Tính Từ Chỉ Thái Độ

     

Tính trường đoản cú chỉ thái độ là trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng đặc biệt trong các bài thi giờ đồng hồ Anh. Tuy nhiên, rất dễ dàng nhầm lẫn nếu bạn không thay rõ kiến thức về điểm ngữ pháp này. Cũng chính vì vậy, nội dung bài viết ngày hôm nay, giaimaivang.vn vẫn gửi mang đến bạn cục bộ kiến thức về tính chất từ chỉ thái độ. Cùng theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên nhé!

1. Khái niệm tính tự chỉ thái độ

Tính tự chỉ cách biểu hiện (adjectives of attitude) là các tính từ biểu lộ thái độ hoặc cảm giác của một tín đồ (đối với người, vật, hoặc sự việc nào đó).Bạn đang xem: Tính từ chỉ thái độ

2. Thành lập và hoạt động tính tự chỉ thái độ

Tính từ bỏ chỉ cách biểu hiện được thành lập bằng phương pháp lấy verb + ed hoặc verb + ing.

Bạn đang xem: Tính từ chỉ thái độ

Bạn đã xem: Tính từ bỏ chỉ thái độ

Present participle (verb + ing): cần sử dụng để miêu tả một ý nghĩa chủ động. Nó thuờng đi với danh từ chỉ vật.
*

Thành lập tính từ bỏ chỉ thái độPast participle (verb + ed): cần sử dụng để diễn tả một ý nghĩa bị động. Nó thuờng đi cùng với danh từ chỉ người.

3. Cách sử dụng tính từ bỏ chỉ thái độ

Nếu phía sau có danh tự thì sử dụng ing.

Ví dụ: This is an interesting book. => phía sau gồm danh tự book => cần sử dụng ing.

Nếu phía sau không có danh từ, ta quan sát lên phía trước. Nếu như là danh tự chỉ bạn thì sử dụng ed; giả dụ là danh từ chỉ đồ gia dụng thì dùng ing.Nếu phía sau không tồn tại danh trường đoản cú thì nhìn phía trước, nếu như là tín đồ thì sử dụng ed; giả dụ là trang bị thì sử dụng ing.

Ví dụ:

It is an amusing story.My job is boring.I am bored with my job.We are interested in playing soccer.

Xem thêm: Khi Máy Tính Đang Ở Trạng Thái Tắt Để Nạp Hệ Điều Hành Ta Thực Hiện

4. Một vài động từ tiếp sau đây có tính trường đoản cú chỉ thái độ

Amuse——Amused——–AmusingAmaze——- Amazed——- AmazingAnnoy——– Annoyed——– AnnoyingBore —— Bored ——-BoringDepress——-Depressed——– DepressingDisappoint ——– Disappointed——— DisappointingEmbarrass——– Embarrassed ——— EmbarrassingExcite——– Excited——— ExcitingExhaust——– Exhausted——— ExhaustingFascinate——- Fascinated——– FascinatingHorrify——— Horrified——— HorrifyingInterest——– Interested——— InterestingPlease ——– Pleased——– PleasingSatisfy ——- Satisfied——- SatisfyingWorry ——- Worried——– Worrying

5. Mẹo phân minh tính tự chỉ thái độ (đuôi “ing” với “ed”)

Thông thương trong đề thi TOEIC rất thú vị bẫy chọn tính từ bỏ đuôi “ing” tốt “ed”

Với dạng thức như sau:

Còn đối với dạng bài như

Ví dụ 2: He makes me _______. Khi những câu xuất hiện 2 chủ thể khác biệt ví dụ “he” và “me” ngơi nghỉ đây, “he” ảnh hưởng vào “me” cùng một tín hiệu nữa đó là động tự “make” rượu cồn từ tác động (làm cho, khiến) thì chọn tính tự đuôi “ed”.

Một số rượu cồn từ trong thói quen của đề thi TOEIC thường chia tính trường đoản cú dạng “ed”:

KeepLeave

Một xem xét nữa là khi thấy vào đề thi mở ra dạng thức giới từ kèm theo ví dụ như: “I am interested in him” thì chọn tính tự dạng “ed”.

6. Bài bác tập thực hành thực tế tính từ chỉ thái độ

Bài tập

Bài tập 1: Viết lại câu dưới đây sao mang đến nghĩa ko đổiJunior is bored with his job at present.

➔ _________________. (boring)

This funny film was entertaining my family.

➔ _________________. (entertained)


*

Bài tập thực hành tính từ chỉ thái độMy elder brother likes playing video games every Sunday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Toán Violympic Lớp 4, Violympic Toán Lớp 4 Vòng 1

➔ _______________________. (interested)

➔ ________________________. (excited)

➔ _____________. (keen on)

Bài tập 2: dứt các câu cho mỗi tình huống.Sử dụng từ trong ngoặc +-inghoặc–edThe film wasn’t as good as we had expected. (disappoint…)The film was disappointing.We were disappointed with the film.Donna teaches young children. It’s a very hard job, but she enjoys it. (exhaust…)She enjoys her job but it’s often …………….At the kết thúc of a day’s work, she is often ………It’s been raining all day. I hate this weather. (depress…)This weather is …………….This weather makes me …………….It’s silly lớn get …… because of the weather.Clare is going lớn Mexico next month. She has never been there before. (excit…)It will be an ……. Experience for her.Going lớn new places is always …………….She is really …… about going lớn Mexico.Bài tập 3: Chọn lời giải đúngWe were all(horrifying/horrified)when we heard about the disaster.It’s sometimes(embarrassing/embarrassed)when you have lớn ask people for money.Are you(interesting/interested)in football?I enjoyed the football match. It was quite(exciting/excited).I had never expected lớn be offered the job. I was really(amazing/amazed)when I was offered it.

Đáp án

Bài tập 1Junior’s job is boring at present.My family was entertained by this funny film.My elder brother is interested in playing đoạn clip games every Sunday.I was exciting about that football match yesterday.Her children are keen on swimming in the morning every summers.Bài tập 2disappointing/ disappointedexhausting/ exhausteddepressing/ depressed/ depressedexciting/ exciting/ excitedBài tập 3
1. Horrified2. Embarrassing3. Interested4. Exciting5. Amazed

Trên trên đây là toàn thể kiến thức về tính tự chỉ thái độ trong giờ Anh mà lại giaimaivang.vn ý muốn gửi mang lại bạn. Để vắt chắc điểm ngữ pháp này, bạn nhớ liên tục làm các bài tập thực hành thực tế nhé! ko kể ra, bạn có thể tham khảo thêm các kết cấu ngữ pháp giờ đồng hồ Anh khác tại trang web giaimaivang.vn. Chúc các bạn học tập tốt!