Tiếng Anh Lớp 11 Unit 1

     

Bài viết hướng dẫn bí quyết học và giải pháp giải bài xích tập của phần reading về nhà đề các bước tương lai, một công ty điểm rất rất đáng quan trung tâm trong công tác tiếng Anh 11. Hãy cùng điểm qua những từ vựng, cấu trúc cần nhớ với tham khảo lưu ý giải bài tập bên dưới đây.


*

I. Tự vựng:

acquaintance (n)<ə"kweintəns>người quenadmire (v)<əd"maiə>ngưỡng mộaim (n)mục đíchattraction (n)<ə"træk∫n>sự thu hútbenefit (n)<"benifit>lợi íchgive-and-take (n)sự nhường nhịn

II. Cấu trúc cần lưu ý:

be based on (exp)dựa vào

III. Giải đáp giải bài tập

1. Before you read:

Work in pairs.Practise reciting the poem on the next page & discuss the question: “What vì you think of the friend in the poem?" (Làm câu hỏi theo cặp. Thực hành đọc bài bác thơ ngơi nghỉ trang tiếp theo sau và bàn thảo câu hỏi: chúng ta nghĩ gì về người bạn trong bài thơ”.)

Bài thơ: You’ve got a friend (Bạn gồm một tín đồ bạn)

When you"re down and troubled

and you need a helping hand,

and nothing, whoa nothing is going right.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 1

Close your eyes and think of me

and soon I will be there

to brighten up even your darkest nights.

You just điện thoại tư vấn out my name,

and you know wherever I am

I"ll come running, khổng lồ see you again.

Winter, Spring, Summer, or Fall,

all you got to vày is call

and I"ll be there

You"ve got a friend!

Dịch nghĩa:

Khi bạn lo ngại và thất vọng

Bạn đề xuất sự quan lại tâm

Và chẳng bao gồm gì đúng mực cả

Hãy nhắm mắt và nghĩ về tôi

Tôi đã sớm đến bên bạn

Để làm cho sáng lên màn đêm ám muội nhất vị trí bạn:

Chi phải gọi tên tôi

Bạn biết tôi ở chỗ nào mà

Tôi vẫn chạy lại đến bên bạn

Dù là xuân, hạ, thu, đông

Tất cả đều ai bạn cần là hotline tên tôi

Thì tôi sẽ chạy đến mặt bạn

Vì bạn còn tồn tại một bạn bạn.

2. While you read:

Read the passage the vì chưng the tasks that follow. (Hãy đọc đoạn văn này và làm những bài tập theo sau.)

Dưới đấy là nội dung bài đọc:

Everyone has a number of acquaintances, but no one has many friends, for true friendship is not common, & there are many people who seem to be incapable of it. For a friendship to be close & lasting, both the friends must have some very special qualities.

The first unique is unselfishness. A person who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend. Friendship is a two-sided affair; it lives by give-and-take, và no friendship can last lone which is all give on one side và all take on the other.

Constancy is the second quality. Some people vì not seem to be constant. They take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it và feel the attraction of some new object. Such changeable & uncertain people are incapable of a lifelong friendship.

Loyalty is the third quality. Two friends must be loyal khổng lồ each other, and they must know each other so well that there can be no suspicions between them. We vì chưng not think much of people who readily believe rumours và gossip about their friends. Those who are easily influenced by rumours can never be good friends.

Trust is perhaps the fourth quality. There must be mutual trust between friends, so that each can feel safe when telling the other his or her secrets. There are people who cannot keep a secret, either of their own or of others’. Such people will never keep a friend long.

Xem thêm: Xà Phòng Tăng Vòng 1 Thái Lan Có Tốt Không, Xà Phòng Nở Ngực Thái Lan Review

Lastly, there must be a perfect sympathy between friends - sympathy with each other’s aims, likes, joys, sorrows, pursuits và pleasures. Where such mutual sympathy does not exist, friendship is impossible.

Task 1.Fill each blank with a suitable word /phrase.(Điền vào mỗi khu vực trống bởi một từ/ nhiều từ yêu thích hợp.)

