TIẾNG ANH LỚP 8 UNIT 6 GETTING STARTED

     

Dưới đó là phần khởi hễ của Unit 6, nhằm trình làng về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp độc giả có được một chiếc nhìn tổng quan lại về chủ thể Folk tales. Nội dung bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài bác tập và phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp chúng ta hiểu và làm bài tập giỏi hơn.


*

GETTING STARTED

A suggestion for Nick’s project (Một gợi nhắc cho dự án công trình của Nick)

1. Listen & read.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 6 getting started

(Nghe cùng đọc.)

Duong : I phoned you around 9 p.m, but no reply.Nick : Oh, I was doing some internet research on Vietnamese legends for my project.Duong : Have you found one you like yet?Nick : Not really. Can you suggest anything?Duong : We have lots of legends, folk tales, & fables. A popular one is the lengend of Lac Long Quan and Au Co.Nick : Oh yeah? What’s it about?Duong : Well, it’s about the origins of the Vietnamese people.Nick : Who are the main characters?Duong : Lac Long quan lại – the long king of the ocean, Au co – a fairy, & their sons.Nick : and what’s the story?Duong : Let me see… Lac Long quan tiền married Au Co. She gave birth to lớn a bag of one hundred eggs, which produced one hundred baby boys.Nick : One hundred baby boys? That’s a lot.Duong : và some years later, Lac Long quan lại missed the sea so he took fifty of their sons to the sea, & Au co took the others to lớn the mountains. Those boys were the ancestors of the Vietnamese.Nick : What an interesting legend it is! I think I’ve found the subject of my project!

Dịch:

Dương : mình đã gọi cho bạn lúc 9h tối qua, nhưng không có trả lời.Nick : Ồ, mình dịp đó đã tìm trên internet về những truyền thuyết của nước ta cho dự án công trình của mình.Dương: chúng ta đã tìm kiếm được cái mình thích chưa?Nick : thật ra thì chưa. Bạn có ý kiến đề nghị gì không?Dương : bọn chúng mình có tương đối nhiều truyền thuyết, truyện dân gian với truyện ngụ ngôn. Một cái nổi giờ đồng hồ là truyền thuyết thần thoại Lạc Long Quân và Âu Cơ.Nick : Ồ vậy sao? Nó nói về gì?Dương : À, nó nói về nguồn gốc của người việt nam Nam.Nick : Ai là nhân thứ chính?Dương : Lạc Long Quân - vua dragon của biển lớn cả, Âu Cơ - một cô bé tiên và đàn ông của họ.Nick : Và mẩu truyện là gì?Dương : Để bản thân xem... Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ. Cô ấy sinh ra một cái túi với 100 cái trứng mà ngơi nghỉ ra 100 bé nhỏ trai.Nick : Một 100 nhỏ nhắn trai à? nhiều thật đấy.Dương : với vài năm sau, Lạc Long Quân nhớ biển cần dắt 50 người con xuống biển, cùng Âu Cơ dắt 50 tín đồ con sót lại lên núi. Những đứa con đó là tiên tổ của người việt nam Nam.Nick : Thật là một truyền thuyết hay! mình nghĩ bản thân đã tìm được chủ đề mang đến dự án của bản thân mình rồi!

a. Read the conversation again and choose the correct answer.

1. What was Duong doing at 9 p.m. Last night? (Dương đang làm gì lúc 9h tối qua?)=> B. He was phoning Nick. (Anh ấy vẫn gọi điện thoại cảm ứng cho Nick.)2. What was Nick doing at 9 p.m. Last night? (Nick đang làm gì lúc 9 giờ tối qua?)=> C. He was searching for information on the Web. (Anh ấy đang tìm thông tin trên mạng.)3. What legend did Duong recommend to lớn Nick? (Dương đã ra mắt cho Nick truyền thuyết nào?)=> A. A legend about how Viet phái mạnh began. (Một truyền thuyết về việc người việt nam Nam bước đầu như ráng nào.)4. Who was Lac Long Quan? (Ai là Lạc Long Quân?)=> C. The rồng king of the ocean. (Vua rồng của hải dương cả.)5. Where did Au teo take half of the sons? (Âu cơ dẫn một nửa số nhỏ đi đâu?)=> A. Khổng lồ the mountains. (Đi lên núi.)

b. Match the words to their meanings.(Nối các từ sau cùng với nghĩa của chúng.)

1 - c:title - the name of the story (tên của câu truyện)2 - d:genre - the type of the story it is (thể nhiều loại truyện)3 - a:main characters - the people the story is about (người nhưng câu truyện nói về)4 - b:plot - the nội dung of the story (nội dung câu truyện)

c. Find the information in the conversation to complete the table.

Xem thêm: Hãy Nêu Những Đặc Tính Của Máy Tính Điện Tử Là Gì? Bài 1: Tin Học Là Một Ngành Khoa Học

(Tìm thông tin trong đoạn đối thoại để kết thúc bảng sau.)

