UNIT 9 TRANG 79 SGK TIẾNG ANH LỚP 9

     

Bài viết sau đang hướng dẫn bạn làm việc viết một mẩu truyện ngắn tương quan đến chủ thể của Unit 9: Natural disasters (Thảm họa thiên nhiên) phụ thuộc vào các gợi nhắc cho sắn, đôi khi ôn tập từ bỏ vựng và ngữ pháp đã học. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

WRITE – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

Use the pictures & the words in the box lớn write a story. You can make changes or địa chỉ more details khổng lồ the story. (Dựa vào bức tranh và những từ vào khung nhằm viết thành một câu chuyện. Chúng ta có thể thay đổi hoặc tiếp tế các cụ thể choc âu chuyện.)

It / beautiful day.Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.Lan / outside / play / her dog / Skippy.All of a sudden / dog / behave strangely.She / keep / run around / in circles.Lan/ run / trang chủ / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

Bạn đang xem: Unit 9 trang 79 sgk tiếng anh lớp 9

Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.Suddenly / sky / become / very dark.Storm / come / with strong winds / heavy rain.Mrs. Quyen / family / scared.But / soon / storm / finish.Everyone / glad.What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

Xem thêm: Top 7 Cách Chụp Ảnh Màn Hình Điện Thoại Samsung, 4 Cách Chụp Màn Hình Điện Thoại Samsung

Giải:

It was a beautiful day . The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect. Lan was outside the house, playing with her dog Skippy. All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles. Noticing it, Lan ran trang chủ quickly with her dog, và told her mother what Skippy had done. Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming. Mrs Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home. Suddenly, the sky became very dark. A few minutes later, the storm came with strong winds and heavy rain. Mrs Quyen‘s family got very scared. But soon the storm finished. Everyone was glad. What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Xem thêm: Nam, Nữ Tuổi Kỷ Mùi Khai Trương Ngày Nào Tốt Năm Nay, Ngày Đẹp Khai Trương Tuổi Mùi

Dịch:

Đó là một ngày đẹp nhất trời . Khía cạnh trời thắp sáng và khung trời xanh. Thời tiết hoàn hảo. Lan ra ngoài, chơi với nhỏ chó Skippy. Đột nhiên, bé chó cư xử lạ lùng. Nó cứ tiếp tục chạy vòng tròn. Nhận thấy điều đó, Lan chạy nhanh về nhà với nhỏ chó, và nói với mẹ mình là Skippy đã làm gì. Mẹ của Lan - bà Quyên - đã nói với Lan rằng bà đang nghe tin trên tivi rằng sẽ có được bão tới. Bà Quyên tập hợp gia đình và bảo bọn họ tìm khu vực trú ẩn trong nhà. Đột nhiên, khung trời trở cần tối tăm. Một vài ba phút sau, cơn bão đến kèm theo với gió bạo dạn và mưa lớn. Mái ấm gia đình bà Quyên vô cùng sợ. Nhưng cơn lốc đã kết thúc ngay sau đó. Mọi người đều mừng. Thật là 1 con chó thông minh, Skippy! Nó đã cứu Lan khỏi bị kẹt vào cơn bão.