Toán Lãi Suất Lớp 9

     

Công thức 1: (Dành cho gửi tiền một lần) Gửi vào ngân hàng số tiền là a đồng, vớilãi suất hàng tháng là r% trong n tháng. Tính cả vốn lẫn lãi T sau n tháng ?Công thức 2: (Dành cho gửi tiền hàng tháng) Một người, hàng tháng gửi vào ngânhàng số tiền là a (đồng). Biết lãi suất hàng tháng là r%. Hỏi sau n tháng, người ấy cóbao nhiêu tiền ?Công thức 3: Dành cho bài toán trả góp: Gọi số tiền vay là N, lãi suất là x, n là sốtháng phải trả, A là số tiền phải trả vào hàng tháng để sau n tháng là hết nợ.

Bạn đang xem: Toán lãi suất lớp 9

Công thức 4: Rút sổ tiết kiệm theo định kỳ:Thực ra bài toán này giống bài 3, nhưng mình lại hiểu là ngân hàng nợ tiền của người cho vay. Tráilại so với vay trả góp.

Xem thêm: 53 Tranh Dân Gian Ý Tưởng - Các Dòng Tranh Dân Gian Việt Nam

Công thức 5: Gửi tiền theo kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm …

Ví dụ 5a. Một người gửi tiết kiệm 100.000.000 đồng (tiền Việt Nam) vào một ngân hàng theo mữc kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0/65% một tháng. a) Hỏi sau 10 năm , người đó nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫn lãi ngân hàng.Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.b) Nếu so với số tiền trên, người đó gửi tiết kiệm theo mức kỳ hạn 3 tháng với lãixuất 0.63% một tháng thì sau 10 năm sẽ nhận được bao nhiêu tiền cả vốn lẫnlãi ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó.

Xem thêm: Lý Dịch Phong Lời Nói Dối Ngọt Ngào Lý Dịch Phong, Top 7 Lời Nói Dối Ngọt Ngào Lý Dịch Phong


*

*

*

*

*

A. m= 0,09 % tháng B. m=0,08%/tháng C. m=0,07% /tháng D. 0,1%/tháng

Câu 5. Cô Lan đã làm hợp đồng vay vốn với ngân hàng với số tiền là m triệu đồng với lãi xuất 12%/năm. Cô Lan muốn hoàn nợ lại cho ngân hàng theo cách sau đúng một tháng kể từ ngày Cô Lan vay vốn, Cô Lan bắt đầu hoàn nợ, hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau một tháng, số tiền hoàn nợ mỗi tháng là như nhau và cách nhau 3 tháng kể từ ngày Cô Lan bắt đầu kí hợp đồng vay vốn, số tiền mỗi lần Cô Lan phải trả cho ngân hàng là 34 triệu đồng, biết rằng lãi xuất ngân hàng không thay đổi trong thời gian Cô Lan hoàn nợ, vậy giá trị của m gần đúng với giá trị nào sau đây nhất?

A. m = 100 triệu đồng B. m = 90 triệu đồng C. m = 80 triệu đồng D. m = 110 triệu đồng

Câu 6. Cô Lan đã lập quỹ cho phần thưởng đó bằng cách gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền “kha khá” mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm của mình với lãi xuất x%/tháng để có quỹ ngày tổng kết trao học bổng vinh danh các học sinh trên QSTUDY.VN đã có thành tích học tập tốt, trong 9 tháng làm việc với học sinh trên website trong năm 2017 thì mỗi tháng Cô Lan gửi vào tài khoản tiết kiệm của mình 6 triệu đồng và số tiền ngày lấy quỹ là 60 triệu, (biết rằng số tiền được gửi định kỳ và đều đặn vào đầu mỗi tháng). Vậy hỏi lãi xuất ngân hàng phải chi trả cho Cô Lan gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. x%/tháng = 2,1%/tháng B. x%/tháng= 1,7%/tháng

C. x%/tháng = 2,3%/tháng D. x%/tháng=1,9%/tháng

Câu 7. Thầy Quang đã làm hợp đồng vay vốn với ngân hàng với số tiền 100 triệu đồng với lãi xuất 1%/tháng và thầy Quang chọn hình thức thanh toán cho ngân hàng là sau 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng tiền lãi tháng trước không cộng dồn làm vốn đẻ lãi tháng sau). Vậy khi kết thúc hợp đồng, thầy Quang phải chi trả cho ngân hàng với số tiền là bao nhiêu?

