Trong Cấu Tạo Tiếng Việt Không Thể Thiếu

     

Câu hỏi: Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? Bộ phận nào bắt buộc phải có mặt? Bộ phận nào không bắt buộc phải có mặt?

Trả lời:

- Tiếng do ba bộ phận:âm đầu, vần, thanhtạo thành.

Bạn đang xem: Trong cấu tạo tiếng việt không thể thiếu

- Tiếng nào cũng bắt buộc phải cóvầnthanh. Bộ phậnâm đầukhông bắt buộc phải có mặt.

- Thanh ngang không đánh dấu khi viết, còn các thanh khác đều được đánh dấu ở phía trên. Riêng dấu nặng đặt phía dưới.

Bài tập:

Câu 1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Xem thêm: Xem Trực Tiếp Hải Phòng Vs Than Quảng Ninh Ở Đâu, Kênh Nào? Link Xem Trực Tiếp Hải Phòng Vs Quảng Ninh: Kq V

Trả lời:

Câu tục ngữ có 14 tiếng:

Bầu / ơi / thương / lấy / bí / cùng /

Tuy / rằng / khác / giống / nhưng / chung / một/ giàn

Câu 2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó.

Trả lời:

bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

Xem thêm: Tại Sao Không Chèn Được Video Vào Powerpoint 2010 2013 Bài Elearning

Câu 3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành ?

Trả lời:

âm đầu: b

vần: âu

thanh: huyền

Câu 4. Phân tfch các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a) Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b) Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

* Xem bảng phân tích dưới đây:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Bầu

b (bờ)

âu

huyền

ơi

-

ơi

ngang

thương

th (thờ)

ương

ngang


lấy

ỉ (lờ)

ây

sắc

b (bờ)

i

sắc

cùng

c (cờ)

ung

huyền

tuy

t (tờ)

uy

ngang

rằng

r (rờ)

ăng

huyền

khác

kh (khờ)

ac

sắc

giống

gi (gi)

ông

sắc

nhưng

nh(nhờ)

ưng

ngang

chung

ch(chờ)

ung

ngang

một

m (mở)

ôt

nặng

giàn

gi (gi)

an


huyền

* Nhận xét:

- Những tiếng có đủ các bộ phận như tiếng bầu: thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một, giàn.