. Trang bị hai, anh em có đông đảo điểm bình thường mà luôn làm cho chúng ta vui vẻ. Họ rất có thể cho chúng ta lời khuyên khi chúng ta gặp rặc rối. Con bạn không thể sống bóc rời nhau, cuộc sống đời thường là một cùng đồng. Vì đó, họ cần phải có tương đối nhiều bạn hơn. Tuy nhiên, họ cũng đề nghị học từ bỏ họ hầu hết gì mà mình ko biết.)

Gợi ý 2:

Have you ever asked yourself that if you were alone on earth in a day, what would happen? Perhaps you will feel all of the bad things in this life. Like you know, we need to have friends in this life because of a lot of reasons. Nobody here on earth lives alone. Both you và I need friends by my side. Life is not fair, not easy. Sometimes, we feel tired and disappointed. Sometimes, we lost control in this life. We come to lớn a standstill and we don"t know how to solve our trouble. This is the time we need friends. They will give moral support to us. By their side, we feel safe và comfortable which we can"t get from others. Friends are a gift to lớn humans. They can bring joyfulness to our life when we are dying from boredom & sadness. Bởi vì we have so much reason to lớn have friends in this life? Yes, of course. Friends play an important role in our life so that we need to lớn respect them.

(Bạn đã từng có lần hỏi bản thân rằng trường hợp bạn chỉ với một bản thân trên Trái Đát này một ngày, chuyện gì đang xảy ra? gồm lẽ bạn sẽ cảm thấy tất cả những điều tệ hại trong cuộc sống thường ngày này. Họ cần đồng đội trong cuộc sống đời thường này bởi vì rất các lý do. Không ai trên trái khu đất này sống 1 mình cô đơn. Nói cả các bạn và tôi hồ hết cần bằng hữu bên cạnh. Cuộc sống đời thường vốn không công bằng và không dễ dàng. Đôi lúc, bọn họ cảm thấy căng thẳng và thất vọng. Đôi lúc bọn họ mất kiểm soát trong cuộc sống. Họ không biết phải xử lý vấn đề của bản thân như cầm nào. Đây là dịp mà bọn họ cần các bạn bè. Chúng ta sẽ giới thiệu sự ủng hộ nhiệt độ tình. Bên cạnh họ, chúng ta cảm thấy an ninh và thoải mái mà không thể cảm giác được từ những người khác. Bằng hữu là món quà dành riêng cho con người. Bạn mang về niềm vui đến cuộc sống thường ngày khi họ buồn cùng đau khổ. Bọn họ có rất nhiều lý do để để sở hữu những người chúng ta trong cuộc sống phải không? đúng vậy, tất nhiên rồi. Anh em đóng một vai trò trong cuộc sống đời thường mà họ cần tôn kính họ.)