Bộ 15 Đề Luyện Thi Violympic Toán Tiếng Anh Cấp Quốc Gia Lớp 4

     

Để cuộc thi giải toán bên trên mạng đạt công dụng cao, các em yêu cầu nắm thiệt vững trường đoản cú vựng trước lúc bước vào kỳ thi. Cũng chính vì vậy, giaimaivang.vn tổng hợp một số trong những từ vựng cơ bản, thường dùng về Toán học lớp 4 để những em rèn luyện, ôn tập thật tốt.

Bạn đang xem: Bộ 15 đề luyện thi violympic toán tiếng anh cấp quốc gia lớp 4

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm năm ngoái – 2016

Bạn đang xem: từ bỏ vựng thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 4

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 13 năm 2016 – 2017


Từ vựng thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4

Ones: Hàng đơn vị chức năng Tens: hàng chục Hundreds: hàng trăm ngàn Thousands: hàng trăm ngàn Place: Vị trí, mặt hàng Number: Số Digit: Chữ số One-digit number: Số có một chữ số Two-digit number: Số có 2 chữ số Compare: đối chiếu Sequence numbers: hàng số Natural number: Số tự nhiên Ton: Tấn Kilogram: Ki-lô-gam Second: Giây Minute: Phút Century: cầm kỉ Average: Trung bình cùng Diagram/ Chart: Biểu đồ dùng Addition: Phép tính cộng Add: Cộng, cấp dưỡng Triangle: Hình tam giác Perimeter: Chu vi Area: diện tích s Divisible by …: phân chia hết cho … Fraction: Phân số Denominator: mẫu mã số Sum: Tổng Subtraction: Phép tính trừ Subtract: Trừ, bớt đi Difference: Hiệu Multiplication: Phép tính nhân Multiply: Nhân Product: Tích Division: Phép tính phân chia Divide: chia Quotient: yêu thương Angle: Góc Acute angle: Góc nhọn Obtuse angle: Góc tội nhân Right angle: Góc vuông Straight angle: Góc bẹt Line: Đường thẳng Line segment: Đoạn thẳng Perpendicular lines: Đường trực tiếp vuông góc Parallel lines: Đường thẳng tuy vậy song Square: hình vuông Rectangle: Hình chữ nhật Numerator: Tử số Common denominator: mẫu mã số thông thường Rhombus: Hình thoi Parallelogram: Hình bình hành Ratio: Tỉ số

Phép cộng trừ nhân chia trong giờ Anh

1. Addition (phép cộng)

Bài toán cùng < 8 + 4 = 12> – trong giờ Anh có tương đối nhiều cách nói:

• Eight và four is twelve.

• Eight & four’s twelve.

• Eight & four are twelve.

• Eight & four makes twelve.

Xem thêm: Trung Tâm Sửa Chữa Tủ Lạnh Xe Đạp Điện, Dịch Vụ Sửa Chữa Xe, Đồ Điện

• Eight plus four equals twelve. (Ngôn ngữ toán học)

2. Subtraction (phép trừ)

Bài toán trừ <30 – 7 = 23> – trong giờ đồng hồ Anh tất cả hai phương pháp nói:

• Seven from thirty is twenty-three.

• Thirty minus seven equals twenty-three. (Ngôn ngữ toán học)

3. Multiplication (phép nhân)

Bài toán nhân <5 x 6 = 30> – trong tiếng Anh có ba cách nói:

• Five sixes are thirty.

• Five times six is/equals thirty.

Xem thêm: Để Chống Tiếng Ồn Giao Thông Nơi Bệnh Viện, Bài 7 Trang 46 Sgk Vật Lí 7

• Five multiplied by six equals thirty. (Ngôn ngữ toán học)

4. Việc chia <20 ÷ 4 = 5> – trong giờ đồng hồ Anh bao gồm hai giải pháp nói:

• Four into twenty goes five (times).

• Twenty divided by four is/equals five. (Ngôn ngữ toán học)

Nếu như hiệu quả của việc là số thập phân như vào phép tính: <360 ÷ 50 = 7,2> thì các bạn sẽ nói: