TÌM TỪ TRÁI NGHĨA TRONG TIẾNG ANH

     
Đôi khi chúng ta chẳng cần phải dùng từ điển nhưng vẫn đoán được tự trái nghĩa của một từ. Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, giaimaivang.vn sẽ ra mắt các nhiều loại từ trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh, cách thêm chi phí tố để sản xuất thành trường đoản cú trái nghĩa và tổng vừa lòng 100 cặp trường đoản cú trái nghĩa giờ đồng hồ Anh phổ cập trong giao tiếp. Chúc các bạn sớm thuần thục loại từ vựng này.

Bạn đang xem: Tìm từ trái nghĩa trong tiếng anh


*

A. Tự trái nghĩa giờ Anh - Antonyms

1. Định nghĩa

Antonyms - trường đoản cú trái nghĩa phát âm là đa số từ bao gồm tương phản, hoặc trái ngược ý nghĩa. Giống hệt như rất nhiều từ vựng trong ngôn từ tiếng Anh, "antonym " khởi nguồn từ tiếng Hy Lạp. Trong giờ Hy Lạp 'anti' có nghĩa là đối lập, trong khi 'onym' tức là tên.

Khi ngôn ngữ tiếng Anh trở bắt buộc rất phức tạp, người ta rất có thể phản đối về gần như từ đích thực có chân thành và ý nghĩa đối lập. Với các ví dụ về những từ trái nghĩa được liệt kê bên dưới đây, giaimaivang.vn sẽ chia sẻ với độc giả nhưng phương pháp để tạo ra tự trái nghĩa nhưng người bản ngữ sử dụng.

2. Các loại trường đoản cú trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh

Complementary Antonyms: Đây là gần như từ trái nghĩa mà kết cấu của chúng không có điểm chung.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài 2 ( Có Mấy Loại Hằng Tin Học 11 ( Bộ 2)

→ Ví dụ: boy - girl, off - on, night - day, entrance - exit, exterior - interior, true - false, dead - alive, push - pull, pass - fail

Relational Antonyms: rất nhiều từ trái nghĩa loại này cũng như loại Complementary Antonyms, khác ở trong phần cả hai từ đề nghị cùng tồn tại để sở hữu từ trái nghĩa với chúng.

→ Ví dụ: above - below, doctor - patient, husband - wife, servant - master, borrow - lend, give - receive, predator - prey, buy - sell, instructor - pupil

Graded Antonyms: team từ trái nghĩa này mang chân thành và ý nghĩa so sánh.

Xem thêm: Phải Làm Gì Khi Trẻ Sơ Sinh Bị Va Chạm Ở Đầu Của Trẻ Do Té Ngã

→ Ví dụ: young - elderly, hard - easy, happy - wistful, wise - foolish, fat - slim, warm - cool, early - late, fast - slow, dark - pale

3. Thêm tiền tố để tạo nên thành từ trái nghĩa

Thi thoảng, bạn chẳng rất cần được tìm tìm một từ khác nghĩa. Chỉ đơn giản là chế tạo ra từ trái nghĩa bằng cách thêm tiền tố vào trước từ bỏ vựng đó.

Hãy coi một vài lấy ví dụ từ trái nghĩa được sản xuất thanh bằng phương pháp thêm chi phí tố prefix dis-:

Agree → disagreeAppear → disappearBelief → disbeliefHonest → dishonest

Thêm chi phí tố prefix in- để chế tạo thành trường đoản cú trái nghĩa sau:

Tolerant → intolerantDecent → indecentDiscreet → indiscreetExcusable → inexcusable

Các tự trái nghĩa sử dụng tiền tố prefix mis-:

Behave → misbehaveInterpret → misinterpretLead → misleadTrust → mistrust

Thêm tiền tố prefix un- để tạo những từ trái nghĩa:

Likely → unlikelyAble → unableFortunate → unfortunateForgiving → unforgiving

Từ trái nghĩa có thêm tiền tố prefix non-

Entity → nonentityConformist → nonconformistPayment → nonpaymentSense → nonsense

Tìm hiểu thêm các chủ đề tiếng Anh thông dụng:

90 cấu trúc V_ing nổi bật trong giờ đồng hồ Anh tiếp xúc - giaimaivang.vn

9 ứng dụng học ngữ pháp giờ Anh miễn phí cực tuyệt trên điện thoại thông minh

Tổng vừa lòng từ vựng giờ đồng hồ Anh hay biểu hiện về 'Đôi mắt' - giaimaivang.vn