Acquaintance mutual give-and-take loyal to

incapable of unselfish friend suspicious

1. Good friendship should be based on…mutual…….understanding.2.The children seem to lớn be……incapable of…..working quietly by themselves.3. He is a(n)……unselfish…..man. He always helps people without thinking of his own benefit.4. A(n) ……accquaintance……is a person one simply knows, & a(n)……friend…….is a person with whom one has a deeper relationship.5. You can"t always insist on your own way - there has to lớn be some……give-and-take……..6. Despite many changes in his life, he remained……loyal to……his working principles.7. He started lớn get……suspicious…….when she told him that she had been to Britain for many times.

Task 2.Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the ideas of the whole passage?(Lựa lựa chọn nào trongA,B,Choặc D tómtắt tương thích nhất cácýtưởng của đoạnvăn.)

A. A friend in need is a friend indeedB. Conditions of true friendship (Điều kiện để có một tình chúng ta chân thật.)C. Features of a good friendD. Friends và acquaintances

-> lựa chọn đáp án: B

Task 3. Answer the questions.(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the first unique for true friendship và what does it tell you?(Phẩm chất thứ nhất của tình bạn chân thực là gì cùng nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)

—> The first quality for true friendship is unselfishness, it tells us (me) that a man who is concerned only with his own interests và feelings cannot be a true friend.

(Phẩm chất trước tiên của tình bạn chân thực là tính ko ích kỉ. Nó mang lại ta hiểu được một người chỉ biết lưu ý đến lợi ích và cảm nghĩ của riêng mình không thể là một người các bạn thực sự được.)

2. Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship?(Tại sao những người hay chuyển đổi và không bền chí không thể bao gồm tình chúng ta thật sự?)

—> Changeable & uncertain people are incapable of true friendship because they take up an interest with enthusiasm, but they are soon tired of it, và they feel the attraction of some new objects.

(Những bạn hay thay đổi và không kiên định không thể tất cả tình chúng ta thật sự cũng chính vì họ nhiệt huyết theo xua một sở thích, dẫu vậy chẳng bao lâu họ cảm xúc chán nó và bắt đầu cảm thấy bị cuốn hút bởi một số mục tiêu mới nào đó.)

3. What is the third quality for true friendship & what does it tell you?( Phẩm hóa học thứ bố của tình bạn chân thực là ai với nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)

—> The third chất lượng for true friendship is loyalty. It tells us (me) that the two friends must be loyal to each other, và they must know each other so well that there can be no suspicion between them.

(Phẩm chất thứ tía của tình bạn chân thực là lòng trung thành. Nó mang lại ta biết rằng hai người các bạn phải trung thành với chủ với nhau, cùng họ phải biết nhau vượt tường tận đến nỗi không có điều gì nghi vấn giữa họ.)

4. Why must there be a mutual trust between friends?(Tại sao phải tất cả sự tin tưởng lẫn nhau thân hai bạn bạn?)

—> There must be a mutual trust between friends because he/ she wants to feel safe when telling the other his/ her most intimate secrets.

(Phải gồm sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bạn bạnvìhọ ý muốn cảm thấy bình yên khi kể cho người kia nghe những kín thầm kín của mình.)

5. Why can’t people who talk too much keep a friend long?(Tại sao những người dân nhiều chuyện chẳng thể kết các bạn được bền lâu?)

—> Talkative people can"t keep friendship long because they cannot keep secrets either their own or those of others.

Xem thêm: Hợp Âm Như Những Phút Ban Đầu Hợp Âm Như Những Phút Ban Đầu, Lời Bài Hát Như Những Phút Ban Đầu

(Những fan nhiều chuyện thiết yếu kết chúng ta được bền lâu vì họ thiết yếu giữ bí mật chuyện của bản thân hoặc của người khác.}

6. What is the last chất lượng for true friendship and what does it tell you? (Phẩm chất sau cùng của tình bạn chân thực là gì và nó bao gồm thể cho bạn biết điều gì?)

—> The last unique for true friendship is sympathy. It tells us (me) that khổng lồ be a true friend, you must sympathize with your friend. If there"s no mutual sympathy between friends, there"s no true friendship.

(Phẩm chất ở đầu cuối của tình bạn chân thực là sự cảm thông. Nó đến ta biết rằng để thay đổi một người bạn thật sự, các bạn phải thông cảm với các bạn của mình, ở đâu không tồn tại sự thông cảm cho nhau giữa bạn bè, thì ở kia sẽ không có tình bạn chân thật.)