Unit 8

     

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions. (Làm bài toán từng đôi. Chú ý hình và luận bàn câu hỏi.)


A.READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs. Look at the picture. Discuss the questions.

Bạn đang xem: Unit 8

(Làm bài toán từng đôi. Nhìn hình và bàn bạc câu hỏi.)

1. What are the people in the picture doing?

2. How are they working?

3. What do you think of the crop?

4. What helps produce good crops?

*

Hướng dẫn giải:

1. They"re harvesting the crop/ rice from the fields.

2. They’re working hard và merrily.

3. I think it’s a good crop/ bumper crop.

4. To get good crops, besides good farming method(s), it requires hard work & suitable weather.

Tạm dịch:

1. Những người trong hình ảnh đang làm cho gì?

=> Họ sẽ thu hoạch vụ / lúa từ các cánh đồng.

2. Họ thao tác làm việc như rứa nào?

=> chúng ta đang có tác dụng việc cần mẫn và vui vẻ.

3. Các bạn nghĩ gì về vụ mùa?

=> Tôi nghĩ đó là vụ mùa bội thu.

4. Điều gì giúp tạo nên ra cây cối tốt?

=> Để gồm được cây cỏ tốt, quanh đó phương thức tốt, nó đòi hỏi làm việc cần mẫn và thời tiết ưng ý hợp.

WHILE YOU READ 

Read the passage, & then bởi vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn,và sau đó làm bài tập theo sau.)

 Click tại phía trên để nghe:

 

Many years ago, my village was very poor. The villagers had lớn work hard in the fields all day & could hardly make ends meet. Their lives were simple và they were in need of many things. Many people had khổng lồ live in houses made of straw and mud, and few families had a radio or a TV set. However, in spite of the shortages, the villagers managed to send their children khổng lồ school and college. They hoped that with an education of science and technology, their children could find a way of bettering their lives.

The children have met their parents" wishes. When they came back from college or technical high school, they introduced new fanning methods, which resulted in bumper crops. They also helped the villagers grow cash crops for export. Soon, the lifestyle of my village changed. Today, people live in brick houses. In the evening, they can listen to the news on the radio or watch TV for entertainment. Sometimes they go lớn town on their motorbikes to bởi some shopping or khổng lồ visit their friends.

“Our lives have changed a lot thanks to the knowledge our children brought home," said an old farmer, “and I always tell my grandchildren khổng lồ study harder so that they can bởi even more for the village than their parents did."

Dịch bài:

Nhiều thời gian trước đây, làng mạc tôi khôn cùng nghèo. Dân làng cần làm lụng vất vả một ngày dài trên cánh đồng mà phần nhiều không đầy đủ sống. Cuộc sống thường ngày của họ đạm bạc bẽo và họ yêu cầu nhiều thứ. Nhiều người dân phải sống trong bên tranh vách đất, và hầu như chẳng có gia đình nào có đài hay tivi. Mang dù cuộc sống thường ngày còn các thiếu thốn, dân xã vẫn cố gắng cho con đến trường và đến lớp đại học. Họ hy vọng rằng với học tập vấn về công nghệ và công nghệ, con cháu cùa họ hoàn toàn có thể tìm giải pháp làm cho cuộc sống thường ngày tốt đẹp mắt hơn.

Con cái tiến hành được ước muốn của ba mẹ. Khi chúng giỏi nghiệp đh hay trung cấp kỹ thuật trở về làng, bọn chúng đã giới thiệu phương thức canh tác mới đem về những mùa màng bội thu. Bọn chúng cũng góp dân buôn bản trồng cây yêu mến phẩm để xuất khẩu. Chẳng bao thọ sau cuộc sống đời thường ở xóm tôi đã vậy đổi. Ngày này người dân đã gồm nhà gạch. Buổi tối đến họ rất có thể nghe thông tin trên đài giỏi xem tivi để giải trí. Thỉnh thoảng họ đi xe lắp thêm ra phố mua sắm hay thăm chúng ta bè.

"Cuộc sống của shop chúng tôi đã đổi khác nhiều nhờ kỹ năng và kiến thức mà bọn trẻ có về", một lão nông nói, "và tôi luôn bảo nhỏ cháu mình buộc phải học hành chuyên cần hơn để rất có thể đóng góp mang lại xóm làng nhiều hơn phụ huynh chúng trước đây."

Task 1: The words in A appear in the readine passage. Match them with their definitions in B.

(Những từ ở cột A lộ diện ở bài bác đọc. Ghép chúng với có mang của chúng ở cột B.)