B. Tổng thích hợp 100 cặp tự trái nghĩa trong giờ Anh phổ biến


*

Tổng hợp 100 cặp tự trái nghĩa trong giờ đồng hồ Anh phổ biến

Above /ə’bʌv/ trên >Add /æd/ cộng, thêm vào >All /ɔ:l/ toàn bộ >Alive /əˈlaɪv/: sinh sống >Alone /ə’loun/ độc thân >Asleep /əˈsliːp/ bi ai ngủ >Back /bæk/ phía đằng sau >Beautiful /ˈbjuː.t̬ə.fəl/: đẹp nhất >Before /bi’fɔ:/ trước >Begin /bi’gin/ bước đầu >Big /big/ khổng lồ >Cool /ku:l/: lãnh đạm >Clean /kliːn/: sạch >Dark /dɑ:k/ tối >Difficult /’difikəlt/ khó >Dry /drai/ khô >East /i:st/ đông >Empty /’empti/ trống ko >Enter /’entə/ lối vào >Even /’i:vn/ chẵn >Early: sớm /ˈɝː.li/late >Fact /fækt/ thực sự >Fat – /fæt/ – thin >First /fə:st/ đầu tiên >Get /get/ nhận được >Good: tốt /ɡʊd/ >High /hai/ cao >Hot: rét – /hɑːt/ >Happy: vui mắt – /ˈhæp.i/ >Inside /in’said/ trong >Interesting /ˈɪntrəstɪŋ/ - boring /ˈbɔːrɪŋ/: độc đáo - chánJolly /’dʒɔli/ bông lơn >Know /nou/ biết >Leave /li:v/ tách đi >Left /left/ trái >Loud /laud/ ồn ã >Most /moust/ phần lớn >Modern /ˈmɑː.dɚn/: tiến bộ >Many /ˈmeni/ - few /fjuː/: các - ítNear /niə/ gần >New /nuː/ bắt đầu >North /nɔ:θ/ bắc >On /on/ bật >Open /’oupən/ mở >Over /’ouvə/ bên trên >Part /pa:t/ phần, bộ phận >Play /plei/ nghịch >Private /ˈpraɪvɪt/ riêng rẽ tư, cá nhân >Push /puʃ/ đẩy >Question /ˈkwɛstʃən/ hỏi >Raise /reiz/ tăng >Right /rait/ đúng >Sad /sæd/ buồn rầu >Safe /seif/ bình an >Same /seim/ kiểu như nhau >Sit /sit/ ngồi >Sweet /swi:t/ ngọt >Soft: mềm/sɑːft/ >Single: đơn côi /ˈsɪŋ.ɡəl/ >Through /θru:/ ném >True /truː/ đúng >Tight /taɪt/ - loose /luːs/: chặt - lỏngVertical /ˈvɜrtɪkəl/ dọc >Wide /waid/ rộng >Win /win/ thắng >Young /jʌɳ/ trẻ>Laugh / læf / cười >Clean / kliːn / sạch >Good / ɡʊd / tốt >Happy / ˈhæpi / vui vẻ >Slow / sloʊ / chậm >Open / ˈoʊpən / mở >Inside / ˌɪnˈsaɪd / vào >Under / ˈʌndər / nghỉ ngơi dưới >Day / deɪ / ngày >Wide / waɪd / rộng >Front / frʌnt / trước >Smooth / smuːð / nhẵn nhụi >Hard-working / hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ / siêng chỉ >Pull / pʊl / kéo >Alive / əˈlaɪv / sống >Buy / baɪ / cài đặt >Build / bɪld / xây >Bright / braɪt / sáng >Left / left / trái >Deep / diːp / sâu >Full / fʊl / đầy >Fat / fæt / béo, mập >Beautiful / ˈbjuːtɪfl / đẹp >Strong / strɔːŋ / mạnh >Old / oʊld / cũ >Brave / breɪv / dũng cảm >Big / bɪɡ / to lớn >Rich / rɪtʃ / giàu >Straight / streɪt / thẳng >Thick / θɪk / dày >Long / lɔːŋ / dài >Hot / hɑːt / nóng >Tall / tɔːl / cao >Love / lʌv / yêu thương >