Star

     

1. Because of Mary"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgs sickness, she didn"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go to lớn school yesterday.

Bạn đang xem: Star

2. Because of feeling tired, she went to lớn bed early.

3. Because of having a bad cold, Ann didn"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go lớn the circus with Betty.

4. Because of working hard và methodically, John succeeded in his exam.

5. Because of her mother"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgs sickness, Margaret stayed home.

6. Because of his father"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgs kindness, I lượt thích him.

7. Because of being noisy, I can"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt study.

8. Because of being green, I can"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt eat these fruits.

9. Because of being foggy, the train came late.

10. Because of the red traffic lights, we stopped our car.

11. Because of smoking cigarettes, John got a bad cold.

12. Because of eating so many chips, John is fat.

13. Because of the heavy rain, they can"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go out.

14. Because of these obstacles, the building didn"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go along as planned.

15. Because of his wiseness, we all admire this man.


Hãy góp mọi bạn biết câu vấn đáp này gắng nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4.8
starstarstarstarstar
4 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


AnnihilatorsTrả lời7760

Cảm ơn

6247


*

Thành viên Biệt đội Hăng Hái

1. Because of being sick, Mary didn"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go to lớn school yesterday.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chi Tiết Cân Bằng Fes + Hno3 Đặc Nóng, Fes2 + Hno3 → Fe(No3)3 + H2So4 + No + H2O

2. Because of feeling tired, she went to lớn bed early.

3. Because of having a bad cold, Ann didn"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go to lớn the circus with Betty.

4. Because of working hard & methodically, John succeeded in his exam.

5. Because of Margaret"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgs mother"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgs sickness, she stayed at home.

6. Because of his father"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgs kindness, I lượt thích him.

7. Because of the noise, I can"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt study.

8. Because of these green fruits, I can"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt eat them.

9. Because of the fog, the train came late.

10. Because of the traffic lights, we stopped our car.

11. Because of smoking cigarettes, John got a bad cold.

12. Because of eating so many chips, John is fat.

13. Because of the heavy rain, they can"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go out.

14. Because of the obstacles, the building didn"https://giaimaivang.vn/not-of-my-students-went-to-class-yesterday-because-it-was-too-cold/imager_3_813_700.jpgt go along as planned.

15. Because of this wise man, we all admire him.


Hãy giúp mọi tín đồ biết câu trả lời này cụ nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
3 vote

GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 8 - TẠI ĐÂY

Bạn mong hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn ước ao hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa đơn vị Intracom, nai lưng Thái Tông, ước Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam Bao Gồm Các Cơ Quan Nào? ? Sơ Đồ Bộ Máy Nhà Nước Việt Nam Hiện Nay


Giấy phép tùy chỉnh cấu hình mạng làng mạc hội trên mạng số 331/GP-BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.