A. 122 triệu đồng B. 123 triệu đồng C. 124 triệu đồng D. 125 triệu đồng

Câu 8. Thầy Nguyễn Anh Phong đã làm hợp đồng vay vốn với ngân hàng với số tiền m triệu đồng với lãi xuất 12%/năm và . Thầy Nguyễn Anh Phong chọn hình thức thanh toán cho ngân hàng là sau 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng tiền lãi tháng trước không cộng dồn làm vốn đẻ lãi tháng sau). khi kết thúc hợp đồng, Thầy Nguyễn Anh Phong đã phải chi trả cho ngân hàng với số tiền là 280 triệu đồng. Vậy hỏi số tiền mà thầy Phong đã ký hợp đồng mượn ngân hàng là bao nhiêu?

A. 270 triệu đồng B. 260 triệu đồng C. 250 triệu đồng D. 240 triệu đồng

Câu 9. Để tiếp bước ước mơ đến trường của Linh, bố Linh đã vay vốn hỗ trợ gói vay vốn dành cho sinh viên của ngân hàng, với số tiền vay là tối đa 8 triệu đồng/năm, và trong 4 năm đại học đó năm nào bố Linh cũng vay tối đa số tiền được phép vay, biết rằng thời gian hoàn thành hợp đồng là 7 năm kể từ ngày vay vốn, và điều kiện lãi xuất trog thời gian còn hợp giá trị hợp đồng thì số tiền lãi tháng trước Khóa học Luyện thi trắc nghiệm môn Toán 2017–Thầy Mẫn Ngọc Quang 165 không cộng dồn làm vốn sinh lãi tháng sau. Sau 6 năm kể từ ngày vay vốn lần thứ nhất, Linh đã hoàn vốn và lãi lại cho ngân hàng với số tiền là 33,0368 triệu đồng. Vậy hỏi lãi xuất mà ngân hàng dành cho gói vay vốn đó là bao nhiêu %/năm?

A. 0,7 %/năm B. 0,74%/năm C. 0,76%/năm D. 0,72%/năm

Câu 10. Thầy Phong vay dài hạn ngân hàng với số tiền 600 triệu đồng, với lãi xuất 10% /năm và điều kiện kèm theo với hợp đồng giữa Thầy Phong và ngân hàng là lãi xuất cộng dồn hàng năm, (tiền lãi năm trước cộng đồn làm vốn sinh lãi cho năm sau). Vậy hỏi sau sau 2 năm số tiền Thầy Phong phải trả cho hàng là bao nhiêu để kết thúc hợp đồng vay vốn?

A. 726 triệu đồng B. 716 triệu đồng C. 736 triệu đồng D. 706 triệu đồng

Câu 11: Để đủ tiền đầu tư dự án mở rau sạch của mình theo công nghệ mới, Ông Minh đã làm hợp đồng xin vay vốn của ngân hàng với số tiền là 800 triệu đồng, với lãi xuất là x%/năm điều kiện kèm theo của hợp đồng là số tiền lãi tháng trước sẽ được tính làm vốn để sinh lãi cho tháng sau, sau 2 năm thành công với đự án rau sạch của mình Ông Minh đã thanh toán hợp đồng với ngân hàng vơi số tiền là 1058 triệu đồng. vậy hỏi lãi xuất mà trong hợp đồng giữa ông Minh và ngân hàng, là bao nhiêu?

A. 12% /năm B. 13% /năm C. 14% /năm D. 15% /năm


Câu 12: Thầy Phong đã làm hợp đồng vay vốn với ngân hàng với số tiền m triệu đồng với lãi xuất 12%/năm và Thầy Phong chọn hình thức thanh toán cho ngân hàng là sau 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng cả vốn lẫn lãi, (biết rằng tiền lãi tháng trước được cộng dồn làm vốn đẻ lãi tháng sau). Khi kết thúc hợp đồng thầy Phong đã phải chi trả cho ngân hàng với số tiền là 188,16 triệu đồng. Vậy hỏi số tiền mà thầy Phong đã ký hợp đồng mượn ngân hàng là bao nhiêu?