Title

Nhan đề

Lac Long Quan and Au Co

Genre

Thể loại

Legend (truyền thuyết)

Main characters

Nhận thiết bị chính

Lac Long Quan, Au Co và their sons (Lạc Long Quân, Âu Cơ và nam nhi của họ.)

Plot

Cốt truyện

- Lac Long quan tiền married Au Co. (Lạc Long Quân kết hôn cùng Âu Cơ)

- Au co gave birth to lớn one hundred baby boys. (Âu Cơ xuất hiện 100 fan con trai.)

- Lac Long quan lại missed the sea. (Lạc Long Quân lưu giữ biển.)

- Lac Long quan lại took 50 their son lớn the sea. (Lạc Long Quân sở hữu 50 người con xuống biển.)

- Au teo took the others to lớn the mountains. (Âu Cơ mang các con còn lại lên núi.)

d. What does this sentence from the conversation express?(Câu văn sau đây trong bài hội thoại mô tả điều gì?)

Nick: What an interesting legend it is!Thật là 1 trong những truyền thuyết thú vị!Do you know what kind of sentence it is?(Em tất cả biết sẽ là kiểu câu gì không?)It is anexclamatory sentence. (Đó là câu cảm thán.)

Lưu ý:

Câu cảm thán được sử dụng để bộc lộ sự quá bất ngờ hay xúc cảm mạnh. Chúng ta dùng What vào câu cảm thán:What + a/an + adjective (tính từ) + danh từ đếm được + S + V!What + adjective + danh từ không đếm được/ danh từ bỏ đếm được làm việc số các + S + VChúng ta không tuyệt nhất thiết phải áp dụng tính từ hoặc một công ty ngữ và động từ vào câu cảm thán.

2. Match the words with their definitions. Then listen, kiểm tra and repeat.(Nối những từ sau với khái niệm của chúng. Sau đó, nghe, chất vấn và nói lại.)

1 - C. Traditional, imaginary short story that teaches a moral lesson; typically using animal characters (một cách truyền thống, câu chuyện ngắn mang ý nghĩa tưởng tượng nhưng mà dạy một bài học kinh nghiệm đạo đức; điển hình nổi bật sử dụng phần nhiều nhân vật rượu cồn vật) — fable (truyện ngụ ngôn)2 - D. An imaginary story typically involving magic or fairies, usually for children (một mẩu chuyện tưởng tượng tương quan đến phù thủy hoặc thần tiên, thường xuyên là mang đến trẻ em) - fairy tale (truyện cổ tích)3 - B. A very old, traditional story from a particular place that was originally passed on lớn people in a spoken size (một câu chuyện truyền thống lịch sử rất xưa cũ mà lúc đầu được truyền cho nhiều người dân ở bề ngoài nói) — folk tale (truyện dân gian)4 - A. An ancient story about brave people magical events that are probably not true (một mẩu chuyện cổ về những người dân dũng cảm, phần đa sự việc phép thuật mà có thể không tất cả thật) - legend (truyện truyền thuyết)

3. Game: Guess the story

Trò chơi: Đoán tên câu chuyện.

a. Think of a legend, folk tale, fable or fairy tale you know. Complete the table below.

Xem thêm: Câu 1: Ví Dụ Nào Sau Đây Thuộc Vận Chuyển Chủ Động Năng Trong Tế Bào? A

(Nghĩ về một truyền thuyết, truyện dân gian, truyện ngụ ngôn tuyệt truyện cổ tích. Xong bảng sau.)

Title

Nhan đề

Who is faster? (Ai nhanh hơn?)

Genre

Thể loại

Fable (truyện ngụ ngôn)

Main character

Nhân đồ dùng chính

A hare, a tortoise (con thỏ, nhỏ rùa)

Plot

Cốt truyện

The Hare and the tortoise have a race. (Con thỏ và bé rùa tất cả một cuộc chạy đua.)

The hare is fast but he loses because he is arrogant. (Con thỏ cấp tốc nhưng nó thua bởi vì nó kiêu ngạo.)

The tortoise is slow but he wins the race because he understands himself và his compertitor. (Con rùa chậm nhưng chiến hạ cuộc đua vày nó hiểu bản thân và đối thủ của mình.)

b. Work in pair. Interview each other & try to lớn guess the title of the story.(Làm việc theo cặp. Phỏng vấn nhau và nỗ lực đoán tên của câu chuyện.)

Dịch:

A:Đó là các loại truyện gì?B:Đó là truyện cổ tích.A:Ai là nhân đồ chính?B:Lọ Lem, chị kế của cô ấy, và hoàng tử.A:Nó nói tới điều gì?B:Nó nói tới Lọ Lem, một cô bé tốt bụng và xinh đẹp sau cùng kết hôn với một hoàng tử.A:Đó là truyện Cinderella (Cô nhỏ bé Lọ Lem) buộc phải không?B:Đúng rồi!