TRUNG HÒA 5 48G HỖN HỢP GỒM AXIT AXETIC

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trung hòa 5,48 gam lếu láo hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, phải dùng 600 ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn khan có cân nặng là:

A.

Bạn đang xem: Trung hòa 5 48g hỗn hợp gồm axit axetic

4,90 gam

B. 6,84 gam.

C. 8,64 gam

D. 6,80 gam


*

Gọi kí hiệu phổ biến của các thành phần hỗn hợp là RH

0,06 mol → 0,06 mol

Bảo toàn cân nặng mchất rắn = mRNa = mRH + mNaOH – mH2O= 5,48 + 40.0,06 – 18.0,06 = 6,8gTrung hoà 5,48 gam lếu hợp gồm axit axetic, phenol với axit benzoic, yêu cầu dùng 600 ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng, thu được tất cả hổn hợp chất rắn khan có khối lượng là

A. 8,64 gam

B. 4,90 gam

C. 6,80 gam

D. 6,84 gam


Trung hoà 5,48 gam láo lếu hợp gồm axit axetic, phenol với axit benzoic bắt buộc dùng 600 ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng, chiếm được m gam hỗn hợp chất rắn khan. Giá trị

A. 6,80.

B. 4,90.

C. 8,64.

D. 6,84.


Trung hoà 5,48 gam láo hợp tất cả axit axetic, phenol với axit benzoic, nên dùng 600 ml dd NaOH 0,1M. Cô cạn dd sau làm phản ứng, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là:

A. 6,80 gam  

B. 8,64 gam  

C. 4,90 gam  

D. 6,84 gam


Trung hòa 93,6 gam lếu láo hợp có axit fomic,axit axetic, phenol cùng axit benzoic đề nghị dùng 1000ml dung dịch KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là

A.88,64gam

B.116,84 gam

C. 131,6 gam

D. 96,8 gam


Đốt cháy trọn vẹn 17,96 gam hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic với glixerol (trong kia số mol axit metacrylic ngay số mol axit axetic) trong oxi dư, thu được các thành phần hỗn hợp Y tất cả khí cùng hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 0,48 mol Ba(OH)2 nhận được 59,1 gam kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng Z lại xuất hiện kết tủa. Nếu đến 17,96 gam X công dụng với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M,sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn khan có cân nặng là 

A. 11,5 gam.

B. 14,25 gam.

C. 12,6 gam.

Xem thêm: Quy Trình Chung Nối Dây Điện Gồm Mấy Bước ? A Quy Trình Chung Nối Dây Dẫn Điện Gồm Mấy Bước

D. 11,4 gam.


Lớp 0 hóa học
1
0

Đốt cháy hoàn toàn 40,08 gam các thành phần hỗn hợp X gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic với glixerol (trong kia số mol axit metacrylic ngay số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm khí cùng hơi. Dẫn Y vào dung dịch chứa 1,14 mol Ba(OH)2, thu được 147,75 gam kết tủa cùng dung dịch Z. Đun nóng Z lại mở ra kết tủa. Mang lại 40,08 gam hỗn hợp X chức năng với 140 ml hỗn hợp KOH 3M, sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 56,04 gam

B. 57,12 gam

C. 43,32 gam

D. 39,96 gam


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Đốt cháy trọn vẹn 13,36 gam các thành phần hỗn hợp X có axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic cùng glixerol (trong kia số mol axit metacrylic bằng số mol axit axetic) bằng O2 dư, thu được tất cả hổn hợp Y gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch cất 0,38 mol Ba(OH)2, nhận được 49,25 gam kết tủa với dung dịch Z. Đun lạnh Z lại mở ra kết tủa. Mang đến 13,36 gam hỗn hợp X tác dụng với 140 ml dung dịch KOH 1M, sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn khan có khối lượng là

A. 14,44 gam

B. 18,68 gam

C. 13,32 gam

D. 19,04 gam


Lớp 0 hóa học
1
0

Đốt cháy trọn vẹn 40,08 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm axit metacrylic, axit ađipic, axit axetic với glixerol (trong đó số mol của axit metacrylic thông qua số mol của axit axetic) bởi O2 dư, thu được tất cả hổn hợp Y bao gồm khí và hơi. Dẫn Y vào dung dịch cất 1,14 mol Ba(OH)2, thu được 147,75 gam kết tủa cùng dung dịch Z. Đun lạnh Z lại xuất hiện kết tủa. đến 40,08 gam hỗn hợp X công dụng với 140 ml hỗn hợp KOH 3M, sau khoản thời gian các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 56,04 gam

B. 57,12 gam

C. 43,32 gam.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Copy Danh Bạ Từ Iphone Sang Sim Ai Cũng Làm Được

D. 39,96 gam


Lớp 0 chất hóa học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)