Take Up Sth Nghĩa Là Gì

     

Cụm cồn từ ( phrasal verb) là 1 trong những mảng kiến thức đa dạng chủng loại và khôn xiết linh hoạt về ý nghĩa cũng như cách sử dụng trong giờ đồng hồ Anh. Có thể nắm kiên cố phần kiến thức và kỹ năng này vào tay, chúng ta học sẽ chắc chắn rằng được cho mình một vài điểm không thể thấp giữa những bài kiểm tra, bài bác thi với đồng thời gây được tuyệt vời về bạn dạng thân mình cho những người đối diện khi giao tiếp mà có áp dụng những nhiều từ này một cách uyển chuyển, linh hoạt, nhất là đối với người phiên bản xứ. Để củng cố thêm một phần kiến thức về cụm động tự (phrasal verb), nội dung bài viết dưới đây đã cùng các bạn tìm gọi về nghĩa và cách sử dụng những cụm cồn từ khá phổ biến trong giờ đồng hồ anh “Give up, Make up, Take up”.Bạn đang xem: Take up sth tức là gì

1.Give up

“Give up” sẽ là một trong những cụm cùng với “Give” là cồn từ bao gồm trong câu mang nghĩa bỏ cuộc trường hợp câu có cấu tạo sau:

Subject + give up + Object

Or

Subject + give up, clause

Give up: khổng lồ stop doing something that you bởi vì regularly: từ bỏ một vấn đề nào đó mà bạn tiếp tục làm; từ vứt một thói quen

Ví dụ: His wife finally persuaded him lớn give up smoking.

Bạn đang xem: Take up sth nghĩa là gì

Bạn đã xem: biện pháp dùng give up, make up, take up sth tức thị gì, phrasal verb của take part ii


*

Giving up his job was the last thing we expected him lớn do.

Give up: to allow someone lớn have something that was yours: đồng ý để một ai đó đã đạt được thứ nào đó từng là của bạn.

Ví dụ: The new arrangement would mean giving up some of their political independence.

They agreed to give half their office up to lớn the temporaty staff.

Give up: if you give something up as lost, you believe that you will not find it and you stop looking for it: nếu bạn từ bỏ một thứ gì đó đã mất, chúng ta tin rằng bạn sẽ không tìm kiếm thấy nó cùng bạn chấm dứt tìm tìm nó.

Ví dụ: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Give up: to stop trying to vị something before you have finished, usually because it is too difficult: dừng nỗ lực làm một việc nào đấy trước lúc bạn dứt nó vì nó quá khó.

Ví dụ: She has a struggle trying lớn persuade the board to accept her proposal, but she’s determined not lớn give up.

Synonyms và related words: Một số các từ với từ đồng nghĩa

(1) Swear off (phrasal verb): to promise to lớn stop doing or using something: hứa hẹn sẽ ngừng làm nào đấy hoặc dùng gì đó.

-> After years off addiction, he swore off drugs completely. (Sau những năm nghiện, anh ta đã thề sẽ quăng quật thuốc).

(2) Go out of (phrasel verb): if someone grows out of a habit, they stop doing it because they are older or wiser: giả dụ ai đó trở nên tân tiến ra khỏi một kiến thức nghĩa là họ từ quăng quật nó bởi họ cứng cáp hơn hoặc là khôn ngoan hơn.

-> He wants to be a rapper, but I think he’ll grow out of it.

(3) Chuck in (phrasal verb): to lớn leave or give up something: rởi bỏ hoặc từ vứt thứ gì đó.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bàn Tay Mẹ Bế Chúng Con, Lời Bài Hát Bàn Tay Mẹ

2. Take up

“Take up”_ lớn start doing something regularly as a habit, job or interest: bước đầu một việc nào đấy có đặc thù thường xuyên như 1 thói quen, một các bước hay một sở thích.

Ví dụ: I took up smoking when I was at school.

Chris has taken up jogging.


*

“Take up”_ to fill a particular amount of space or time: chiếm dụng một không gian gian hoặc thời gian.

Ví dụ: These files take up a lot of disk space

I’ll try not khổng lồ take up too much of your time

“Take up something” _ to lớn accept an offer or a challenge that someone has made lớn you: chấp nhận một yêu thương cầu hay 1 thử thách.

Ví dụ: Schools are taking up the offer of cut – price computers.

One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

“Take up”_ lớn continue to discuss or deal with an idea, problem, or suggestion: tiếp tục việc tranh luận hoặc thỏa thuận về một ý tường, một sự việc hoặc một đề xuất.

Ví dụ: She felt silent, and her brother took up the story.

Mrs. Pankhurst took up the cause off women’s right.

3. Biến hóa

Cũng giống như như “Take up”, “Make up” cũng là 1 trong những cụm rượu cồn từ mang những nghĩa không giống nhau. Bên dưới đây, bài viết sẽ cung cấp một số nghĩa thông dụng nhất.

Make up your mind: đưa ra quyết định một câu hỏi gì đó

Ví dụ: I can’t trang điểm my mind about Jason. Shall we give him the job? – Tôi quan trọng ra đưa ra quyết định về Jason. Liệu chúng ta cũng có thể cho anh ấy một công việc?

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

Ví dụ: She made up a story. – Cô ta bịa ra 1 câu chuyện.

Xem thêm: Thành Phần Chính Của Khí Than Than Khô Là Gì? Thành Phần Chính Của Khí Than Than Khô Là A

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

Make up to lớn somebody: đền bù, bồi thường

Make up the bed: dọn dẹp gọn ghẽ, tạo nên ngăn nắp

Ví dụ: Can you hóa trang the beds, please? – bạn cũng có thể dọn dẹp gọn nhẹ được không?

Make up your face: trang điểm

Ví dụ: My mother makes herself up every morning. – bà mẹ tôi hay trang điểm vào từng sáng.

Trên đây là một số kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về phương pháp dùng các cụm rượu cồn từ “Give up, Make up, Take up” mà nội dung bài viết đã cung cấp. ước ao rằng những kiến thức và kỹ năng này sẽ có được hữu ích trong bài toán học giờ Anh của các bạn nhé!