A. 150 triệu đồng B. 140 triệu đồng C. 160 triệu đồng D. 170 triệu đồng

Câu 13: Thầy Phong lập quỹ cho phần thưởng. Để ngày tổng kết trao học bổng vinh danh các học sinh trên QSTUDY.VN đã có thành tích học tập tốt đó bằng cách gửi tiết kiệm vào ngân hàng một số tiền “kha khá“ vào tài khoản tiết kiệm của mình là 500 triệu với lãi xuất 10%/năm. Thầy Phong chọn phương thức rút lãi xuất 1 lần sau 5 năm. Số tiền lãi thu được sau 5 năm đó là m triệu đồng.

A. m = 300 triệu đồng B. m = 305 triệu đồng C. m = 310 triệu đồng C. m = 315 triệu đồng

Câu 14. Doanh nghiệp thầy Quang bỏ vốn đầu tư gửi tiết kiệm Ngân hàng A, vốn đầu tư ban đầu 145 triệu, thời hạn thu hồi vốn 7 năm, lãi suất 2 năm đầu 10%/năm, lãi suất 3 năm sau: 12%/năm, lãi suất 2 năm cuối 11%/năm. Số tiền thu được gồm cả gốc và lãi sau 7 năm đầu tư là m triệu đồng, giá trị nào gần đúng với giá trị của m nhất?

A. 300 triệu đồng B. 305 triệu đồng C. 310 triệu đồng D. 295 triệu đồng

Câu 15. Vào ngày 1/1, cô Linh mua một ngôi nhà làm văn phòng giá mua 200 triệu đồng với sự thoả thuận thanh toán như sau: Trả ngay 10% số tiền. Số còn lại trả dần hàng năm bằng nhau trong 5 năm song phải chịu lãi suất 6%/năm của số nợ 166 còn lại (theo phương thức lãi kép). Thời điểm tính trả lãi hàng năm là cuối năm (31/12). Số tiền phải trả hàng năm là m triệu đồng để lần cuối cùng là vừa hết nợ? Vậy giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 42,730 triệu đồng B. 42,630 triệu đồng C. 42,720 triệu đồng C. 42,620 triệu đồng

Câu 16. Vào ngày 1/1, cô Linh mua một ngôi nhà làm văn phòng cho riêng mình giá mua m triệu đồng với sự thoả thuận thanh toán như sau: Trả ngay 10% số tiền. Số còn lại trả dần hàng năm bằng nhau trong 5 năm song phải chịu lãi suất 6%/năm của số nợ còn lại (theo phương thức lãi kép). Thời điểm tính trả lãi hàng năm là cuối năm (31/12). Số tiền phải trả hàng năm là 42,731 triệu đồng để lần cuối cùng là vừa hết nợ? Vậy giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 190 triệu đồng B. 180 triệu đồng C. 200 triệu đồng C. 210 triệu đồng

Câu 17. Cô Linh vay tiền của ngân hàng với số tiền là 500 triệu đồng và thời gian sống của hợp đồng là 6 năm. Để kết thúc hợp đồng Cô Linh và ngân hàng thỏa thuận chi trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu cô Linh hoàn vốn xong cho ngân hàng thì lãi xuất được tính theo lãi đơn 12%/năm, Nếu qua thời gian đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định mức tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm vốn tiếp tục sinh lãi cho tháng sau) với lãi xuất lúc này là 10%/năm, sau đúng 6 năm hợp đồng Cô Linh đã trả cho ngân hàng với số tiền là m triệu đồng, vậy giá trị gần đúng nhất của m là?

A. 900 triệu đồng B. 910 triệu đồng C. 905 triệu đồng D. 915 triệu đồng

Câu 18. Bà Linh vay tiền của ngân hàng với số tiền là 400 triệu đồng và thời gian sống của hợp đồng là 5 năm. Để kết thúc hợp đồng Bà Linh và ngân hàng thỏa thuận chi trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu Bà Linh hoàn vốn xong cho ngân hàng thì lãi xuất được tính theo lãi đơn 12%/năm. Nếu qua thời gian đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định mức tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm vốn tiếp tục sinh lãi cho tháng sau) với lãi xuất lúc này là r%, sau đúng 5 năm hợp đồng Bà Linh đã trả cho ngân hàng với số tiền là 634,52 triệu đồng, vậy giá trị gần đúng nhất của r% là?

