PHÂN BIỆT RAISE VÀ RISE

     

Rise và raise đều có nghĩa ‘move upwards’: dịch chuyển theo hướng lên trên (mọc, nâng lên, giơ lên…)

 Vậy thì làm sao để phân biệt khi nào dùng rise khi nào dùng raise?

Điểm khác nhau

Rise

Raise

Cách đọc

/rʌɪz/

/reɪz/

Nghĩa

là hành động do một người, hay vật tự làm. Nói cách khác, đây là một nội động từ(intransitive verb)

là hành động mà một người hay một vật tác động vào người, vật khác.  Nói cách khác, đây là một ngoại động từ (transitive verb) - hành động hướng vào chủ thể khác .

Bạn đang xem: Phân biệt raise và rise

Mẫu câu

không có tân ngữ đi kèm sau động từ

S+V(rise)

luôn có tân ngữ đi kèm sau động từ.

S+V(raise)+ O(object)

Ví dụ

The sun rises at 5:15 am tomorrow

Raise your hands if you have any questions.

Xem thêm: Vi Sinh Vật Phân Giải Lân - Phân Vi Sinh Vật Lân Vi Sinh

My dad raises me up every day.


Các bạn cùng luyện một số bài tập sau nhé!

 The level of crime continues to .........

Xem thêm: Vật Chất Và Các Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất, Vật Chất Và Những Hình Thức Tồn Tại Của Vật Chất

Đáp án là “rise” vì không có Object (tân ngữ)

The landlord has ............the rent this year.

Đáp án là ‘raised’ vì ở sau có Object (tân ngữ)
*

Nói tóm lại, cùng tả ý “tăng” nếu động từ không có tân ngữ đi sau, dùng ‘rise’; nếu có tân ngữ đi sau, dùng ‘raise’. Bạn có thể nhớ cụm từ “raise the salary”, “raise your hand” để nhớ cách phân biệt 2 động từ này, tránh bị nhầm lẫn trong quá trình học tiếng anh nhé!

Cùng giaotiepmshoa.com luyện thêm một số dạng bài tập này nhé!


*

*

*

*