Lesson 2 Unit 7 Trang 48 Sgk Tiếng Anh Lớp 4 Mới Tập 1

     

Dưới đó là phần Lesson 2 của Unit 7 What vị you lượt thích doing? (Bạn thích có tác dụng gì?) - Một công ty điểm rất đáng quan trung khu trong lịch trình Tiếng Anh 4 trình làng về công ty đề xuyên thấu toàn bài. Bài viết cung cấp lưu ý giải bài tập với phần dịch nghĩa khiến cho bạn hiểu với làm bài xích tập xuất sắc hơn.


*

1. Look, listen anh repeat.

Bạn đang xem: Lesson 2 unit 7 trang 48 sgk tiếng anh lớp 4 mới tập 1

(Nhìn, nghe với đọc lại.)

a) What"s your hobby, Linda? (Sở thích của công ty là gì vậy Linda?)I like playing the piano. (Tôi say mê chơi đàn piano.)b) Playing the guitar is my hobby. (Chơi bọn ghi-ta là sở trường của mình.)c) I like singing. (Tôi phù hợp hát.)Well, we all lượt thích music. Let"s go lớn Super Music Club. (Tuyệt. Vớ cả họ đều mê thích âm nhạc. Họ cùng nhau mang đến Câu lạc bộ Âm nhạc thôi.)

2. Point và say.(Chỉ cùng nói.)

a) What"s your hobby? (Sở thích của người tiêu dùng là gì?)I lượt thích riding a bike. (Tôi đam mê đi xe cộ đạp.)b) What"s your hobby? (Sở thích của doanh nghiệp là gì?)I like playing badminton. (Tôi mê thích chơi ước lông.)c) What"s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)I lượt thích flying a kite. (Tôi phù hợp thả diều.)d) What"s your hobby? (Sở thích của khách hàng là gì?)I like taking photos. (Tôi yêu thích chụp ảnh.)e) What"s your hobby? (Sở thích của người tiêu dùng là gì?)I like watching TV. (Tôi đam mê xem ti vi.)

3. Let"s talk.(Chúng ta thuộc nói.)

What vày you lượt thích doing?(Bạn thích làm cho gì?)What"s your hobby?(Sở thích của bạn là gì?)

4. Listen and number.

Xem thêm: Thống Kê Phong Độ Và Lịch Sử Đối Đầu Ch Séc Vs Đan Mạch Trước Tứ Kết Euro 2021

(Nghe cùng điền số.)

a. 2 b. 4 c. 1 d. 3

Audio script – Nội dung bài bác nghe:

1. Peter: I have a new ball. Let"s play football.Nam: No, I don"t like playing football.Peter: What vì you lượt thích doing?Nam: I like playing badminton.Peter: OK, let"s play!2. Linda: Oh, your kite"s nice.Quan: Flying a kite is my hobby. What"s your hobby?Linda: Flying a kite, too.Quan: OK. Let"s make a kite.Linda: That"s a good idea!3. Peter: I don"t lượt thích riding a bike.Akiko: What"s your hobby?Peter: Taking photographs.Akiko: Oh, that"s interesting.4. Mai: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do...Tony: Oh, you sing very well!Mai: Yes, I lượt thích singing.Tony: I like singing, too.

5. Look & write.(Nhìn và viết.)

1. Peter: What"s your hobby? (Sở thích của doanh nghiệp là gì?)Linda: I like riding a bike. (Tôi ưa thích đi xe pháo đạp.)2. Peter: What"s your hobby? (Sở thích của khách hàng là gì?)Tom: I lượt thích flying a kite. (Tôi mê thích thả diều.)3. Phong: What"s your hobby? (Sở thích của doanh nghiệp là gì?)Linda: I lượt thích taking photos. (Tôi mê say chụp ảnh.)4. Phong: What"s your hobby? (Sở thích của bạn là gì?)Mai: I lượt thích playing badminton. (Tôi say đắm chơi ước lông.)

6. Let"s play.

Xem thêm: Cây Thuốc Nam Làm Sạch Mạch Máu, Trị Mỡ Máu Bằng Cây Nhà Lá Vườn

(Chúng ta thuộc chơi.)

What’s your hobby?(Sở thích của khách hàng là gì?)

Thực hành cùng với bạn. Từng fan một hỏi và trả lời về sở thích.