Tìm Giá Trị Lớn Nhất Nhỏ Nhất

     

Bài toán tìm giá chỉ trị lớn số 1 (GTLN), giá trị bé dại nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện khá thường xuyên xuyên trong các đề thi toán học. Với khá nhiều mức độ, các dạng khác nhau. đọc được sự khó khăn của học sinh khi ban đầu tiếp xúc với các dạng bài bác này, bài học lúc này giaimaivang.vn đang tổng phù hợp lại cụ thể các dạng toán và kiến thức liên quan cho GTLN, GTNN trong toán học và đặc biệt là chương trình toán lớp 12.


Lý thuyết giá chỉ trị khủng nhất bé dại nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác minh trên tập D.

+) Số M được call là giá trị lớn số 1 (GTLN) của hàm số y = f(x) bên trên tập D nếu như f(x) ≤ M với đa số x ∈ D cùng tồn tại x0 ∈ D làm sao để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Nắm tắt lý thuyết và bài bác tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải bỏ ra tiết

Mục lục tài liệu: