Tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1

     

Các em buộc phải lưu ý. Maths (môn Toán) là vẻ ngoài viết gọn của từ Mathematics (môn Toán).a) What day is it today, Tom? hôm nay là lắp thêm mấy vậy Tom?It"s Monday. Nó là trang bị Hai.b) vị you have Maths today? từ bây giờ bạn có môn Toán không? Yes, I do. Vâng, tôi có.c) What subjects vì chưng you have today?Hôm nay các bạn có môn học tập gì?I have Vietnamese, Maths and English.Tôi có môn giờ Việt, Toán cùng Tiếng Anh.d) Oh, we"re late for school! 0h, bọn họ trễ học rồi!Let"s run! chúng ta cùng chạy đi!

2. Point & say.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 8 lesson 1

*

Chỉ với nói.

Các môn học ở trường, các em đều đề xuất viết hoa từ bỏ đâu tiên của mỗi từ. Ví dụ: Maths, Science, Art,...Làm việc theo cặp. Hỏi chúng ta em lúc này có môn học gì?a) What subjects vì you have today? lúc này bạn bao gồm môn học tập gì?I have Maths. Tôi bao gồm môn Toán.b) What subjects vày you have today? từ bây giờ bạn tất cả môn học gì?I have Science. Tôi gồm môn Khoa học.c) What subjects vì chưng you have today? lúc này bạn tất cả môn học tập gì?I have IT. Tôi gồm môn Tin học.d) What subjects vày you have today? từ bây giờ bạn tất cả môn học gì? I have Vietnamese. Tôi gồm môn tiếng Việt.e) What subjects bởi you have today? bây giờ bạn bao gồm môn học tập gì? I have Art. Tôi gồm môn Mĩ thuật.f) What subjects bởi you have today? hôm nay bạn gồm môn học tập gì?I have Music. Tôi có môn Âm nhạc.

3. Listen anh tick.

Click tại phía trên để nghe:

*

Nghe và lưu lại chọn.

1. A 2. A 3. C

Bài nghe:

1. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It"s Tuesday.

Mai: What subjects bởi vì you have today?

Nam: I have Vietnamese, Art và Maths.

2. Linda: vì chưng you have Maths today, Phong?

Phong: Yes, I do.

Linda: What about Science?

Phong: I don"t have Science. But I have Music and English.

3. Linda: What day is it today?

Mai: It"s Thursday.

Linda: What subjects vày you have today, Mai?

Mai: I have English, Vietnamese and IT.

4. Look & write.

*

Nhìn và viết.

1. Today is Monday. Từ bây giờ là lắp thêm Hai.

Xem thêm: Nốt Nhạc Bài Em Gái Mưa - Sheet Nhạc Piano Em Gái Mưa

He has Vietnamese, Science & English.

Cậu ấy có môn giờ đồng hồ Việt, công nghệ và giờ đồng hồ Anh.

2. Today is Wednesday. Bây giờ là trang bị Hai.

She has Maths, IT & Music. Cô ấy gồm môn Toán, Tin học với Âm nhạc.

3. Today is Friday. Bây giờ là đồ vật Sáu.

They has Maths, Science and Art.

Họ bao gồm môn Toán, công nghệ và Mĩ thuật.

5. Let"s sing.

Click tại đây để nghe:

*

Chúng ta cùng hát.


What day is it today?

Hôm nay là sản phẩm công nghệ mấy?

 

It"s Monday. It"s Monday.

What subjects vị you have?

I have Maths and Art & English.

But we"re late, we"re late!

We"re late for school. Let"s run!

We"re late. We"re late.

We"re late for school. Let"s run!

Hôm ni là thứ Hai. Lúc này là vật dụng Hai.

Xem thêm: 1 2 3 5 Em Có Đánh Rơi Nhịp Nào Không, Lời Bài Hát Mình Yêu Nhau Đi

Bạn gồm môn học tập gì?

Tôi có môn Toán, Mĩ thuật và Tiếng Anh.

Nhưng bọn họ trễ, họ trễ!

Chúng ta trễ học. Nào thuộc chạy thôi!

Chúng ta trễ. Bọn họ trễ!

Chúng ta trễ học. Nào thuộc chạy thôi!


Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + giaimaivang.vn"Ví dụ: "Lesson 1 Unit 8 trang 52 SGK giờ Anh lớp 4 bắt đầu tập 1 giaimaivang.vn"