TOP 9 TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA H2S 2022

     

Lưu huỳnh S cùng với gần như hợp hóa học của lưu hoàng với hidro với Oxi như Hidro sunfua (H2S), lưu hoàng dioxit (SO2), lưu huỳnh trioxit (SO3) là phần kiến thức quan trọng mà các em đề nghị nắm vững.

Bạn đang xem: Top 9 tính chất hóa học của h2s 2022


Vậy Hidro sunfua (H2S), sulfur dioxit (SO2), lưu huỳnh trioxit (SO3) tất cả những đặc điểm hoá học với được ứng dụng ra sao trong đời sống? bọn họ sẽ cùng mày mò qua bài viết dưới đây.

Bạn đã xem: Hidro sunfua (H2S), diêm sinh dioxit (SO2), sulfur trioxit (SO3) đặc thù hoá học và bài bác tập – hoá 10 bài bác 32


I. Hiđro sunfua H2S

1. đặc điểm vật lí của Hiđro sunfua 

– Hiđro sunfua (H2S) là hóa học khí không màu, mùi trứng thối, độc, không nhiều tan trong nước.

– khi tan vào nước tạo thành thành hỗn hợp axit yếu sunfuhiđric.

*
2. Tính chất hóa học tập của Hiđro sunfua 

– dung dịch H2S bao gồm tính axit yếu (yếu rộng axit cacbonic)

a) Hidro sunfua tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh

2Na + H2S → Na2S + H2

– Hidro sunfua tác dụng cùng với oxit kim loại (ít gặp).

b) Hidro sunfua công dụng với hỗn hợp bazơ (có thể tạo ra thành 2 nhiều loại muối hiđrosunfua và sunfua)

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

c) Hidro sunfua tác dụng với hỗn hợp muối sinh sản muối ko tan trong axit:

H2S + CuSO4 → CuS + H2SO4­

– H2S có tính khử to gan lớn mật (vì S trong H2S bao gồm mức thoái hóa thấp độc nhất vô nhị – 2).

d) Hidro sunfua tác dụng với oxi

2H2S + O2 → 2H2O + 2S (thiếu oxi, bội nghịch ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp)

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 (dư oxi, làm phản ứng xảy ra ở ánh nắng mặt trời cao)

e) Hidro sunfua tác dụng với những chất thoái hóa khác

H2S + 4Br2 + 4H2O → H2SO4 + 8HBr

H2S + 8HNO3 đặc → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

H2S + H2SO4 đặc → S + SO2 + 2H2O

3. Điều chế Hiđro sunfua 

dùng axit mạnh đẩy H2S thoát ra khỏi muối (trừ muối không tan trong axit):

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2­S

4. Nhấn biết Hiđro sunfua 

– mùi hương trứng thối.

– Làm đen dung dịch Pb(NO3)2 và Cu(NO3)2.

Pb(NO3­)2 + H2S → PbS + 2HNO3

Cu(NO3)2 + H2S → CuS + 2HNO3

– làm mất màu hỗn hợp Brom, hỗn hợp KMnO4,…

II. Lưu huỳnh đioxit – SO2 (khí sunfurơ, sulfur (IV) oxit, anhiđrit sunfurơ)

1. đặc thù vật lí của diêm sinh đioxit – SO2

Là hóa học khí ko màu, nặng hơn không khí, mùi hương hắc, độc, chảy và tính năng được cùng với nước.

2. đặc thù hóa học của diêm sinh đioxit – SO2

* SO2 là oxit axit

a) sulfur đioxit tác dụng với nước:

SO2 + H2O ↔ H2SO3

b) sulfur đioxit Tác dụng với hỗn hợp bazơ (có thể chế tác thành 2 một số loại muối sunfit và hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

c) Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO2 + CaO  CaSO3 

* SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa (do S vào SO2 có mức thoái hóa trung gian +4)

d) Lưu huỳnh đioxit là hóa học oxi hóa:

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

e) Lưu huỳnh đioxit là hóa học khử:

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 (V2O5, 4500C)

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

3. Điều chế Lưu huỳnh đioxit

– Đốt cháy lưu giữ huỳnh:

S + O2  SO2

– Đốt cháy H2S trong oxi dư:

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

– mang đến kim loại tác dụng với H2SO4 đặc nóng:

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2 + 2H2O

– Đốt quặng:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

– Trong phòng thí nghiệm sử dụng phản ứng của Na2SO3 với dung dịch H2SO4:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

4. Nhấn biết Lưu huỳnh đioxit

– làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ.

– làm mất đi màu dung dịch nước brom, hỗn hợp thuốc tím,…

SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4

5. Ứng dụng Lưu huỳnh đioxit

– cấp dưỡng axit sunfuric, tẩy white giấy, bột giấy; Chống mộc nhĩ mốc mang đến lương thực, thực phẩm.

– Ngoài các ứng dụng trên, SO2 còn là chất gây độc hại môi trường. Nó là lý do gây ra hiện tượng mưa axit.

III. Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

1. đặc thù vật lí Axit sunfuric với Lưu huỳnh trioxit

– SO3 là hóa học lỏng, hút nước rất to gan và gửi thành H2SO4 hoặc oleum: H2SO4.nSO3

– H2SO4 là hóa học lỏng, nhớt, nặng rộng nước, khó cất cánh hơi cùng tan vô hạn vào nước.

– H2SO4 đặc hút nước mạnh khỏe và tỏa những nhiệt nên khi pha loãng buộc phải cho lỏng lẻo axit sệt vào nước mà ko làm trái lại vì rất có thể gây bỏng. H2SO4 có khả năng làm than hóa những hợp hóa học hữu cơ.

2. đặc điểm hóa học Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

* H2SO4 loãng là 1 trong những axit mạnh

+ làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

+ chức năng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó kim loại có hóa trị thấp) cùng H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

+ công dụng với oxit bazơ → muối (trong đó kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

+ chức năng với bazơ → muối + H2O

H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

(phản ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ chế tạo ra thành muối hạt sunfat).

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O

+ tính năng với muối → muối bắt đầu (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* H2SO4 đặc là hóa học oxi hóa bạo phổi và axit mạnh:

+ H2SO4 đặc vẫn luôn là axit mạnh: có tác dụng quỳ tím gửi thành màu đỏ; chức năng với bazơ, oxit bazơ cùng với muối bột (trong đó kim loại đã gồm hóa trị cao nhất) tương tự như H2SO4 loãng.

+ vào H2SO4, S tất cả mức oxi hóa cao nhất (+6) yêu cầu H2SO4 đặc nóng còn có tính oxi hóa mạnh.

a) Axit sunfuric tác dụng với kim loại

+ H2SO4 đặc bội phản ứng được với phần đông các sắt kẽm kim loại (trừ Au với Pt) → muối trong số ấy kim loại bao gồm hóa trị cao + H2O + SO2 (S, H2S).

+ thành phầm khử của S+6 tùy thuộc vào độ mạnh mẽ của kim loại: kim loại có tính khử càng to gan lớn mật thì S+6 bị khử xuống mức oxi hóa càng thấp.

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

+ H2SO4 đặc nguội bị động với Al, Fe cùng Cr.

b) Axit sunfuric tính năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O (t0)

C + 2H2SO4 → CO2 + 2H2O + 2SO2 (t0)

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2 + 2H2O

c) Axit sunfuric tính năng với những chất khử khác

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

3. Điều chế Axit sunfuric và Lưu huỳnh trioxit

FeS2 hoặc S → SO2 → SO3 → H2SO4

4. Thừa nhận biết Axit sunfuric với Lưu huỳnh trioxit

– có tác dụng đỏ giấy quỳ tím.

– chế tạo ra kết tủa trắng với hỗn hợp Ba2+

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

(các muối bột sunfat rất nhiều dễ tan trừ BaSO4, PbSO4 và SrSO4 không tan; CaSO4 và Ag2SO4 ít tan).

5. Ứng dụng của Axit sunfuric cùng Lưu huỳnh trioxit

– Axit sunfuric là hóa chất bậc nhất trong nhiều ngành sản xuất: phẩm nhuộm, sơn, luyện kim, phân bón, chất dẻo, chất tẩy rửa…

IV. Bài bác tập Hidro sunfua , sulfur dioxit với Lưu huỳnh trioxit 

Bài 1 trang 138 sgk hoá 10: diêm sinh đioxit hoàn toàn có thể tham gia hồ hết phản ứng sau:

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (1)

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (2)

Câu như thế nào sau đây miêu tả không đúng tính chất của các chất một trong những phản ứng trên?

A. Phản bội ứng (1) : SO2 là hóa học khử, Br2 là hóa học oxi hóa.

B. Phản ứng (2) : SO2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

C. Phản ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Bội nghịch ứng (1) : Br2 là chất oxi hóa, phản bội ứng (2) : H2S là chất khử.

* giải mã bài 1 trang 138 sgk hoá 10:

+ Đáp án: C đúng.

+ Gợi ý:

– Ở PTPƯ (1): SO2 nhập vai trò chất khử, Br2 nhập vai trò chất oxi hoá

S+4 → S+6 + 2e

Br0 + 2e → Br+2

– Ở PTPƯ (2): SO2 đóng vai trò chất oxi hoá, H2S đóng mục đích chất khử

S+4 +4e → S0

S-2 → S0 + 2e

⇒ Câu biểu đạt không đúng tính chất của những chất trong số những phản ứng bên trên là: bội phản ứng (2) : SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

Bài 3 trang 138 sgk hóa 10: Cho biết làm phản ứng hóa học

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl.

Câu nào diễn đạt đúng đặc thù các chất phản ứng?

A. H2S là hóa học oxi hóa, Cl2 là chất khử.

B. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

Xem thêm: Facebook Không Hiện Ảnh Nổi Bật, Làm Theo Cách Đặt Ảnh Nổi Bật Trên Fb

D. Cl2 là hóa học oxi hóa, H2S là chất khử.

* giải mã bài 3 trang 138 sgk hóa 10:

+ Đáp án: D đúng.

+ Gợi ý:

Cl20 + 2e → 2Cl– ⇒ Cl2 là hóa học oxi hóa

S–2 → S+6 + 8e ⇒ S là chất khử

Bài 5 trang 139 sgk hóa 10: Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 màu tím nhận biết dung dịch bị mất màu, vì xảy ra phản ứng hóa học sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

a) Hãy cân đối phương trình chất hóa học trên bằng phương pháp thăng bằng electron.

b) Hãy cho thấy vai trò của SO2 và KMnO4 trong phản bội ứng trên.

Lời giải bài bác 5 trang 139 sgk hóa 10:

a) cân bằng phương trình phản bội ứng thoái hóa – khử:

*

*

b) SO2 là hóa học khử, KMnO4 là hóa học oxi hóa.

Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10: Cho lếu hợp bao gồm Fe với FeS chức năng với dung dịch HCl (dư), nhận được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), nhận được 23,9g kết tủa màu đen.

a) Viết các phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng vẫn xảy ra.

b) các thành phần hỗn hợp khí thu được có những khí nào? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc)?

c) Tính cân nặng của Fe và FeS có trong tất cả hổn hợp ban đầu?

* giải thuật Bài 8 trang 139 SGK Hóa 10:

a) Các phương trình bội phản ứng:

Fe + HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (2)

H2S + Pb(NO3)2 → PbS↓ + 2HNO3 (3)

b) hỗn hợp khí chiếm được là H2 và H2S

– Theo bài xích ra, ta có: nhh khí = nH2 + nH2S = 2,464/22,4 = 0,11 (mol);

 và kết tủa color đen đó là PbS ⇒ nPbS = 23,9/239 = 0,1 (mol).

