Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 còn khi chia cho 31 thì dư 28

     

Ta thấy: $2q + 23$ là số lẻ $⇒29(p – q)$ cũng chính là số lẻ $⇒p – q >=1$

Theo giả thiết $A$ nhỏ tuổi nhất $⇒$ $q$ nhỏ nhất $(A = 31q + 28)$

$⇒$ $2q = 29(p – q) – 23$ nhỏ dại nhất.

$⇒$ $p – q$ nhỏ nhất

Do đó $p – q = 1 ⇒2q = 29 – 23 = 6$

$⇒ q = 3$

$-------$Giảm 2 lần bán kính đi $ ext20%$ thì nửa đường kính cũng giảm sút $ ext20%$Bán kính của hình tròn trụ mới là:$ ext100% - 20%= 80%$Diện tích hình tròn có bán kính $ ext80%$ là:$ ext80% . 80% = 64%$Diện tích hình tròn trụ cũ hơn hình tròn mới là:$ ext100% . 100% - 64%= 36%$$ ext36%=113,04$$cm^2$$⇒$ diện tích s hình tròn ban đầu là:$113,04: 36 . 100 = 314cm^2$
Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 còn khi chia cho 31 thì dư 28

Hãy giúp mọi fan biết câu vấn đáp này nỗ lực nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy


Nhóm 2k11Trả lời1261

Cảm ơn

1941


Khum thik :) pị mời r nhưng khum hứng
Chưa bao gồm nhómTrả lời

1690

Cảm ơn

2766


Zề chứ chế tạo đê
Xem thêm: Cách Biến Đổi Từ In Spite Of Sang Although, Chuyển Đổi Because


Nhóm 2k11Trả lời

1261

Cảm ơn

1941


Hôm qua vừa phủ nhận khéo bả boss nói dối là khum tất cả sky


Chưa gồm nhómTrả lời

1690

Cảm ơn

2766


Méc boss khủng cho


Nhóm 2k11Trả lời

1261

Cảm ơn

1941


:))) quái thú bảo “bạn còn tỉnh giấc tảo đấy” kèm “:)))”


Chưa gồm nhómTrả lời

1690

Cảm ơn

2766


?_?


Nhóm 2k11Trả lời

1261

Cảm ơn

1941


:) ai bíc :)


Chưa tất cả nhómTrả lời

1690

Cảm ơn

2766


Cạn lời


Đăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết


Xem thêm: Hai Nguồn Sóng Kết Hợp Trên Mặt Nước Cách Nhau Một Đoạn S1S2=9 Lamda

Cùng nhau ráng gắngTrả lời

372

Cảm ơn

151


*
Đáp án:Câu 1: ở hình ảnh Câu 2: nếu bớt đường kính hình tròn trụ đi 20% thì chào bán kính hình tròn đó cũng giảm xuống 20%100%×100%-80%×80%=36%Diện tích hình tròn là:113,04:36×100=314(cm2)(5* giải mã hay nhất