UNIT 1

     

Bài viết reviews và đưa ra gợi ý về biện pháp trả lời thắc mắc cho các bài tập và nội dung bài viết đoạn trong phần Writing.


*

I. Tự vựng:

family rule : qui tắc trong gia đình

II. Kết cấu cần nhớ

Các kết cấu cầu khiến sử dụng have, let, permit,allow,...

Bạn đang xem: Unit 1

trong giờ đồng hồ Anh:

Xem kỹ năng về kết cấu cầu khiến tại đây.

III. Khuyên bảo giải bài bác tập

Writing about family rules (Viết về phần nhiều quy tắc trong gia đình)

Task 1:Work in groups. What rules vì chưng you have in your family? Discuss these topics and địa chỉ others. Use the following verbs and expressions.

(Làm việc từng nhóm. Ở mái ấm gia đình em bao gồm gia quy gì? luận bàn những chủ đề này cùng them đa số chủ đề khác.Dùng rượu cồn từ và lời nói sau.)

let allow be allowed to lớn have khổng lồ permit etc

Doing household chores: thao tác nhàComing home late: Về bên muộnPreparing meal: sẵn sàng bữa ănWatching TV: coi ti viTalking on the phone: thủ thỉ điện thoạiUsing the family motobike: sử dụng xe sản phẩm của gia đìnhGoing out with friends: Đi chơi với các bạn bè

Gợi ý:

During school year, I am not allowed to come home late except weekendWhen I have exams, I am not permitted to watch TV.In my family, everybody have to join in the dinnersMy parents bởi not let me use the family motobike until I have the driving lisence.My sister is not allowed lớn going out with friends in the evening.

Xem thêm: Báo Cáo Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam Năm 2014, Tình Hình Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam Năm 2014

Task 2: Use the ideas you have discussed above lớn write a letter lớn a pen pal about your family rules. Begin as follows.

(Dùng những phát minh em trao đổi ở trên để viết lá thư mang lại một các bạn tâm thư về luật lệ của gia đình em. Bắt đầu như sau)Gợi ý viết thư:

Dear Lan,

I was so glad to receive your letter talking about you family rules last week, and now I want to cốt truyện with you mine. Here are some rules in my family that mix up for me và my sister as well as the rules that applied to all members of the family. Because my sister and I are students so that we are not allowed to lớn use family"s motobikes until we have driving lisences, so that if I go out with my friend, my parents wil take me to lớn the place or we will use buses or taxi. And my parents also do not let us come home of watch TV late at night because it will affect to your health and study.

My parents also have some rules to follow lượt thích us.Keeping the peaceful & happy asmosphere are very important khổng lồ us. So that we often try khổng lồ avoid conflicts. Every thành viên in the family has to cốt truyện housework & responsibilities of build up the family. My responsibility is doing laundry and take out the garbage while my mother preparing meals and my father clean up the house. My sister will wash dishes & hang out wet clothes.

Xem thêm: Chậu Cây Lá Xanh Giả Tphcm Giá Rẻ Nhất, Cây Giả Trang Trí Đẹp, Giá Tốt, Với Nhiều Ưu Đãi

Here are some rules of my family, there are not many similarity between your family và mine. Vì you think so? Please send me a letter as soon as possible & tell me more about your family. I am looking forward khổng lồ hearing from you.