Tục Ngữ Về Tính Trung Thực

     

Ca Dao Tục Ngữ về tính chất Trung Thực ❤️️ 1001 Câu Ý Nghĩa ✅ Phẩm Chất tốt Đẹp Của bé Người việt nam Được phát huy Gìn Giữ qua nhiều Thế Hệ


Thành Ngữ Trung Thực từ bỏ Trọng

Sưu trung bình 1001 Thành Ngữ Trung Thực từ bỏ Trọng hay và ấn tượng trong lòng các bạn đọc

Cười bạn chớ vội cười lâu,Cười người ngày hôm trước hôm sau fan cười.Ai ơi chớ vội mỉm cười nhau,Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười.Rượu ngon bất luận be sành.Áo rách nát khéo vá, rộng lành hậu đậu may.Thuyền dời bến nào bến gồm dời,Khăng khăng quân tử một lời tuyệt nhất ngôn.Cứ vào đạo lý luân thường,Làm người phải giữ lại kỷ cương làm cho đầu.Đường tiếp xúc cốt vẹn toàn,Việc mình không thích chớ tạo nên ai.Nói lời nên giữ lấy lời,Đừng như nhỏ bướm đậu rồi lại bay.Biết thì thưa thốt,Không biết thì dựa cột nhưng mà nghe.Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.Nhị quà bông white lá xanh,Gần bùn mà lại chẳng hôi tanh mùi bùn.Dạo đùa quán cũng như nhà.Nhà tranh tất cả ngãi hơn tòa nhà cao.

Chia Sẻ