Toán lớp 5 trang 150, 151 ôn tập về số thập phân

     

Toán lớp 5: cộng trừ nhân phân tách số thập phân

2. Nhân phân chia số thập phân 3. Bài bác tập cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Toán lớp 5: các phép tính số thập phân là tài liệu vì chưng giaimaivang.vn biên soạn gồm phần nội dung định hướng và gợi nhắc cách giải các bài tập rõ ràng về những dạng toán số thập phân thường xuyên gặp. Mời các em xem thêm để làm rõ hơn về dạng toán này.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 150, 151 ôn tập về số thập phân

Để tải tổng thể tài liệu, mời bấm vào đường link: những phép tính với số thập phân

1. Cộng trừ số thập phân

Để cộng, trừ số thập phân ta có hai phương pháp tính sau:


Cách 1: chuyển số thập phân về phân số và thực hiện phép cộng, trừ phân số

Ví dụ: Tính:

a) 2,4 + 3,6

b) 7,15 – 1,8

c) 3,16 + 2,4

d) 19 – 16,78

Lời giải:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Cách 2: Đặt tính và triển khai phép cộng, trừ theo trang bị tự từ phải qua trái

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 3,6 + 2,78

b) 10,2 – 4,5

c) 2,27 + 0,58

d) trăng tròn – 3,2

Lời giải:

a) 3,6 + 2,78

• mặt hàng phần trăm: 0 cộng 8 bằng 8, viết 8

• mặt hàng phần mười: 6 cùng 7 bằng 13, viết 3, lưu giữ 1

• Hàng 1-1 vị: 2 thêm một bằng 3, 3 cùng 3 bởi 6, viết 6

Vậy 3,6 + 2,78 = 6,38

b) 10,2 – 4,5

• sản phẩm phần mười: 2 không trừ được 5, mang 12 trừ 5 bởi 7, viết 7 nhớ 1

• Hàng đơn vị: 4 thêm một bằng 5, 0 ko trừ được 5, đem 10 trừ 5 được 5, viết 5 nhớ 1

• hàng chục: 0 thêm một bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 10,2 – 4,5 = 5,7

c) 2,27 + 0,58

• hàng phần trăm: 7 cộng 8 bằng 15, viết 5, lưu giữ 1

• hàng phần mười: 5 thêm 1 bằng 6, 2 cùng 6 bởi 8, viết 8

• Hàng đối kháng vị: 2 cộng 0 bởi 2, viết 2

Vậy 2,27 + 0,58 = 2,85

d) trăng tròn – 3,2

• sản phẩm phần mười: 0 không trừ được 2, mang 10 trừ 2 được 8, viết 8, lưu giữ 1

• Hàng đối chọi vị: 3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, đem 10 trừ 4 được 6, viết 6, nhớ 1

• mặt hàng chục: 0 thêm 1 bằng 1, 2 trừ 1 bởi 1, viết 1

Vậy đôi mươi – 3,2 = 16,8


2. Nhân phân chia số thập phân

Để nhân, phân chia số thập phân ta bao gồm hai phương pháp tính sau:

Cách 1: nhảy số thập phân về phân số và triển khai phép cộng, trừ phân số

Chú ý: khi nhân, chia sô thập phân với một trong những tự nhiên khác 0, ta gửi số tự nhiên đó về phân số bao gồm mẫu số bởi 1.

Ví dụ: Tính:

a) 4,6 : 2,3

b) 11,2 x 5

Lời giải:

a)

*

b)

*

Cách 2: Đặt tính và thực hiện phép cộng, trừ theo đồ vật tự từ đề xuất qua trái

2.1. Phép nhân số thập phân

2.1.1.Nhân số tự nhiên và thoải mái với số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Nhân như nhân những số thoải mái và tự nhiên (không lưu ý dấu phẩy)

+ cách 2: Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân tất cả bao nhiêu chữ số rồi sử dụng dấu phẩy bóc ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải quý phái trái.

