TÓM TẮT Ý NGHĨA LỊCH SỬ CÁCH MẠNG THÁNG 8

     

Thắng lợi của giải pháp mạng mon Tám năm 1945 là trang sử vàng chói lọi trong lịch sử hào hùng đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, là tác dụng tất yếu của trận đấu tranh lâu bền hơn của nhân dân vn dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản nước ta chống quân xâm lược. Chiến thắng vĩ đại của phương pháp mạng mon Tám có ý nghĩa sâu sắc to lớn đối với dân tộc nước ta và nhân loại.

Bạn đang xem: Tóm tắt ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 8

1. Ý nghĩa chiến thắng của giải pháp mạng tháng Tám năm 1945

Bốn là, biện pháp mạng mon Tám năm 1945 đánh dấu bước cách tân và phát triển nhảy vọt chất lượng trong tiến trình cải tiến và phát triển của dân tộc bản địa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc dân tộc, kỷ nguyên độc lập tự do nhắm đến chủ nghĩa xóm hội. Thắng lợi của bí quyết mạng tháng Tám đã tạo bước ngoặt giải pháp mạng thâm thúy trên tất cả các nghành nghề dịch vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; là một chính sách xã hội mới lạ hoàn toàn so với dân tộc Việt Nam, tồn tại đầy đủ thực chất dân chủ, nhân bản vì bé người, vì hạnh phúc của dân chúng lao động. Thắng lợi của cách mạng mon Tám là đụng lực mạnh bạo cổ vũ cục bộ dân tộc vn kiên cường, quật cường tiếp tục sự nghiệp chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thành lập chủ nghĩa buôn bản hội, thực hiện chiến thắng công cuộc thay đổi đưa nước ta phát triển để “có được cơ đồ, tiềm lực, vị cầm cố và uy tín quốc tế như ngày nay” <2>.

Năm là, phương pháp mạng tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng chế vào trả cảnh rõ ràng của cách mạng Việt Nam, là sự việc thể nghiệm thành công thứ nhất chủ nghĩa Mác - Lênin trên một nước thuộc địa sinh sống châu Á. Win của cách mạng mon Tám đã chứng minh tính giải pháp mạng, công nghệ của lý thuyết Mác - Lênin về sự việc dân tộc và thuộc địa; là sự tiếp nối cùng là chiến thắng tất yếu hèn sau thắng lợi của Cách social chủ nghĩa mon Mười vĩ đại năm 1917. Quản trị Hồ Chí Minh đã nhận được định: “Thắng lợi của biện pháp mạng mon Tám đã chứng minh sự đúng chuẩn của học thuyết Mác - Lênin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã minh chứng sự chính xác của tuyến đường của Cách social chủ nghĩa mon Mười béo tốt đã vạch ra” <6>. ở bên cạnh đó, phương pháp mạng mon Tám còn là minh chứng hùng hồn về sự chiến thắng của tư tưởng tp hcm khi vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Bí quyết mạng tháng Tám đã chứng minh rằng, bí quyết mạng giải phóng dân tộc bản địa do Đảng của ách thống trị công nhân lãnh đạo hoàn toàn có khả năng thắng lợi ở một nước trực thuộc địa phong loài kiến lạc hậu để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con phố của nhà nghĩa xóm hội. Cuộc cách mạng đó quan hệ quan trọng với phương pháp mạng vô sản nghỉ ngơi “chính quốc”, nhưng lại không phụ thuộc vào phương pháp mạng làm việc “chính quốc”. Trái lại, nó hoàn toàn có thể giành được thành công trước khi giai cấp công nhân “chính quốc” lên nắm thiết yếu quyền.

