Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11

     
Đại học tập Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 thcs Tiểu học giành riêng cho giáo viên bạn đang xem: thắc mắc trắc nghiệm tin học 11 chương 1 bao gồm đáp án

Tuyển lựa chọn 1 số câu hỏi trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 - Chương Chương trình đơn giản dễ dàng (Bấm vào liên kết phía bên dưới để sở hữu xuống)
Bạn đang xem: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học 11

*

Tuyển chọn 1 số thắc mắc trắc nghiệm Tin học lớp 11 Chương Chương trình solo giản

Chương II: CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN Câu 1: chọn phát biểu sai trong số phát biểu sau : A. Nói chung, lịch trình thường tất cả hai phần : phần khai báo với phần thân; B. Phần thân chương trình nhất thiết phải có; C. Phần khai báo tuyệt nhất thiết nên có; (*) D. Phần thân chương trình rất có thể không chứa một lệnh nào; Câu 2: lựa chọn câu đúng trong các câu sau : A. Trong phần khai báo, tốt nhất thiết đề xuất khai báo tên chương trình để nhân tiện ghi nhớ văn bản chương trình; B. Loại khai báo tên công tác cũng là một dòng lệnh; C. Để sử dụng những chương trình lập sẵn trong các thư viện do ngữ điệu lập trình cung cấp, buộc phải khai báo những thư viện này trong phần khai báo; (*) D. Ngôn ngữ lập trình làm sao có hệ thống thư viện càng lớn thì càng dễ viết chương trình; Câu 3: lựa chọn câu phân phát biểu hợp lý nhất ? A. Khai báo hằng hay được sử dụng cho một quý hiếm tại từng thời điểm thực hiện chương trình; B. Biến đối chọi là biến đổi chỉ nhận những giá trị không đổi và mở ra nhiều lần vào chương trình; C. Khai báo hằng thường xuyên được áp dụng cho phần lớn giá trị không đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình; (*) D. Trong Pascal, tất cả các trở thành trong chương trình đều sở hữu giá trị không đổi và xuất hiện thêm nhiều lần vào chương trình; Câu 4: chọn câu phát biểu hợp lí nhất ? A. Vào Pascal, tất cả các đổi thay trong công tác đều phải kê tên cùng khai báo đến chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; (*) B. Vào Pascal, tất cả các biến đổi trong chương trình đều phải có một cực hiếm tại mỗi thời điểm tiến hành chương trình; C. Khai báo hằng thường được thực hiện cho hình trạng của hằng; D. Biến đối kháng là biến đổi chỉ thừa nhận kiểu của hằng; Câu 5: chọn câu phân phát biểu hợp lý và phải chăng nhất ? A. Trong Pascal, tất cả các vươn lên là trong chương trình đều có giá trị không thay đổi và mở ra nhiều lần trong chương trình; B. Biến đơn là trở nên chỉ dìm một cực hiếm tại mỗi thời điểm triển khai chương trình; (*) C. Khai báo hằng thường được áp dụng cho đặt tên cùng khai báo đến chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí; D. Biến 1-1 là trở thành chỉ dìm kiểu của hằng; Câu 6: chọn câu phạt biểu hợp lý nhất ? A.

Xem thêm: Những Bài Thơ Tiếng Anh Về Thầy Cô Bằng Tiếng Anh Hấp Dẫn Nhất


Xem thêm: Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa - Những Tu Sĩ Không Sống Trong Nhà Dòng


Khai báo hằng thường được áp dụng cho một giá trị tại mỗi thời điểm triển khai chương trình; B. Khai báo hằng còn xác minh cả đặt tên với khai báo cho chương trình dịch biết để tàng trữ và xử lí; C. Trong Pascal, tất cả các vươn lên là trong chương trình đều có một quý hiếm tại từng thời điểm tiến hành chương trình; D. Khai báo hằng còn xác minh cả giao diện của hằng; (*) Câu 7: Xét công tác Pascal mang đến khung sau đây :

PROGRAM vi_du; BEGIN Writeln(‘Xin chao cac ban’); Writeln(‘Moi cac ban lam quen voi Pascal’); END.

Chọn tuyên bố sai trong những phát biểu dưới đây : A. Khai báo tên công tác là vi du (*) B. Khai báo tên công tác là vi_du C. Thân chương trình tất cả hai câu lệnh D. Chương trình không tồn tại khai báo hằng Câu 8: hãy chọn phương án ghép không đúng . Ngôn ngữ lập trình cung cấp một số loại dữ liệu chuẩn chỉnh để A. Fan lập trình biết phạm vi giá chỉ trị cần lưu trữ; B. Tín đồ lập trình biết dung lượng bộ nhớ cần thiết nhằm lưu trữ; C. Bạn lập trình biết có các phép toán nào rất có thể tác cồn lên dữ liệu; D. Fan lập trình không đề xuất đặt thêm những kiểu dữ liệu khác; (*) Câu 9: chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau : A. Mọi ngôn ngữ lập trình đều phải có các phong cách dữ liệu chuẩn chỉnh là : thứ hạng nguyên, vẻ bên ngoài thực, hình dạng kí tự, phong cách lôgic; B. Phương pháp về phạm vi giá trị và kích thước bộ lưu trữ lưu trữ một giá chỉ trị của các kiểu dữ liệu chuẩn chỉnh trong mọi ngôn từ lập trình là như nhau; C. Dữ liệu kiểu byte gồm 256 cực hiếm từ 0, 1, 2, …, 255; (*) D. Dữ liệu kiểu kí từ bỏ chỉ có 256 giá trị; Câu 10: vạc biểu nào dưới đây là sai ? A. Cách khai báo biến chuyển trong ngữ điệu lập trình khác nhau rất có thể khác nhau; B. Trong Pascal những biến cùng kiểu có thể được khai báo trong cùng một list biến, những biến biện pháp nhau vày dấu phẩy; C. Kiểu dữ liệu của biến buộc phải là kiểu dữ liệu chuẩn; (*) D. Hai thay đổi cùng một phạm vi hoạt động (ví dụ như cùng trong một khai báo var) không được trùng tên;