Ví dụ: Tính 3,5 x 7

Lời giải:

Phần thập phân có một chữ số đề nghị ta cần sử dụng dấu phẩy tách ở tích 1 chữ số kể từ phải sang.

Chú ý: Nhân số thập phân cùng với 10, 100, 1000,…

Quy tắc: khi nhân 1 số ít thập phân với 10, 100, 1000,…ta dịch vết phẩy của số thập phân quý phái bên buộc phải một, hai, ba,… chữ số.


Ví dụ: Tính 62,176 x 100

Lời giải:

62,176 x 100 = 6217,6

Số 100 tất cả 2 chữ số 0 cần ta dịch vết phẩy của số thập phân sang phải 2 chữ số.

2.1.2. Nhân số thập phân với số thập phân

Quy tắc:

+ bước 1: Nhân như nhân những số tự nhiên (không chú ý dấu phẩy)

+ cách 2: Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân bao gồm tất cả bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy bóc tách ở tích ra từng ấy chữ số tính từ lúc phải lịch sự trái.

Ví dụ: Tính 2,5 x 3,17

Phần thập phân có tất cả 3 chữ số yêu cầu ta dùng dấu phẩy tách ở tích 3 chữ số tính từ lúc phải sang.

2.2. Phép phân tách số thập phân

2.2.1. Phân chia số thập phân mang lại số trường đoản cú nhiên

Quy tắc:

+ bước 1: phân tách phần nguyên của số bị phân tách cho số chia

+ bước 2: Viết lốt phẩy vào bên yêu cầu thương đã tìm được

+ bước 3: mang chữ số thứ nhất ở mặt hàng thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia

+ cách 4: tiếp tục chia với từng số ở đoạn thập phần của số bị chia

Ví dụ: Tính: 10,8 : 2

Lời giải:

• 10 chia 2 được 5, viết 5, 5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

• Viết vệt phẩy vào sau số 5.

• 8 chia 2 được 4, viết 4, 4 nhân 2 bởi 8, 8 trừ 8 bởi 0

Vậy 10,8 : 2 = 5,4

2.2.2. Phân chia số thập phân cho số thập phân

Quy tắc:

+ cách 1: Đếm xem bao gồm bao nhiêu chữ số tại phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy làm việc số bị chia sang bên nên bấy nhiêu chữ số.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2021, Xem Chính Thức


+ bước 2: vứt dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép phân chia như phân tách cho số tự nhiên.

Chú ý: Khi gửi dấu phẩy sang phải mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì cấp dưỡng đó từng ấy chữ số 0

Ví dụ: Tính 13,11 : 2,3

Lời giải:

• Phần thập phân của số chia gồm một chữ số, ta dịch lốt phẩy của số 13,11 lịch sự bên yêu cầu một chữ số được 131,1; bỏ dấu phẩy sống số 2,3 được 23.

• thực hiện phép chia 131,1 : 23 (chia số thập phân cho số tự nhiên)

2.2.3. Phân chia số tự nhiên và thoải mái cho số thập phân

Quy tắc:

+ bước 1: Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở đoạn thập phân của số phân tách thì viết tiếp tế bên đề nghị số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

+ bước 2: vứt dấu phẩy làm việc số phân chia rồi triển khai phép phân chia như chia các số từ nhiên.

Ví dụ: Tính 9 : 4,5

• Phần thập phân của số chia bao gồm một chữ số, ta sản xuất bên buộc phải chữ số 9 một chữ số 0; vứt dấu phẩy ở số 4,5 được 45.