A. 12%/năm B. 10%/năm C. 8%/năm D. 6%/năm

Câu 19. Bà Linh vay tiền của ngân hàng với số tiền là m triệu đồng và thời gian sống của hợp đồng là 5 năm. Để kết thúc hợp đồng Bà Linh và ngân hàng thỏa thuận chi trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu Bà Linh hoàn vốn xong cho ngân hàng thì lãi xuất được tính theo lãi đơn 12%/năm. Nếu qua thời gian đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định mức tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm vốn tiếp tục sinh lãi cho tháng sau) với lãi xuất lúc này là 8%, sau đúng 5 năm hợp đồng Bà Linh đã trả cho ngân hàng với số tiền là 317,26 triệu đồng. Vậy giá trị gần đúng nhất của m là?

A. 200 triệu đồng B. 240 triệu đồng C. 180 triệu đồng D. 220 triệu đồng

Câu 20. Thầy Mẫn Ngọc Quang vay tiền của ngân hàng với số tiền là 280 triệu đồng và thời gian sống của hợp đồng là 5 năm. Để kết thúc hợp đồng thầy Quang và ngân hàng thỏa thuận chi trả như sau. Nếu trong vòng 3 năm đầu thầy Quang hoàn vốn xong cho ngân hàng thì lãi xuất được tính theo lãi đơn r%/năm. Nếu qua thời gian đó cả vốn lẫn lãi thời gian đầu được định mức tính theo lãi kép (lãi của tháng trước được định làm vốn tiếp tục sinh lãi cho tháng sau) với lãi xuất lúc này là 8%. Sau đúng 5 năm hợp đồng, thầy Quang đã trả cho ngân hàng với số tiền là 385,35 triệu đồng, vậy giá trị gần đúng nhất của r%/năm là?

A. 6%/năm B. 8%/năm C. 10%/năm D. 12%/năm

Câu 21: Bạn Hùng trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại Thương nhưng vì do không đủ tiền nộp học phí nên Hùng quyết định vay ngân hàng trong 4 năm mỗi năm 4 000 000 đồng để nộp học phí với lãi suất 3% / năm. Sau khi tốt nghiệp Đại học bạn Hùng phải trả góp hàng tháng cho ngân hàng số tiền t ( không đổi ) cũng với lãi suất 0,25%/tháng trong vòng 5 năm. Tính số tiền (t) hàng tháng mà bạn Hùng phải trả cho ngân hàng ( làm tròn đến kết quả hàng đơn vị ).

A. 309718,166 đồng B. 312518,166 đồng C. 398402,12đồng D. 309604,14 đồng

Câu 22:Một số ngân hàng lớn trên cả nước vừa qua đã thay đổi liên tục lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Bác Minh gửi số tiền tiết kiệm ban đầu là 10 triệu đồng với lãi suất 0,8% / tháng. Chưa đầy một năm, thì lãi suất tăng lên 1,2% / tháng , trong nửa năm tiếp theo và bác Minh đã tiếp tục gửi; sau nửa năm đó lãi suất giảm xuống còn 0,9% / tháng, bác Minh tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa, khi rút tiền bác Minh được cả vốn lẫn lãi là 11279163,75 đồng ( chưa làm tròn ). Hỏi bác Minh đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu tháng. A.10 tháng B.9 tháng C. 11 tháng D. 12 tháng

Câu 23 : Cầu thủ Ronaldo của Real Marid gửi vào ngân hàng số tiền là 200 000 000 USD lãi suất 0,5% / tháng

a/Sau 6 năm số tiền Cầu thủ Ronaldo cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu?

b/Giả sư mỗi tháng Cầu thủ Ronaldo rút ra một số tiền như nhau vào ngày ngân hàng tính tiền lãi,thì hàng tháng người đó rút ra bao nhiêu tiền(làm tròn đến 100 đồng )để đúng 5 năm số tiền vừa hết?

kimsa88
cf68