Trying và try to marvelvietnam

     

Cấu trúc, cách áp dụng và so sánh sự khác biệt của try to và try ving lúc viết câu giờ đồng hồ anh rất đầy đủ và đúng mực nhất. Ví dụ xem trên đây.

Bạn đang xem: Trying và try to marvelvietnam

Bạn đang xem: Try to với try ing

Cấu trúc và bí quyết dùng try to và try ving trong tiếng anh

Cấu trúc:

TRY+ to lớn VTRY+ V-ING

Cách sử dụng try t với try Ving trong giờ đồng hồ anh:

To talk about making an experiment – doing something khổng lồ see what will happen – we use try + ing I tried sending her flowers, writing her letters, giving her presnets, but she still wouldn’t speak to lớn me.

Xem thêm: Đơn Vị Đo Lượng Thông Tin Nhỏ Nhất Là Gì, Đơn Vị Thông Tin

To talk about making an effort to vị something difficult, we can use either try + infinitive or try + ing I tried to change the wheel, but my hands were too cold (or I tried changing the wheel…)

*

It does not mean that I am “experimenting” in calling you. If I say, “I will try to gọi you” – there is no distinction from what “I will try calling you” means–they are the same. Also if I say “I will try & call you”, it means the same (I will attempt to điện thoại tư vấn you). “You can try different approaches lớn answering these questions”– in this case, try means to experiment. You are “experimenting with different approaches to vị something

Quan điểm của ta:

Khi nói demo nghiệm cái gì đó, làm cái nào đó để xem hiệu quả thế như thế nào => sử dụng cấu tạo try + ingKhi nói đến nỗ lực để làm gì đó khó => sử dụng try + inf hoặc try + ing

Như vậy:

Một câu là try + to => nói về nỗ lựcMột câu dùng try + ing => không tóm lại được nói tới nỗ lực hay là 1 thử nghiệm, tùy nằm trong vào câu cụ thể như ví dụ như của một người các bạn Mỹ sẽ nói.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Tài Khoản Gmail Bị Vô Hiệu Hóa Vì Chưa Đủ Tuổi

Sự khác nhau giữa try lớn với try ving trong giờ đồng hồ anh

Đôi khi ta không cảm thấy được cố gắng (making an effort to do something difficult) không giống thử nghiệm (making an experiment) chũm nào. Để tất cả cảm nhận sự khác nhau, ta hãy dịch lịch sự Tiếng Việt:

I tried sending her flowers. (but she still wouldn’t speak to lớn me) Tôi thử gửi khuyến mãi ngay cô ấy hoa. (Nghĩa là việc gửi không có gì khó khăn cả, tôi rất có thể gửi đến cô ấy dễ dàng, hành vi gửi là bao gồm thể ngừng dễ dàng)

I tried lớn send her flowers. (but it is 10pm and 10km from my trang chủ to her home). Tôi nỗ lực gửi tặng cô ấy hoa. (Nghĩa là việc gửi hoa không triển khai dễ dàng, đòi hỏi tôi phải cố gắng mới tiến hành được hành vi gửi)

try + Ving (thử) nghĩa là hành động đó (Verb) là thực hiện dễ dàng, tôi không phải cố gắng gì cả, hành vi đó cũng thành công. Nhưng hệ quả của nó nắm nào thì tôi lần chần (doing something khổng lồ see what will happen – thử giúp xem hệ trái của hành động đó sau khi đã chấm dứt thì vật gì sẽ xảy ra)

Hành rượu cồn gửi hoa là thực hiện dễ dàng, tuy thế tôi lừng khừng hệ trái của nó núm nào (ví dụ ở đó là cô ấy có nói chuyện với tôi không)

Hành rượu cồn gửi hoa là không thực hiện dễ dãi (ở đây chúng ta đề cập cho tới hệ quả của nó núm nào) (ví dụ ở chỗ này giờ là 10h buổi tối rồi, mà lại nhà tôi bí quyết nhà cô ấy 10km)

Kết luận: kim chỉ nan nói rất chuẩn chỉnh và đúng với thực tiễn một người chúng ta Mỹ nói chứ không hẳn là nhập nhằng. Vấn đề phải mổ xẻ để hiểu.

Từ khóa:

remember to v với vingtrying và try tostop to và stop vingtry to lớn verbremember vinggo on khổng lồ v tốt vingtry lớn doing something