Trang 29 Unit 4 Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh 11 Thí Điểm

     

This saying means that we should teach a person how lớn earn money or produce food rather than give them money or food. In other words, we had better teach them a job than give them money.

Bạn đang xem: Trang 29 unit 4 sách bài tập (sbt) tiếng anh 11 thí điểm

(Câu thành ngữ này còn có nghĩa là chúng ta nên dạy dỗ một người cách để kiếm tiền hay sản xuất ra thực phẩm hơn là cho họ tiền. Nói phương pháp khác, bọn họ nên dạy dỗ học một nghề hơn là cho họ tiền.)


While

WHILE YOU READ

Read the passage & the bởi the tasks the follow.

(Đọc kĩ đoạn văn và làm bài bác tập theo sau.)

Each nation has many people who voluntarily take care of others. For example, many high school và college students in the United States often spend many hours as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged. They read books khổng lồ the people in these places. Sometimes the students just visit them, play games with them or listen to lớn their problems.

Other young volunteers work in the homes of sick or old people. They clean up their houses, vị their shopping or mow their lawns. For boys who no longer have fathers, there is a voluntary organization called Big Brothers. College students take these boys to baseball games and help them to lớn get khổng lồ know things that boys usually learn from their fathers.

Some high school students take part in helping disadvantaged or handicapped children. They give care và comfort to them và help them khổng lồ overcome their difficulties. Young college & university students participate in helping the people who have suffered badly in wars or natural disasters. During summer vacations, they volunteer to work in remote or mountainous areas lớn provide education for children.

Each thành phố has a number of clubs where boys and girls can go lớn play games. Some of these clubs organise short trips lớn the mountains, beaches or other places of interest. Most of these clubs use a lot of high school và college students as volunteers because they are young enough lớn understand the problems of younger boys & girls.

Volunteers believe that some of the happiest people in the world are those who help to lớn bring happiness lớn others.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Mỗi quốc gia đều có tương đối nhiều người tình nguyện quan tâm người khác. Chẳng hạn như các học viên phổ thông cùng sinh viên cao đẳng ở Mỹ thường làm tình nguyện viên nhiều giờ tức khắc ở căn bệnh viện, trại trẻ mồ côi tuyệt viện chăm sóc lão. Họ gọi sách cho tất cả những người ở đấy nghe. Thỉnh thoảng họ cho thăm những người ấy, chơi những trò nghịch và lắng tai những vấn đề của họ.

Những tự nguyện viên trẻ không giống thì đến thao tác ở nhà dành cho những người bệnh hay bạn già. Họ dọn dẹp nhà cửa, đi sắm sửa hay cắt cỏ. Với những em trại mồ côi cha thì có tổ chức tình nguyện hotline là "Big brothers - fan anh trai lớn". Các sinh viên đại học đưa các em trai đó đi chơi bóng chày cùng giúp bọn chúng hiểu những vấn đề mà các bé nhỏ trai thường học hỏi và giao lưu ở bố mình.

Một số học viên trung học thâm nhập vào bài toán giúp các trẻ em khuyết tật tuyệt cơ nhỡ. Họ chăm lo và an ủi các em và giúp chúng vượt qua hầu như khó khăn. Sinh viên cao đẳng và đh thì tham gia vào bài toán giúp nạn nhân cuộc chiến tranh hay thiên tai. Suốt mùa ngủ hè, họ tình nguyện thao tác ở rất nhiều vùng hẻo lánh hay phần lớn vùng sâu vùng xa để đưa việc học hành đến cho bầy trẻ.

Mỗi thành phố đều có các câu lạc bộ nơi những em trai, gái đều rất có thể đến để đùa trò chơi. Một trong những các câu lạc bộ đó tổ chức triển khai những chuyến du ngoạn chơi mang lại miền núi, bãi biển hay những thắng cảnh khác. Hầu hết các lạc bộ này dùng những sinh viên làm cho tình nguyện vì chưng họ còn đủ trẻ nhằm hiểu được hầu như vấn đề của những em trai và gái.

Những tín đồ tình nguyện tin rằng những người dân mang hạnh phúc đến cho tất cả những người khác là những người dân hạnh phúc nhất vắt giới.


