Tiếng Anh Lớp 7 Unit 12

     

Phuong: The beaches in the south are so peaceful, while cities like Rio are overcrowded.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 12

Nam: What about the people?

Phuong: In Rio some people are wealthy, with high living standards. But there are also poor people who live in slums.

Nam: Life must be difficult in the slums.

Phuong: Yes, the slums are overcrowded, and crime is a major problem there.

Nam: Crime affects everyone in the city, doesn"t it?

Phuong: It does, Nam. But there are probably other problems in the slums too, like disease, and poor healthcare, ...

Nam: Wow, did you see that yourself?

Phuong: No, visitors don"t usually visit the slums. It"s too dangerous.

Nam: There are probably fewer things to see and to do in the slums, aren"t there?

Phuong: Yes. However, I love Brazil and I had a very good time there.

Nam: Sure, it"s a real experience, isn"t it?

Phuong: It is.

*

a. Read the conversation again, and tick () true (T) or false (F).

(Đọc bài đàm thoại lần nữa, và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F).)

 

T

F

1. Phuong thinks Brazil is interesting.

 

 

2. Places in Brazil are very different.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Xóa Nền Ảnh Trên Điện Thoại Bằng Picsart, Cách Xóa Nền Ảnh Bằng Picsart Trên Điện Thoại

 

 

3. Rio"s problems are only in the slums.

 

 

4. It is not safe for tourists to visit the slums.

 

 

5. Nam thinks Phuong"s visit to Brazil is not worthwhile.

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Nam: Chào mừng trở lại, Phương! Braxin thật đáng ngạc nhiên phải không?

Phương: Đúng thế, Nam. Và nó rất khác biệt!

Nam: Ý bạn là sao?

Phương: Bãi biển ở miền Nam rất yên bình, trong khi các thành phố như Rio quá đông đúc.

Nam: Con người thì sao?

Phương: Ở Rio có người giàu có với mức sống cao. Nhưng cũng có người nghèo sống trong khu ổ chuột.

Nam: Cuộc sống trong những khu ổ chuột chắc là khó khăn.

Phương: Đúng thế, Nam. Nhưng có thể có những vấn đề khác trong khu ổ chuột, như bệnh tật và y tế nghèo nàn...

Nam: Ồ, chính bạn có thấy điều đó không?

Phương: Không, những khách tham quan thường không đến khu ổ chuột. Nó quá nguy hiểm.

Nam: Có lẽ có ít thứ để xem và làm ở đó phải không?

Phương: Đúng thế. Tuy nhiên, mình thích Braxin và mình đã rất vui khi ở đó.

Xem thêm: Tuyển Cần Tìm Người Phụ Bán Quán An, Mình Đang Cần Tìm Người Phụ Bán

Nam: Chắc rồi, nó là một kinh nghiệm thật sự phải không?

Phương: Đúng thế.

Lời giải chi tiết:

1. T2. T3. F4. T5. F

1. T

(Phương nghĩ rằng Braxin thật thú vị.)

2. T

(Những nơi ở Braxin rất khác biệt.)

3. F => Other places in Brazil have problems. (big cities are overcrowded)

(Những vấn đề của Rio chỉ nằm ở khu ổ chuột.) 

4. T

(Không an toàn cho du khách khi đến thăm những khu ổ chuột.)

5. F => is worthwhile 

(Nam nghĩ rằng chuyến đi của Phương đến Braxin không xứng đáng.)


Bài 1b

1b. Read the conversation again. Find a word or phrase to match the following.