Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu đem số thứ nhất chia cho 2

An và Bình gồm 70 viên bi, biết rằng nếu Bình bao gồm thêm 16 viên bi thì cặp đôi có số bi bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi bạn có bao nhiêu bi?

*

Hai lần số bi của An là:

70 + 16 = 86 (viên bi)

Số bi của An là:

86 : 2 = 43 (viên bi)

Số bi của Bình là:

43 – 16 = 27 (viên bi)

Đáp số: An: 43 viên bi

Bình: 27 viên bi

Bài 3. Một nhà máy có hai tổ công nhân, tổ Một có rất nhiều hơn tổ hai 18 công nhân, hiểu được nếu xí nghiệp sản xuất có thêm 8 công nhân thì đơn vị máy sẽ sở hữu được 100 công nhân. Hỏi mỗi tổ công nhân gồm bao nhiêu người?

Giải:

Tổng số công nhân ở trong phòng máy là:

100 – 8 = 92 (công nhân)

Hai lần số người công nhân của tổ nhì là:

92 – 18 = 74 (công nhân)

Số công nhân của tổ nhị là:

74 : 2 = 37 (công nhân)

Số người công nhân của tổ Một là:

37 + 18 = 55 (công nhân)

Đáp số: Tổ Một: 55 công nhân

Tổ Hai: 37 công nhân.

Bài 4. Tim nhị số gồm hiệu bằng 47, hiểu được nếu lấy số đầu tiên cộng số máy hai rồi cộng hiệu của chúng thì được 372.

Giải:

Theo đề bài bác ta có:

Số thứ nhất + Số sản phẩm hai + Hiệu = 372

Tổng + Hiệu = 372

Tổng + 47 = 372

Tổng của nhị số phải tìm bằng:

372 – 47 = 325

Hai lần số bự bằng:

325 + 47 = 372

Số lớn yêu cầu tìm bằng:

372 : 2 = 186

Số nhỏ xíu cần tìm bằng:

186 – 47 = 139

Đáp số: 186, 139

Bài 5. Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chu vi 102m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 11m. Tính diện tích s của hình chữ nhật.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là102 : 2 = 51 (m)

Hai lần chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

51 – 11 = 40 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (m)

Chiều dai hình chữ nhật là:

20 + 11 = 31 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

31 x trăng tròn = 620 (m2)

Đáp số: 620m2

Bài 6. hai bao gạo trọng lượng tổng cùng 147kg, biết rằng nếu lấy ra ở bao gạo thứ nhất 5kg cùng bao gạo thiết bị hai 22kg thì số gạo sót lại ở nhị bao gạo bởi nhau. Hỏi mỗi bao gồm bao nhiêu kilogam gạo? Hãy giải việc bằng nhị cách?

Giải:

*

Số gạo bao thứ hai nhiều hơn nữa bao đầu tiên là:

22 – 5 = 17 (kg)

Hai lần số số gạo bao đầu tiên là:

147 – 17 = 130 (kg)

Số gạo sinh hoạt bao đầu tiên là:

130 : 2 = 65 (kg)

Số gạo bao trang bị hai là:

65 + 17 = 82 (kg)

Đáp số: Bao lắp thêm nhất: 65kg

Bao thứ hai: 82kg.

Bài 7. hai hộp bi có tổng cộng 155 viên bi, biết rằng nếu cấp dưỡng hộp bi trước tiên 8 viên bi và cung ứng hộp lắp thêm hai 17 viên bi thì hao hộp có số bi bởi nhau. Hỏi từng hộp tất cả bao nhiêu viên bi? Hãy giải vấn đề bằng nhì cách.

Giải:

Cách 1.

Nếu tiếp tế hộp thứ nhất 8 viên bi và thêm vào hộp đồ vật hai 17 viên bi thì toàn bô bi của nhì hộp sẽ là:

155 + 8 + 17 = 180 (viên bi)

Khi kia số bi của mỗi vỏ hộp là:

180 : 2 = 90 (viên)

Số bi của hộp trước tiên là:

90 – 8 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp đồ vật hai là:

90 – 17 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp sản phẩm nhất: 82 viên bi

Hộp sản phẩm công nghệ hai: 73 viên bi

Cách 2.

*

Số bi của hộp đầu tiên nhiều rộng số bi của hộp trang bị hai là:

17 – 8 = 9 (viên)

Hai lần số bi hộp đầu tiên là:

155 + 9 = 164 (viên bi)

Số bi của hộp trước tiên là:

164 : 2 = 82 (viên bi)

Số bi của hộp lắp thêm hai là:

82 – 9 = 73 (viên bi)

Đáp số: Hộp đồ vật nhất: 82 viên bi

Hộp đồ vật hai: 73 viên bi.

Bài 8. Tìm hai số gồm tổng bởi 412, hiểu được nếu thêm 1 chữ số 3 vào bên trái số bé xíu thì ta được số lớn.

Giải:

Số lớn có tương đối nhiều hơn số nhỏ xíu một chữ số với tổng nhị số bằng 412. Vậy số lớn nên là số có 3 chữ số với số bé xíu phải là số gồm 2 chữ số.