Sáu là, chiến thắng của giải pháp mạng mon Tám năm 1945 cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở những nước bị nhà nghĩa đế quốc thực dân áp bức, thống trị. Cách mạng mon Tám là tấm gương, là mối cung cấp cổ vũ cho các quốc gia - dân tộc bản địa đang mất độc lập, tự do ở châu Á, châu Phi với Mỹ Latinh, độc nhất là các nước nhẵn giềng noi theo. Khẳng xác định thế, giá trị thời đại của thắng lợi này, nhà tich sài gòn viết: “Cách mạng mon Tám chiến thắng đã có tác dụng cho bọn họ trở phải một phần tử trong đại mái ấm gia đình dân chủ núm giới. Bí quyết mạng tháng Tám có ảnh hưởng trực tiếp và khôn cùng to đến hai dân tộc bản địa bạn là Miên và Lào. Cách mạng tháng Tám thành công, quần chúng. # hai nước Miên, Lào thuộc nổi lên kháng đế quốc và đòi độc lập” <5>. Đối với trào lưu cộng sản và công nhân quốc tế, thắng lợi của biện pháp mạng tháng Tám mang dáng vóc thời đại, đóng góp phần to khủng vào phong trào đấu tranh bởi vì hòa bình, văn minh của nhân loại. Thành công của cách mạng tháng Tám cùng với Liên Xô, những lực lượng tiến bộ trên nhân loại và quân đồng minh đánh đổ công ty nghĩa thực phạt xít, giữ vững độc lập cho khu vực và trên cầm cố giới. Vày đó, chiến thắng của bí quyết mạng mon Tám cũng là thành công chung của những nước trên bán đảo Đông Dương, thắng lợi của phong trào cộng sản và người công nhân quốc tế, của phong trào đấu tranh bởi vì hòa bình, tân tiến xã hội trên toàn núm giới. Về vấn đề này, chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn lại reviews của Báo dân chúng Inđônêxia: “Chúng ta chỉ rất có thể bày tỏ sự kính trọng và lòng khâm phục cao nhất đối với nhân dân vn anh hùng... Với sự chiến đấu dũng cảm của họ, nhân dân vn đã tự đặt mình lên vị trí vinh quang nhất trên cố gắng giới...” <8>. Bao quát đầy đủ ý nghĩa thắng lịch sử hào hùng của phương pháp mạng mon Tám năm 1945, quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: “Chẳng những thống trị lao động và nhân dân việt nam ta có thể tự hào, mà kẻ thống trị lao đụng và những dân tộc bị áp bức vị trí khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử hào hùng cách mạng của những dân tộc nằm trong địa và nửa trực thuộc địa, một Đảng bắt đầu 15 tuổi vẫn lãnh đạo giải pháp mạng thành công, vẫn nắm tổ chức chính quyền toàn quốc” <5>.

*

2. Bài học kinh nghiệm của bí quyết mạng tháng Tám năm 1945

Cách mạng mon Tám năm 1945 chiến thắng đã để lại mang lại Đảng với nhân dân nước ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, làm nhiều chủng loại thêm khối hệ thống lý luận của giải pháp mạng Việt Nam, góp thêm phần vào sự nghiệp tạo ra và bảo vệ vững chắn chắn Tổ quốc nước ta xã hội nhà nghĩa.

Một là, giương cao ngọn cờ tự do dân tộc, kết hợp đúng mực hai trách nhiệm chống đế quốc và phòng phong kiến. Con phố cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và cương lĩnh của Đảng cùng sản vn đã xác minh cách mạng nước ta trải qua nhị giai đoạn, trước hết là giải pháp mạng dân tộc dân chủ, tiếp đến chuyển lên cách social chủ nghĩa. Trong giải pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ, Đảng ta đã khẳng định nhiệm vụ phòng đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến không thể bóc rời nhau. Trải qua ba cao trào phương pháp mạng, Đảng ta thừa nhận thức thâm thúy hơn về quan hệ giữa hai trách nhiệm đó với xác định: mặc dù hai trọng trách không bóc tách rời nhau nhưng nhiệm vụ chống đế quốc là đa số nhất, trách nhiệm chống phong kiến phải phục tùng trách nhiệm chống đế quốc với phải triển khai từng bước để chĩa mũi nhọn của biện pháp mạng vào đế quốc vạc xít và bầy đàn tay sai nhằm mục tiêu tập trung xử lý yêu cầu chủ yếu cấp bách của biện pháp mạng là giải hòa dân tộc. Thành công của cách mạng tháng Tám là thắng lợi của đường lối gắn liền hòa bình dân tộc với chủ nghĩa làng hội, kết hợp đúng đắn hai trọng trách chống đế quốc và kháng phong kiến.

Hai là, tiến hành khởi nghĩa toàn dân trên căn cơ khối liên hiệp công - nông. Tp hcm cho rằng: “Vì bị áp bức nhưng sinh ra biện pháp mệnh, do đó ai nhưng mà bị áp bức càng nặng trĩu thì lòng bí quyết mệnh càng bền, chí biện pháp mệnh càng quyết” <3>, chính vì như thế “công nông là gốc cách mệnh; còn học trò, thương lái nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư bạn dạng áp bức, tuy nhiên không khổ sở bằng công nông; 3 hạng ấy chỉ với bầu các bạn cách mệnh của công nông thôi” <3>. Trong thực tế đã chứng tỏ chân lý đó. Biện pháp mạng mon Tám thành công là hiệu quả cuộc tranh đấu của hơn đôi mươi triệu người nước ta yêu nước là lực lượng cách mạng, trong số đó động lực cách mạng là thống trị công nhân và kẻ thống trị nông dân bên dưới sự lãnh đạo của Đảng. Liên hợp công - nông được xây dựng, củng cố kỉnh qua cha cao trào bí quyết mạng, đến đỉnh điểm là Tổng khởi nghĩa thì liên hợp công - nông đã vững mạnh vượt bậc. Dựa trên gốc rễ của khối liên minh này, Đảng desgin được khối đại liên kết dân tộc, khích lệ toàn dân tổng khởi nghĩa chiến hạ lợi. Khía cạnh khác, trên cơ sở nhắm đúng mục tiêu chiến lược bậc nhất của bí quyết mạng và khối đại câu kết toàn dân, Đảng ta đã lợi dụng được mâu thuẫn giữa nhà nghĩa đế quốc và nhà nghĩa đế quốc phạt xít, xích míc giữa nhà nghĩa đế quốc với một thành phần thế lực địa chủ phong kiến, xích míc trong mặt hàng ngũ ngụy quyền tay không đúng của Pháp và của Nhật, xa lánh cao độ kẻ thù chính là bọn đế quốc phát xít và đàn tay không đúng phản động; tranh thủ hoặc trung lập những thành phần lừng chừng. Nhờ vậy, giải pháp mạng tháng Tám giành được thành công nhanh gọn, không nhiều đổ máu.

