QUÂN XỬ THẦN TỬ THẦN BẤT TỬ BẤT TRUNG

     
Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 10 bài bác 10 Thời kì ra đời và cải cách và phát triển của chế độ phong loài kiến Tây Âu (từ cố gắng kỉ V đến cố kỉnh kỉ XIV)
*