Số Thập Phân Là Gì? Một Số Bài Tập Về Số Thập Phân Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

     

Các phân số tất cả mẫu số là (10;,100;,1000;,...) được điện thoại tư vấn là các phân số thập phân.

Bạn đang xem: Số thập phân là gì? một số bài tập về số thập phân từ cơ bản đến nâng cao

Ví dụ: (dfrac110;,,,,,,,dfrac610;,,,,,,,dfrac35100;,,,,,,dfrac1231000) là các phân số thập phân.

2. định nghĩa số thập phân, cấu trúc số thập phân

Khái niệm số thập phân


*

Các phân số thập phân (dfrac110;,dfrac1100;,dfrac11000) được viết thành (0,1;,,0,01;,,0,001).

(0,1) gọi là: ko phẩy một; $0,1 = dfrac110$.

(0,01) gọi là: không phẩy ko một; $0,01 = dfrac1100$.

(0,001) phát âm là: không phẩy ko không một; $0,001 = dfrac11000$.

Các số (0,1;,,,0,01;,,,0,001) được gọi là số thập phân.

Tương tự, các phân số thập phân phân (dfrac310;,dfrac5100;,dfrac81000) được viết thành (0,3;,,0,05;,,0,008).

$dfrac310 = 0,3;quad quad dfrac5100 = 0,05; quad quaddfrac81000 = 0,008$

Các số (0,3;,,,0,05;,,,0,008) cũng là số thập phân.


*

Các số (3,2;,,7,16;,,0,241) cũng là số thập phân.


Cấu sinh sản số thập phân

Mỗi số thập phân có hai phần: phần nguyên với phần thập phân, chúng được phân làn bởi vệt phẩy.

Xem thêm: Yếu Tim Không Nên Xem Những Video Này, Yếu Tim Không Nên Xem

Những chữ số ở bên trái dấu phẩy nằm trong về phần nguyên, hầu hết chữ số ngơi nghỉ bên cần dấu phẩy thuộc về phần thập phân.


Ví dụ:


*

3) một trong những dạng bài tập

Dạng 1: Chuyển các phân số thành số thập phân

Phương pháp: Nếu phân số đã cho chưa là phân số thập phân thì ta chuyển các phân số thành phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.

Ví dụ: Chuyển những phân số sau thành số thập phân:

a) (dfrac710) b) (dfrac9100)

c) (dfrac25) d) (dfrac54)

Cách giải:

a) (dfrac710 = 0,7) b) (dfrac9100 = 0,09)

c) (dfrac25 = dfrac2 imes 25 imes 2 = dfrac410 = 0,4) d) $dfrac54 = dfrac5 imes 254 imes 25 = dfrac125100 = 1,25$

Mẹo: Khi gửi phân số thập phân thành số thập phân, ta đếm xem chủng loại số tất cả bao nhiêu chữ số (0) thì phần thập phân của số thập phân cũng có thể có bấy nhiêu chữ số.

Áp dụng với lấy ví dụ như trên:

+) Phân số thập phân (dfrac710) có (1) chữ số (0) ở chủng loại số đề xuất phần thập phân của số thập phân sẽ có được (1) chữ số, ta đếm từ đề xuất sang trái, gồm (7)là một chữ số phải ta để dấu phẩy trước số (7), tiếp nối thêm (0) trước dấu phẩy.

+) Phân số thập phân (dfrac9100) bao gồm (2) chữ số (0) ở mẫu số nên phần thập phân của số thập phân sẽ sở hữu được (2) chữ số, ta đếm từ cần sang trái, tất cả (9) là một trong chữ số phải ta yêu cầu thêm (1) số (0) trước số (9) để sở hữu đủ (2) chữ số rồi đặt dấu phẩy trước số (0)vừa thêm, tiếp đến thêm (0) trước vết phẩy.

Dạng 2: Viết các số đo độ dài, trọng lượng ... Bên dưới dạng số thập phân

Phương pháp:

- Tìm mối liên hệ giữa hai đơn vị đo đã cho.

- Chuyển số đo độ dài đã đến thành phân số thập phân có đơn vị chức năng đo khủng hơn

- chuyển từ số đo độ dài dưới dạng phân số thập phân thành số đo độ dài tương xứng dưới dạng số thập phân có đơn vị chức năng lớn hơn.

Ví dụ: Điền phân số thập phân với số thập phân thích hợp vào nơi trống:

a) (2cm = dfrac210dm = ...dm) b) (7cm = ...m = ...m)

Cách giải:

a) (2cm = dfrac210dm = 0,2dm) b) (7cm = dfrac7100m = 0,07m)

Dạng 3: Viết lếu số thành số thập phân

Phương pháp: Đổi láo lếu số về dạng phân số thập phân, sau đó chuyển thành số thập phân.

Ví dụ: Viết láo lếu số sau thành số thập phân:

a) (3dfrac510) b) (5dfrac725)

Cách giải:

a) (3dfrac510 = dfrac3510 = 3,5) b) (5dfrac725 = 5dfrac28100 = dfrac528100 = 5,28)

Dạng 4: Chuyển những số thập tạo thành phân số thập phân

Phương pháp:

- Phân số thập phân bao gồm mẫu số là $10; m 100; m 1000...$

- nếu phần nguyên của số thập phân bởi (0) thì phân số thập phân có tử số bé dại hơn mẫu số, ví như phần nguyên lớn hơn (0) thì tử số to hơn mẫu số.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Làm Shipper Giao Hàng Nhanh ThàNh Công 100%, Hướng Dẫn Shipper Đăng Ký

- Số thập phân đã đến ở phần thập phân (bên yêu cầu dấu phẩy) có bao nhiêu chữ số thì khi chuyển sang phân số thập phân ở chủng loại số cũng sẽ có bấy nhiêu chữ số (0).

Ví dụ: Chuyển những số thập phân sau thành phân số thập phân: $0,2;,,,0,09;,,,13,281.$

Cách giải:

$0,2 = dfrac210;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,09 = dfrac9100;, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,13,281 = dfrac132811000.$