Toán lớp 3 đề ca mét héc-tô-mét

     

Trong bài học hôm nay, giaimaivang.vn đã tiếp tục chia sẻ về 2 đại lượng đo độ nhiều năm qua bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét với héc-tô-mét.Ở những bài học trước, con đã được là thân quen với bảng đơn vị chức năng đo độ dài. Trong bài học hôm nay, giaimaivang.vn vẫn tiếp tục chia sẻ về 2 đại lượng đo độ nhiều năm qua bài học kinh nghiệm toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 đề ca mét héc-tô-mét

1. Ôn tập các đơn vị đo độ dài đã học

1.1. Trình làng các đơn vị chức năng đo độ dài vẫn học.

Xem thêm: Vai Trò Của Kali Trong Cơ Thể Thực Vật Là, Câu Hỏi: Vai Trò Của Kali Trong Cơ Thể Thực Vật :

Các đơn vị chức năng đo độ dài sẽ học:

Đơn vị độ dài

Ký hiệu

Ki-lô-mét

km

Đề-xi-mét

dm

Mét

m

Xăng-ti-mét

cm

1.2. Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

*

1.3. Nguyên tắc quy đổi đơn vị chức năng đo độ dài

*

2. Toán lớp 3 Đề-ca-mét

*

3. Toán lớp 3 Héc-tô-mét

*

4. Bài bác tập thực hành thực tế - bao gồm lời giải

4.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào khu vực trống

a) 1hm = ...cm

b) 1dam = …dm

c) 1dam = …m

d) 1hm = …m

Bài 2: Điền vào chỗ trống

1km = …dam

1km = ...hm

1hm = …dam

1km = …m

Bài 3: Tính

a) 10dam + 50dam - 35dam

b) 200hm - 150hm + 40hm

c) 230hm - 90hm - 30hm

d) 120dam + 20dam - 65dam

Bài 4: Tính

a) 1km - 20dam + 30dam

b) 15dam - 50m + 40cm

c) 2km + 10hm - 30dam

d) 3hm - 15m + 100m

Bài 5: Một sợi dây khá dài 50dm, tín đồ ta đã cắt 3hm. Hỏi độ dài còn lại của tua dây là bao nhiêu?

4.1. Đáp án

Bài 1:

a) 1hm = 10000cm

b) 1dam = 100dm

c) 1dam = 10m

d) 1hm = 100m

Bài 2:

1km = 100dam

1km = 10hm

1hm = 10dam

1km = 1000m

Bài 3:

a)

10dam + 50dam - 35dam

= 60dam - 35dam

= 25dam

b)

200hm - 150hm + 40hm

= 50hm + 40hm

= 90hm

c)

230hm - 90hm - 30hm

= 140hm - 30hm

= 110hm

d)

120dam + 20dam - 65dam

= 140dam - 65dam

= 75dam

Bài 4:

a)

10km - 20dam + 30dam

= 1000dam - 20dam + 30dam

= 980dam + 30dam

= 1010dam

b)

15dam - 50m + 40cm

= 15000cm - 5000cm + 40cm

= 10000cm + 40cm

= 10040cm

c)

2km + 10hm - 30dam

= 200dam + 100dam - 30dam

= 300dam - 30dam

= 270dam

d)

3hm - 15m + 100m

= 300m - 15m + 100m

= 285m + 100m

= 385m

Bài 5:

Đổi 3hm = 30dam

Độ dài còn lại của gai dây là:

50 - 30 = trăng tròn (dam)

Đáp số: 20dam

5. Bài bác tập trường đoản cú luyện

5.1. Đề bài

Bài 1: Điền vào địa điểm trống

a) 1hm = ...dam

b) 1hm = …cm

c) 1dam = …cm

d) 1dam = …m

Bài 2: Tính

a) 12dam + 30dam - 25dam

b) 150hm + 100hm + 20hm

c) 140hm + 50hm - 30hm

d) 90dam - 10dam + 45dam

Bài 3: Đoạn trực tiếp AB dài 3hm, đoạn thẳng CD dài ra hơn đoạn trực tiếp AB 2dam. Tính độ lâu năm đoạn thẳng CD.

Xem thêm: Hình Ảnh Siêu Âm Bóc Tách Túi Thai Bao Lâu Thì Khỏi, Bóc Tách Túi Thai Khi Mang Bầu Có Nguy Hiểm Không

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 10

b) 10000

c) 1000

d) 10

Bài 2:

a) 17dam

b) 270hm

c) 160hm

d) 125dam

Bài 3:

Đáp số: 32dam.

Bài viết trên đã chia sẻ các kỹ năng về Toán lớp 3 đề-ca-mét và héc-tô-mét. Hãy xem thêm các video bài giảng trên giaimaivang.vn sẽ giúp đỡ con học tập hiệu quả hơn nhé!