• triển khai phép phân chia 90 : 45

3. Bài xích tập cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

1,12 + 3,46

2,48 + 18,1

3,56 + 42,3

0,913 + 1,02

5,28 – 0,121

45 – 0,253

9,84 – 4

829,1 – 28,19

28,13 x 6

2,4 x 7,56

0,2 x 0,8

16,54 x 15

3080 : 5,5

96 : 15

235,5 : 2,5

90 : 450

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức:

a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5

b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16

c) 48,19 + 39,1 x 3,2

d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32

Bài 3: Tìm , biết:

a) 6,2 + = 8,8 + 3,92

b) 1,8 – = 0,2 + 0,87

c) × 2,6 = 14,2 + 11,8

d) : 3,4 = 92,58 – 11,46

Bài 4: Tính giá bán trị những biểu thức sau một biện pháp hợp lí:

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10


C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93)

Bài 5: Tính nhanh:

a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32)

b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10)

c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,01 – 2,9)

Bài 6: một chiếc sân hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 86,7 m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 21,6 m. Tính chu vi của cái sân đó.

Bài 7: bao gồm 3 thùng đựng dầu. Thùng đầu tiên có 10,5l, thùng máy hai có rất nhiều hơn thùng trước tiên 3l, số lít dầu ngơi nghỉ thùng thứ bố bằng trung bình cùng của số lít dầu trong hai thùng dầu. Hỏi cả tía thùng tất cả bao nhiêu lít dầu?

Bài 8: Hình tam giác ABC gồm tổng độ lâu năm của cạnh AB cùng BC là 9,1 cm; tổng độ dài cạnh BC cùng AC là 10,5 cm; tổng độ lâu năm cạnh AC cùng AB là 12,4cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 9: Khi triển khai phép trừ một trong những tự nhiên cho một trong những thập phân mà lại phần thập phân bao gồm một chữ số, bạn Bình đã chép thiếu lốt phẩy buộc phải đã thực hiện trừ hai số tự nhiên và tra cứu được hiệu quả là 153. Em hãy viết phép trừ ban đầu, biết hiệu đúng của phép trừ là 308,7.

Bài 10: : vào một phép trừ, biết tổng của số bị trừ, số trừ với hiệu là 80,2. Số trừ khủng hơnhiệu là 5,5. Tìm số bị trừ, số trừ của phép trừ đó?

Lời giải bài bác tập cộng, trừ, nhân, phân tách số thập phân

Bài 1: học viên tự đặt phép tính rồi tính

Bài 2: 

a) (2568 – 146,4) : 4,8 – 120,5 = 2421,6 : 2,8 - 120,5 = 504,5 - 120,5 = 384

b) 1728 : (2,92 + 6,68) – 45,16 = 1728 : 9,6 - 45,16 = 180 - 45,16 = 134,84

c) 48,19 + 39,1 x 3,2 = 48,19 + 125,12 = 173,31

d) (128,4 – 73,20) : 240 + 18,32 = 55,2 : 240 + 18,32 = 0,23 + 18,32 = 18,55

Bài 3: 

a) = 6,52

b) = 0,73

c) = 10

d) = 275,808

Bài 4: 

A = 41,54 – 3,18 + 23,17 + 8,46 – 5,82 – 3,17 = 61

B = 123,8 – 34,15 – 12,49 – (5,85 – 2,49) + 10 = 83,8

C = 32,18 + 36,42 + 13,93 – (2,18 + 6,42 + 3,93) = 70

Bài 5: 

a) (81,6 x 27,3 – 17,3 x 81,6) x (32 x 11 – 3200 x 0,1 – 32) = 0

b) (13,75 – 0.48 x 5) x (42,75 : 3 + 2,9) x (1,8 x 5 – 0,9 x 10) = 0

c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 – 900 x 0,01 – 2,9) = 0

Bài 6: 390m

Bài 7: 36l dầu

Bài 8: Chu vi tam giác = (9,1 + 10,5 + 12,4) : 2 = 16cm

Bài 9: Phép trừ ban đầu: 326 - 17,3

Bài 10: Số bị trừ: 40,1; số trừ: 22,8; hiệu: 17,3.

Xem thêm: Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Ngày 6 Tháng 1 Năm 2021, Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Ngày 6/1/2022

-----

Trên đây, giaimaivang.vn sẽ tổng hợp chi tiết cho những em nắm rõ hơn về cách cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân giúp những em học sinh học tốt môn Toán lớp 5, sẵn sàng cho các bài thi những năm học.