A

B

1. Make ends meet

2. In need of many things

3. Bettering one"s life

4. Bumper crops

5. Cash crops

a. Making one"s life better

b. Have just enough money khổng lồ pay for the things that you need

c. Crops to lớn be sold, not for use by the people who grow it

d. Having to lớn have many things that you do not have

e. Good crops

Hướng dẫn giải:

1. B 2. D 3. A 4. E 5. C

Tạm dịch:

1. Make ends meet: chỉ gồm đủ tiền nhằm trả cho hầu như thứ chúng ta cần

2. In need of many things: phải có tương đối nhiều thứ mà bạn không có

3. bettering one"s life: làm cho cuộc sống của một người giỏi hơn

4. Bumper crops: mùa màng tốt

5. Cash crops: cây trồng được bán, không phải cho tất cả những người trồng nó

Task 2: The reading passage tells us about many changes in the village. Complete the following table.

Xem thêm: Xung Đa Hài Đối Xứng Có Độ Rộng Xung Đa Hài Đối Xứng Có Độ Rộng Xung:

(Bài đọc kế cho bọn họ về nhiều điều cố gắng đổii sinh hoạt làng. Kết thúc bảng sau):

Areas of change

Before

Now

houses

made of straw amd mud

 

radio and TV

 

 

farming methods

 

 

crops

 

 

travel

 

motorbike

Hướng dẫn giải:

Areas of changeBeforeNow
housesmade of straw và mudmade of brick
radio & TVfew families had a radio or a TV setmany families has a radio or a TV set
farming methodsoldnew
cropspoorgood/bumper
travelon foot/ by cartmotorbike

Tạm dịch:

Lĩnh vực chũm đổiTrước kiaBây giờ
nhàlàm bằng rơm cùng bùnlàm bởi gạch
radio và TVít mái ấm gia đình có radio hoặc TVnhiều gia đình có radio hoặc TV
phương pháp canh tácmới
vụ mùatệtốt
đi lạiđi bộxe máy

Task 3: Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What was life lượt thích in the author"s village many years ago?

2. Why did the villagers want to lớn send their children to school và college in spite of their shortages?

3. How did the children help improve the lifestyle in the village when they finished college or technical high school?

4. What did an old farmer say about the effect of the knowledge the young people brought home?

5. What exactly did he tell his grandchildren?

Hướng dẫn giải:

1. It was poor và simple.

2. Because they hoped that with an education of science và technology, their children could find a way of bettering their lives.

3. They introduced new farming methods which resulted in bumper crops. They also helped to lớn grow cash crops for export.

4. He said their lives had changed a lot thanks lớn the knowledge their children brought trang chủ from technical high schools or colleges.

5. He told his grandchildren, “Study harder so that you can even bởi more for the village than your parents did”.

Tạm dịch:

1. Cuộc sống thường ngày trong xã của người sáng tác cách đây những năm như thế nào?

=> Nó nghèo và đơn giản.

2. Lý do người dân ý muốn gửi bé đến trường cùng đại học tuy nhiên nghèo?

=> chính vì họ hi vọng rằng với 1 nền giáo dục và đào tạo khoa học cùng công nghệ, con cái của họ rất có thể tìm thấy một cách để cải thiện cuộc sống thường ngày của họ.

3. Làm ráng nào trẻ em có thể giúp cải thiện lối sinh sống trong làng lúc học xong xuôi trung học tập hoặc trung học tập kỹ thuật?

=> Họ reviews các cách thức canh tác mới dẫn mang lại vụ mùa bội thu. Bọn họ cũng góp trồng cây lâu năm để xuất khẩu.

4. Một nông dân già nói gì về công dụng của kiến thức và kỹ năng mà những thanh niên mang về?

=> Ông nói cuộc sống thường ngày của bọn họ đã biến hóa rất nhiều nhờ vào kỹ năng và kiến thức mà con cái họ đem về từ các trường trung học kỹ thuật hoặc cao đẳng.

5. đúng đắn ông vẫn nói gì với cháu của mình?

=> Ông nói với con cháu của mình, "Học tập cần cù hơn để cháu thậm chí có thể làm các cho làng hơn cha mẹ cháu đang làm".

AFTER YOU READ 

Work in pairs. Discuss the following question.

(Làm việc từng đôi. Luận bàn câu hỏi sau.)

How can people with an education help make the life of their community better?

(Người ta hoàn toàn có thể giúp cuộc sống đời thường cộng động tốt hơn bằng học vấn như thế nào?)

Hướng dẫn giải:

People with an education can help lớn make the life of the community better by applying new methods, new technique và knowledge in working. And thanks to this, the work gets more effective and produces better results.

Xem thêm: Cách Làm Sữa Chua Từ Sữa Tươi Ngon Sánh Mịn, Cách Làm Sữa Chua Từ 100% Sữa Tươi Ngon Nhất

Tạm dịch:

Những người được hưởng nền giáo dục rất có thể giúp cải thiện cuộc sinh sống của cộng đồng bằng phương pháp áp dụng các phương thức mới, nghệ thuật và kỹ năng và kiến thức mới vào công việc. Và nhờ đó, quá trình trở nên hiệu quả hơn và tạo thành ra hiệu quả tốt hơn.