LÝ THUYẾT THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH TOÁN 6 CÁNH DIỀU

     

Các số được nối với nhau do dấu những phép tính (cộng, trừ, nhân chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.

Bạn đang xem: Lý thuyết thứ tự thực hiện các phép tính toán 6 cánh diều

Trong một biểu thức hoàn toàn có thể có vết ngoặc.

a. Đối với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc.

+ giả dụ phép tính chỉ tất cả cộng, trừ hoặc chỉ gồm nhân, chia, ta thực hiện phép tính theo thiết bị tự từ trái quý phái phải.

+ nếu như phép tính tất cả cả cùng , trừ, nhân, chia, thổi lên lũy thừa, ta thực hiện phép thổi lên lũy quá trước, rồi đến nhân chia, cuối cùng đến cùng trừ.

Lũy thừa ( o )  nhân cùng chia ( o )  cộng với trừ.

b. Đối cùng với biểu thức có dấu ngoặc.

Xem thêm: Cách Quy Đổi 1 Sào Bắc Bộ Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông, Please Wait

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta triển khai phép tính theo trang bị tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ:

Tính giá bán trị của các biểu thức sau:

a) (3 + 2.5)

Trong biểu thức bao gồm phép cộng và phép nhân cần ta triển khai phép nhân trước, tính 2.5 trước rồi cùng với 3.

Ta có: (3 + 2.5 = 3 + 10 = 13)

b) (5.left( 3^2 - 2 ight))

Trong biểu thức bao gồm dấu ngoặc bắt buộc ta triển khai phép tính vào ngoặc trước rồi nhân cùng với 5 sau:

Trong ngoặc có phép thổi lên lũy thừa bắt buộc ta tính (3^2) trước rồi trừ đi 2.

(left( 3^2 - 2 ight) = left( 9 - 2 ight) = 7)

(5.left( 3^2 - 2 ight) = 5.left( 9 - 2 ight) = 5.7 = 35)

 

*

CÁC DẠNG TOÁN VỀ THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNHI. Thực hiện phép tính

Phương pháp:

1. Đối cùng với biểu thức không tồn tại dấu ngoặc :

+ ví như phép tính chỉ bao gồm cộng, trừ hoặc chỉ có nhân, chia, ta tiến hành phép tính theo thứ tự từ trái quý phái phải.

+ giả dụ phép tính gồm cả cùng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta tiến hành phép thổi lên lũy quá trước, rồi mang lại nhân chia, cuối cùng đến cộng trừ.


Lũy quá ( o ) nhân và phân chia ( o ) cộng và trừ.

2. Đối với biểu thức gồm dấu ngoặc.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Toán Hình Học Lớp 9 Và Cách Giải, Tuyển Tập 80 Bài Toán Hình Học Lớp 9

Nếu biểu thức có những dấu ngoặc : ngoặc tròn ( ), ngoặc vuông < >, ngoặc nhọn , ta triển khai phép tính theo đồ vật tự : (left( ight) o left< ight> o left ight\)

Ví dụ: 


Thực hiện nay phép tính

a) $12+5+36$

$=17+36$

$=43$

b) $20 – < 30 – (5 – 1)^2>$

$=20-<30-4^2>$

$=20-<30-16>$

$=20-14$

$=6$


II. Search số hạng không biết trong một đẳng thức

Phương pháp:

Để tìm kiếm số hạng không biết, ta cần xác minh rõ coi số hạng đó nằm ở vị trí nào (số trừ, số bị trừ, hiệu, số chia,…). Từ đó khẳng định được cách biến hóa và tính toán.