Ba là, nhất quyết dùng đấm đá bạo lực cách mạng và biết sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng một giải pháp thích hợp. Nắm vững quan điểm biện pháp mạng đấm đá bạo lực của chủ nghĩa Mác - Lênin: “bạo lực còn là bà đỡ cho hầu hết xã hội cũ đã thai nghén một buôn bản hội mới, đấm đá bạo lực là cơ chế mà sự vận tải xã hội dùng làm tự mở đường cho mình và đập tan những hình thức chính trị cứng đờ và chết” <1>, Đảng ta đã bền chí xây dựng lực lượng bí quyết mạng, biết cách sử dụng linh động các hiệ tượng tổ chức, bề ngoài đấu tranh cân xứng với từng hoàn cảnh, từng giai đoạn lịch sử, tập dượt chiến đấu từ thấp mang đến cao. Trong biện pháp mạng mon Tám, đấm đá bạo lực của bí quyết mạng là sự kết hợp nghiêm ngặt giữa lực lượng chủ yếu trị cùng với lực lượng vũ trang; phối hợp nổi dậy của quần bọn chúng với đánh của lực lượng vũ trang phương pháp mạng sinh sống cả nông thôn cùng thành thị, vào đó, vai trò đưa ra quyết định là những cuộc tổng khởi nghĩa ngơi nghỉ Hà Nội, Huế, sử dụng Gòn. Biện pháp mạng mon Tám là công dụng của sự phối kết hợp tất cả các hình thức đấu tranh tài chính và thiết yếu trị, phù hợp pháp và chưa hợp pháp của quần chúng, từ thấp mang lại cao, từ sinh hoạt vài địa phương lộn ra cả nước, tự khởi nghĩa từng phần phát triển tổng khởi nghĩa. Khi thời dịp đến, Đảng đang biết áp dụng tối đa sức mạnh cách mạng theo hình thức “tập trung, thống nhất, kịp thời” đập tan máy bộ nhà nước của thống trị thống trị, lập ra cỗ máy nhà nước của nhân dân.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố số 1 quyết định chiến thắng của bí quyết mạng mon Tám. Biện pháp mạng tháng Tám được một đảng mũi nhọn tiên phong thật sự cách mạng lãnh đạo. Đảng ta là thành phầm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, ngay từ đầu Đảng đã xác định đúng con đường lối chiến lược và sách lược bí quyết mạng, không ngừng bổ sung cập nhật và cách tân và phát triển đường lối chiến lược và sách lược đó. Đảng ta siêu coi trọng bài toán quán triệt mặt đường lối chiến lược và sách lược, công ty trương của Đảng trong đảng viên với quần chúng bí quyết mạng, không xong đấu tranh hạn chế và khắc phục những xu hướng lệch lạc. Đảng có tổ chức triển khai chặt chẽ, gồm đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn thêm bó cùng với nhân dân. Đảng chăm sóc công tác tổ chức, cán bộ, giáo dục và đào tạo rèn luyện cán bộ, đảng viên về ý chí bất khuất, phẩm chất chính trị và đạo đức bí quyết mạng, lắp bó huyết thịt với nhân dân. Đảng biết phát huy triệt để vai trò của mặt trận Việt Minh với hàng tỷ hội viên và trải qua Mặt trận để chỉ đạo nhân dân đấu tranh. Đảng biết thâu tóm thời cơ, xuất bản lực lượng và tổ chức, sử dụng lực lượng đúng lúc; phát huy được sức khỏe dân tộc với sức mạnh thời đại để dẫn dắt quần chúng tiến lên giành cùng giữ chủ yếu quyền. Với phần nhiều yếu tố như trên, đề xuất tuy mới chỉ được tôi rèn qua 15 năm chiến đấu và tuy vậy chỉ gồm 5.000 đảng viên, Đảng đang lãnh đạo giải pháp mạng mon Tám thành công, một thắng lợi có chân thành và ý nghĩa lịch sử cùng mang dáng vẻ thời đại. Trong thực tế lãnh đạo của Đảng đã xác định rằng, một đảng giải pháp mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, bao gồm đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tụy, lắp bó huyết thịt với nhân dân, được dân chúng ủng hộ thì đảng có sức mạnh vô địch, không quyền năng nào bức tường ngăn nổi trên con phố dẫn dắt dân tộc đi lên.