*

Vậy hiệu nhị số nên tìm là 300

Hai lần số bé là:

412 – 300 = 112

Số bé bỏng là:

112 : 2 = 56

Số lớn là:

56 + 300 = 356

Đáp số: 56, 356

Bài 9. Tìm hai số lẻ bao gồm tổng bởi 176, biết rằng ở giữa chúng còn tồn tại 4 số lẻ.

Xem thêm: Tại Sao Nói Mạng Internet Quốc Gia Là Kết Cấu, Bài 3 Trang 20 Tập Bản Đồ Địa Lí 9

Giải:

Hai số lẻ cần tìm và tất cả số 4 số lẻ trọng tâm chúng thì ta được 6 số lẻ liên tục tiếp.

Hai số lẻ liên tiếp hơn nhát nhau 2 đơn vị. Vậy hiệu của hai số lẻ đề nghị tìm bằng:

2 x ( 6 – 1 ) = 10

Hai lần số nhỏ xíu cần tra cứu bằng:

176 – 10 = 166

Số nhỏ nhắn cần tìm là:

166 : 2 = 83

Số lớn bắt buộc tìm là:

176 – 83 = 93

Đáp số: 83, 93.

Bài 10. ba hơn con 31 tuổi, biết rằng bốn năm nữa tổng thể tuổi của hai tía con là 51 tuổi. Hỏi hiện giờ con bao nhiêu tuổi? ba bao nhiêu tuổi? Con bao nhiêu tuổi?

Giải:

Tổng số tuổi của hai bố con hiện nay là:

51 – 4 x 2 = 43 (tuổi)

Hai lần tuổi bố hiện nay là:

43 + 31 = 74 (tuổi)

Tuổi bố hiện giờ là:

74 : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi con bây chừ là:

37 – 31 = 6 (tuổi)

Đáp số: Bố: 37 tuổi

Con: 6 tuổi.

Bài 11. tổng số tuổi hiện thời của bà, của Huệ với của Hải là 80 tuổi. Giải pháp nay hai năm, tuổi bà hơn tổng số tuổi của Hiệu và Hải là 54 tuổi, Huệ to hơn Hải 6 tuổi. Hỏi bây chừ mỗi người bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm tuổi của bà tăng một tuổi, tổng cộng tuổi của Huệ với Hải tăng nhị tuổi. Vậy sau 2 năm tổng số tuổi của Huệ với Hải tăng nhiều hơn thế nữa tuổi của bà 2 tuổi.

Hiện ni tuổi của bà hơn tổng số tuổi của Huệ và Hải là:

54 – 2 = 52 (tuổi)

Tuổi của bà hiện giờ là:

(80 + 52) : 2 = 66 (tuổi)

Tổng số tuổi của Huệ và Hải hiện giờ là:

80 – 66 = 14 (tuổi)

Tuổi Huệ bây chừ là:

10 – 6 = 4 (tuổi)

Đáp số: Bà: 66 tuổi

Huệ: 10 tuổi

Hải: 4 tuổi

Bài tập từ bỏ luyện

Bài 1. Một người bán được 40kg gạo tẻ va gạo nếp, trong các số đó số gạo tẻ nhiều hơn thế nữa số gạo nếp là 10kg. Hỏi mỗi nhiều loại gạo buôn bán bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2. bao gồm hai xe chở xi-măng , trung bình mỗi xe chở 45 bao xi măng. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu bao xi măng, biết rằng xe trước tiên chở thấp hơn xe máy hai là 6 bao xi măng?

Bài 3. Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 46cm, chiều rộng yếu chiều dài 15m. Tính diện tích s hình đó.

Bài 4. Bố lớp 4A, 4B, 4C có toàn bộ 100 học sinh. Hiểu được lớp 4B nhiều hơn thế lớp 4A là 1 học viên nhưng lại thấp hơn lớp 4C là 2 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học tập sinh?

Bài 5. trong năm này mẹ hơn bé 24 tuổi. Sau 4 năm nữa tổng thể tuổi của hai người mẹ con là 44 tuổi. Tính tuổi bây chừ của từng người.

Bài 6. Nhị thùng có toàn bộ 80l dầu. Sau thời điểm đổ 5l dầu tự thùng thứ nhất sang thùng đồ vật hai thì số dầu sinh sống thùng trước tiên hơn thùng thiết bị hai là 10l dầu. Hỏi thuở đầu mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 7. Tổng nhị số lẻ tiếp tục là 716. Tìm nhì số đó.

Bài 8. Tổng nhì số chẵn bằng 480. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng bao gồm 6 số lẻ liên tiếp.

Bài 9. Trung bình cùng của nhị số chẵn là 35. Tìm nhì số đó, biết giữa chúng có 10 số chẵn liên tiếp.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 10 Thuyết Minh Về Ngôi Trường Em Đang Học, Top 9 Bài Thuyết Minh Về Ngôi Trường Em Đang Học

Bài 10. Một trại chăn nuôi 200 con vịt, ngan cùng ngỗng. Số vịt bằng tổng số ngan cùng ngỗng, số ngan nhiều hơn số ngỗng là 40 con. Hỏi trại đó bao gồm bao nhiêu con ngan, vịt, ngỗng?.