Task 1

Task 1. The word "volunteer" appears in the passage in different parts of speech. Use an appropriate khung of the word volunteer to lớn complete each of the following sentences.

(Từ "volunteer" mở ra trong một đoạn trong số phần không giống nhau của bài phát biểu. Thực hiện một hiệ tượng thích hợp của từ "volunteer" để chấm dứt mỗi câu sau.)

1. When she retired, she did a lot of………service for the Red Cross.

2. She was not fired. She left the company……………

3. She needs some……………to clean up the kitchen.

4. Last month the company…………..to donate fifty trucks to help the flooded areas.

Lời giải chi tiết:

1. When she retired, she did a lot of voluntary service for the Red Cross.

(Khi cô ấy về hưu, cô ấy thâm nhập nhiều thương mại dịch vụ tình nguyện mang lại Hội chữ thập đỏ.)

voluntary (adj): mang ý nghĩa chất tình nguyện

2. She was not fired. She left the company voluntarily.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Căn Lề Trong Excel 2007, Cách Canh Lề Trong Excel 2007

(Cô ấy không biến thành sa thải. Cô ấy từ nguyện bong khỏi công ty.)

voluntarily (adv): một phương pháp tự nguyện

3. She needs some volunteers to clean up the kitchen.

(Cô ấy cần một trong những người tự nguyện để lau chùi căn bếp.)

volunteer (n): bạn tình nguyện

4. Last month the company volunteered to donate fifty trucks to help the flooded areas.

(Tháng trước công ty đã tự nguyện quyên góp 50 xe tải sẽ giúp đỡ các vùng lũ.)

volunteer (v): từ bỏ nguyện, tình nguyện 


Task 2

Task 2. Choose the best answer from A, B, C or D for each of the following sentences.

(Chọn câu trả lời tốt nhất từ A, B, C hoặc D cho từng câu sau.)

1. Volunteers usually help those who are sick or old in their homes by…………….

A. Mowing the lawns, doing shopping and cleaning up their houses

B. Cooking, sewing or washing their clothes

C. Telling them stories, and singing & dancing for them

D. Taking them to lớn baseball games

2. Big Brothers is …………..

A. The name of a club

B. A home for children

C. The name of a film

D. An organization for boys who no longer haver fathers

3. Most of the boys’ & girls’ club use many high school and college students as volunteers because they…………..

A. Have a lot of không tính tiền time

B. Can understand the problems of younger boys anh girls

C. Know how to vày the work

D. Are good at playing game

4. Volunteers believe that…………….

A. In order to make others happy, they have lớn be unhappy

B. The happiest people are those who make themselves happy

C. The happiest people are those who are young & healthy

D. Bringing happiness to others makes them the happiest people

5. The best title for the passage is……………..

A. Taking Care of Others

B. Voluntary Work in the United States

C. Volunteers: The Happiest People in the World

D. Helping Old and Sick People in the United States

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Những người tình nguyện giúp những bệnh và già khi ở nhà bằng phương pháp ...

A. Cắt cỏ, mua sắm, lau dọn nhà

B. Nấu bếp ăn, may vá, giặt quần áo

C. Nhắc chuyện mang lại họ nghe hát và nhảy múa cùng với họ

2. Big Brothers là ... 

A. Thương hiệu của một câu lạc bộ

B. Một khu nhà ở cho trẻ con 

C. Thương hiệu của một bộ phim

D. Một đội nhóm chức giành cho những cậu nhỏ xíu không còn bố

3. Phần nhiều câu lạc cỗ của phái mạnh và chị em dùng học viên trung học với sinh viên tựa như các người tình nguyện bởi vì họ ... 