Xem thêm: Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện Hoặc Đoạn Trích, Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện ( Hoặc Đoạn Trích)

Hiện nay, giang sơn ta sẽ đứng trước phần đa thời cơ và thử thách lớn trong quy trình phát triển. ở bên cạnh những thuận lợi, thì nước nhà ta cũng đang gặp mặt phải đa số khó khăn, trong số đó có sự mở ra của bệnh dịch lây lan COVID - 19, nhất là đợt bùng phát dịch bệnh lây lan lần lắp thêm tư vẫn còn đấy đang tình tiết hết sức phức tạp. Sự tác động ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm quốc gia ta cần chịu thiệt sợ lớn. “Từ thị thành tới nông thôn, những tuyến đường vắng người qua lại, hầu như khu chợ sầm uất, sân bay, bến cảng, sân trường, bên máy, xí nghiệp... Náo sức nóng giờ yên ổn lẽ; trong những lúc đó dịch viện, khu điều trị ở một số trong những nơi có dịch lại trở buộc phải đông đúc hơn khi nào hết. Những bình thường cư, sảnh vận động, nhà thi đấu, cam kết túc xá, doanh trại quân đội vạn bất đắc dĩ trở thành bệnh viện dã chiến, thành khu bí quyết ly. Bao nhiêu cuộc hội ngộ, sum vầy vui bi đát trở thành dang dở... Sản xuất marketing bị ảnh hưởng tiêu cực, thu nhập, tích điểm của fan dân giảm sút... Đám mây black COVID - 19 đã che nghịch cảnh lên cuộc sống thường ngày của chúng ta” <10>. Bên cạnh đó, quả đât đang bị khủng hoảng rủi ro lớn về tài chính và các mặt khác, tình hình bình yên khu vực và thế giới còn nhiều tình tiết phức tạp, khó khăn dự báo… Trước tình hình ấy, những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên quý giá và có chân thành và ý nghĩa tích cực đối với sự nghiệp đổi mới đất nước Việt Nam giai đoạn hiện nay, nhất là trong việc đối phó cùng với dịch bệnh. Cùng với phương châm “chống dịch như phòng giặc”, họ tin tưởng việc phát huy những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm đã chiếm lĩnh được từ biện pháp mạng mon Tám sẽ góp thêm phần giúp việt nam “đẩy lùi đến được đại dịch COVID - 19, “sớm đưa nước ta trở về “trạng thái thông thường mới”” <9> cơ mà nhân dân cả nước đang mong muốn đợi như đã từng mong đợi thành công xuất sắc của cách mạng tháng Tám năm 1945, liên tục phát triển tài chính - làng mạc hội, nỗ lực thực hiện chiến thắng các mục tiêu, tiêu chí và trọng trách phát triển tài chính - làng hội của tổ quốc mà nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vẫn đề ra./.

*

Chính phủ lâm thời nước ta Dân công ty Cộng hòa ra mắtsau khi giải pháp mạng mon Tám thành công. Ảnh: TTXVN

Tài liệu tham khảo:

1. C.Mác cùng Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.20.

2. Đảng cộng sản Việt Nam, Văn khiếu nại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần trang bị XIII, Nxb bao gồm trị non sông Sự thật, Hà Nội, 2021, t.1, tr.25.

3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.2.

4. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5

5. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.7

6. Hồ nước Chí Minh, Toàn tập, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11

7. Hồ nước Chí Minh, Toàn tập, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.13.

8. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.14.

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Môi Trường Xanh Sạch Đẹp Mới Nhất, Bài Thuyết Trình Về Bảo Vệ Môi Trường 2022

9. Phát biểu của quản trị nước Nguyễn Xuân Phúc trên lễ ra mắt và trao ra quyết định của quản trị nước xẻ nhiệm những Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng và các thành viên khác của chính phủ nước nhà khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

10. Phát biểu của Thủ tướng cơ quan chính phủ Phạm Minh chủ yếu tại lễ công bố và trao đưa ra quyết định của chủ tịch nước bửa nhiệm những Phó Thủ tướng bao gồm phủ, những Bộ trưởng và các thành viên khác của cơ quan chính phủ khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.