– Theo PTPƯ (3), ta gồm ⇒ nH2S = nPbS = 0,1 mol

⇒ nH2 = nhh khí – nH2S = 0,11 – 0,1 = 0,01 mol

⇒ VH2 = 0,01.22,4 = 0,224 (lít).

⇒ VH2S = 0,1.22,4 = 2,24 (lít).

c) Theo PTPƯ (2) ⇒ nFeS = nH2S = 0,1 (mol).

⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8 (g).

– Theo PTPƯ (1) thì: nFe = nH2 = 0,01 mol ⇒ mFe = 0,01.56 = 0,56g.

Bài 9 trang 139 SGK Hóa 10: Đốt cháy trọn vẹn 2,04g hợp chất A, chiếm được 1,08g H2O với 1,344 lít SO2 (đktc).

a) Hãy xác minh công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn lượng hợp hóa học A nói trên đi qua dung dịch axit sunfuric sệt thấy tất cả kết tủa màu kim cương xuất hiện.

– Hãy phân tích và lý giải tượng với viết phương trình làm phản ứng xảy ra.

– Tính khối lượng chất kết tủa thu được

* giải thuật bài 9 trang 139 SGK Hóa 10:

a) xác minh công thức phân tử của hợp hóa học A

– Theo bài bác ra thì: nSO2 = 1,344/22,4 = 0,06 (mol) ⇒ mS = 0,06.32 = 1,92 (g).

 nH2O = 1,08/18 = 0,06 (mol) ⇒ nH = 2nH2O = 2.0,06 =0,12 (mol) ⇒ mH = 0,12.1 = 0,12 (g).

– Theo bài ra thì mS + mH = 1,92 + 0,12 = 2,04 =mA 

⇒ Hợp chất A chỉ gồm nguyên tố S với H.

Ta có tỉ lệ: nH : nS = 0,12 : 0,06 = 2 : 1

⇒ cách làm phân tử của A và là H2S.

b) Phương trình chất hóa học của bội phản ứng:

 

*

 3 mol 4 mol

 0,06 mol ? mol

– Theo bài xích ra thì: nH2S = 2,04/34 = 0,06 mol

– Theo PTPƯ: nS = (4/3). NH2S = (4/3).0,06 = 0,08 mol

⇒ mS = 0,08.32 = 2,56 (g).

Bài 10 trang 139 SGK Hóa 10: Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250ml hỗn hợp NaOH 1M.

a) Viết các phương trình chất hóa học của phản ứng có thể xảy ra.

b) Tính cân nặng muối tạo thành thành sau phản bội ứng

* giải thuật bài 10 trang 139 SGK Hóa 10:

– Theo bài xích ra, ta có: nSO2 = 12,8/64 = 0,2 (mol).

 nNaOH = (1.250)/1000 = 0,25 (mol).

1≤≤2 ⇒ làm phản ứng tạo thành 2 muối

a) Phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O

 

b) điện thoại tư vấn nNa2SO3 = x mol; nNaHSO3 = y mol 

nNaOH = 2y + x = 0,25.

nSO2 = x + y = 0,2.

– Giải ra ta có: x = 0,15, y = 0,05.

mNaHSO3 = 0,15 x 104 = 15,6g.

mNa2SO3 = 0,05 x 126 = 6,3g.

Xem thêm: Tại Sao Nói Dây Chảy Là Bộ Phận Quan Trọng Nhất Của Cầu Chì Là: A

Hy vọng với bài viết hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về đặc điểm hoá học của Hidro sunfua (H2S), diêm sinh dioxit (SO2), diêm sinh trioxit (SO3) và bài xích tập sinh sống trên hữu ích cho các em. Mọi vướng mắc và góp ý những em vui lòng để lại bên dưới phần bình luận để HayHocHoi.Vn ghi nhận cùng hỗ trợ. Hãy chia sẻ nếu thấy nội dung bài viết hay nhé các em, chúc những em học tập tốt.