Sau Refuse Là To V Hay V_Ing?

     

Sau trường đoản cú Refuse là khổng lồ V giỏi V-ing? nội dung bài viết ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ tới chúng ta cách dùng từ Refuse trong giờ đồng hồ Anh.Bạn vẫn xem: Sau refuse là to lớn v hay ving

Sau từ Refuse là V tốt V_ing (cách cần sử dụng từ Refuse trong giờ đồng hồ Anh)

1, Refuse tức là gì?

Refuse khi có tác dụng động từ bỏ thì mang nghĩa là: tự chối, khước từ, cự tuyệt.

Bạn đang xem: Sau refuse là to v hay v_ing?

Refuse khi làm danh từ bỏ thì sở hữu nghĩa là: đồ thừa, vật dụng thải, đồ vứt đi, thiết bị phế thải, đồ gia dụng không giá trị, rác rưởi…

2, phương pháp dùng của từ bỏ refuse

Refuse làm động từ không ổn vật


*

*

*

*

"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"false","autoplay_interval":"2000","speed":"300","loop":"true","design":"design-2"

Cấu trúc: S + ~ (+A)

Ví dụ:

(1), He asked her khổng lồ marry him but she refused.

(Anh ấy hỏi cưới cô ấy tuy vậy cô ấy sẽ từ chối)

(2), We asked him to lớn come, but he refused.

(Chúng tôi yêu mong anh ta đến, tuy thế anh ta đang từ chối)

(3), He cannot refuse if you ask politely.

(Anh ấy vẫn không không đồng ý nếu bạn hỏi một giải pháp lịch sự)

Sau từ bỏ Refuse là V xuất xắc V_ing (cách sử dụng từ Refuse trong giờ đồng hồ Anh)

Refuse có tác dụng động trường đoản cú cập vật

Cấu trúc: S + ~ + n./pron.

Ví dụ:

(1), I think he won’t refuse me.

(Tôi nghĩ về anh ấy sẽ không không đồng ý tôi)

(2), He made her an offer in this room, and she refused him.

(Anh ấy đã cầu hôn cô ấy trong căn nhà này, nhưng mà cô ấy đang từ chối)

(3), She refused his gift.

(Cô ấy lắc đầu món quà của anh ấy ấy)

(4), I cannot very well refuse their offers.

(Tôi siêu không thể lắc đầu đề nghị của họ)

Cấu trúc: S + ~ + to – v

Ví dụ:

(1), She refused to lớn tell us the truth.

(Cô ấy không đồng ý cho chúng tôi biết sự thật)

(2), He never refuses to help others.

(Anh ấy không bao giờ từ chối giúp đỡ người khác)

(3), They refused to lớn bow lớn force.

(Họ không đồng ý cúi đầu trước vũ lực)

(4), They refused to consider the proposal.

(Họ phủ nhận xem xét đề xuất)

Sau từ Refuse là V tuyệt V_ing (cách dùng từ Refuse trong giờ Anh)

Refuse được áp dụng như một rượu cồn từ tân ngữ kép

Cấu trúc: S + ~ + pron./n. + n./pron.

Ví dụ:

(1), He doesn’t refuse her anything.

(Anh ấy không phủ nhận cô ấy bất kể thứ gì)

(2), He refused me permission.

(Anh ấy trường đoản cú chối đáp ứng yêu mong của tôi)

(Anh ấy lắc đầu giữ tôi làm việc lại)

(4), The firm refused them a prolongation of the terms of payment.

Xem thêm: Cách Làm Món Chân Giò Hầm Quảng Đông Ngon Nức Lòng, Vọc Vạch Cách Nấu Chân Giò Quảng Đông Thơm Lừng

(Công ty đó khước từ yêu cầu kéo dãn thời gian thanh toán của họ)

Cấu trúc: S + ~ + n./pron. + topron./n.

Ví dụ:

(1), Jack refused money khổng lồ her.

(Jack lắc đầu cho cô ấy tiền)

(2), They refused help lớn him.

(Họ trường đoản cú chối giúp sức anh ấy)

(3), The cinema owners have the right to refuse admission to lớn anyone under eighteen years of age.

(Chủ rạp chiếu phim phim gồm quyền phủ nhận nhận bất kỳ ai dưới mười tám tuổi)

Sau từ Refuse là V tốt V_ing (cách cần sử dụng từ Refuse trong giờ đồng hồ Anh)

Refuse có tác dụng danh từ

Ví dụ:

(1), Refuse is collected twice a week.

(Rác được thu gom 2 lần / tuần)

(2), The refuse was unloaded at the market dump.

(Rác được đổ trong gò rác sinh sống chợ)

(3), The street-cleaning department takes away all refuse from the streets.

(Bộ phận lau chùi và vệ sinh đường phố thu dọn tất cả rác thải trên đường phố)

(4), The truck carried off the refuse.

(Xe cài đặt chở rác rến đi)

Sau từ Refuse là V hay V_ing (cách sử dụng từ Refuse trong giờ Anh)

Refuse: to indicate unwillingness to do, accept, give, or allow:

Refuse: bộc lộ không ý muốn làm, chấp nhận, mang lại hoặc mang đến phép.

Ví dụ:

(1), She was refused admittance. (Cô ấy bị không đồng ý cho gia nhập)

(2), He refused treatment. (Anh ấy không đồng ý điều trị)

Refuse: lớn indicate unwillingness (to vày something):

Refuse: biểu hiện không muốn, ko cam chổ chính giữa tình nguyện làm những gì đó

Ví dụ:

Refused to lớn leave. (Không muốn rời đi)

Sau tự Refuse là V giỏi V_ing (cách dùng từ Refuse trong giờ đồng hồ Anh)

Một số câu ví dụ về kiểu cách sử dụng của từ refuse trong giờ anh

(1), The District Council made a weekly collection of refuse.

(Ban làm chủ khu thực hiện thu gom rác thải sản phẩm tuần)

(2), I’ve always had a loud mouth, I refuse to lớn be silenced.

(Tôi luôn luôn nói ra suy nghĩa của bản thân mình một cách mập tiếng, tôi sẽ không vì sợ áp lực mà lặng lặng)

(3), I refuse to lớn act that way when my kids fight.

(Tôi sẽ không còn làm bởi vậy khi những con của tớ đánh nhau)

(4), Those who refuse to repent, he said, will be punished.

(Những người phủ nhận không hối cải, anh ấy nói họ có khả năng sẽ bị trừng phạt)

(5), You were quite within your rights to refuse khổng lồ co-operate with him.

(Bạn trọn vẹn có quyền lắc đầu hợp tác với anh ta)

(6), They refuse to vày anything about the real cause of crime: poverty.

Xem thêm: Văn Mẫu Lớp 11 Tập 1: Dàn Ý Phân Tích Nhân Vật Viên Quản Ngục (2 Mẫu)

(Họ lắc đầu áp dụng biện pháp xử lý vấn đề thực sự tạo ra phạm tội: nghèo khó)

Một số câu ví dụ về phong thái sử dụng của từ bỏ refuse trong tiếng anh

(7), Stratford police refuse to phản hồi on whether anyone has been arrested.