A. Có khá nhiều thời gian

B. Có thể hiểu vấn đề của các cô cậu bé bỏng trẻ hơn

C. Biết cách làm việc

D. Giỏi chơi những trò chơi

4. Những người tình nguyện có niềm tin rằng ... 

A. để làm cho tất cả những người khác hạnh phúc, họ phải không hạnh phúc

B. Những người dân hạnh phúc độc nhất là những người tự khiến cho họ hạnh phúc. 

C. Những người dân hạnh phúc tốt nhất là những người trẻ khỏe.

D. Mang đến hạnh phúc cho người khác tạo nên họ trở thành những người hạnh phúc nhất. 

5. Tiêu đều tương xứng nhất cho bài đọc là ... 

A. âu yếm người khác

B. Công việc tình nguyện nghỉ ngơi Mỹ

C. Những người dân tình nguyện: những người hạnh phúc nhất nạm giới

D. Việc giúp sức người già và người nhỏ ở Mỹ.

Lời giải đưa ra tiết:

1. A 2. D 3. B 4. D 5. B


Task 3

Task 3. Ask & answer the questions.

(Hỏi và trả lời các câu hỏi.)

1. What vày high school and college students usually do as volunteers in hospitals, orphanages or homes for the aged?

(Học sinh trung học và sinh viên thường làm những gì khi là tình nguyện viên ở dịch viện, trại không cha mẹ hoặc nhà cho những người già?)

2. How vày volunteers help disadvantaged & handicapped children to lớn overcome their difficulties?

(Những bạn tình nguyện giúp trẻ em tàn tật với khuyết tật vượt qua khó khăn khăn như vậy nào?)

3. Where bởi students volunteer lớn work during summer vacations?

(Học sinh tình nguyện làm gì trong suốt các kỳ nghỉ hè?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. They usually visit these places. They read books to the people there, play games with them or listen to lớn their problems.

(Họ thường tới những nơi này. Họ gọi sách mang đến mọi người nghe, chơi game với bọn họ hoặc nghe sự việc của họ.)

2. They give care và comfort lớn them và help them lớn overcome their difficulties.

(Họ chăm sóc và sinh sản sự thoải mái và dễ chịu và giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.)

3. During summer vacations, they volunteer to lớn work in remote or mountainous areas lớn provide education for children.

(Trong suốt những kỳ ngủ hè, bọn họ tình nguyện làm việc ở phần đông vùng núi cùng vùng sâu vùng xa để giáo dục và đào tạo trẻ em.)


After

AFTER YOU READ

Work in groups. Discuss the question: Why do people do volunteer work?

(Làm việc theo nhóm. đàm luận câu hỏi: tại sao người ta làm công việc tình nguyện?)

- Why bởi people vày volunteer work?

(Tại sao người ta thao tác làm việc tình nguyện?)

- Have you done a volunteer work? What was it?

(Bạn đã bao giờ làm việc tình nguyện chưa? Đó là gì?)

- Are you going to bởi volunteer work when you are students in colleges? Why? Or why not?

(Bạn có dự định làm các bước tình nguyện là sinh viên ở những trường đh hay không? lý do có/ Hoặc nguyên nhân không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

One of the more obvious reasons why people volunteer is because they find something they are passionate about & want to vì chưng something good for others. People who volunteer in their community have a personal attachment to the area và want khổng lồ make it a better place for themselves và for others. People who have themselves struggled with social issues usually have a certain empathy for those in a similar situation & will often wish khổng lồ help out. Many people who volunteer think that they are very fortunate khổng lồ live the way they do and want to lớn give something back to lớn society, as a way of balancing the scales.

Xem thêm: #25 Các Kiểu Chụp Ảnh Gia Đình 4 Người Siêu Đẹp Dễ Thực Hiện

Tạm dịch:

Một trong những lý vì chưng hiển nhiên nhất mà bạn ta làm cho tình nguyện là chính vì họ tìm thấy mẫu gì đó mà họ đam me và ước ao làm điều gì đấy tốt đẹp cho tất cả những người khác. Những người dân tình nguyện thao tác làm việc cho cộng đồng có mọt quan hệ cá thể với quanh vùng đó với muốn làm cho nó trở nên xuất sắc hơn cho chính phiên bản thân bọn họ và cho những người khác. Những người dân tự đấu tranh với các vấn đề buôn bản hội thường sẽ có sự thông cảm tốt nhất định với người rơi vào trường hợp tương tự và sẽ thường xuyên muốn trợ giúp họ. Nhiều người tình nguyện nghĩ về rằng bọn họ thật như mong muốn khi sống theo cách mà họ có nhu cầu và hy vọng cho lại làng mạc hội vật gì đó, như là 1 trong những cách cân bằng quy mô.