Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một siêu thị ngày trước tiên bán được số đường bởi 3/5 số đường bán tốt trong ngày sản phẩm công nghệ hai.Tính số đường cung cấp được trong mỗi ngày,biết rằng trong 2 ngày đó, trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40kg đường.

Bạn đang xem: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được

Các bn góp mn nhé , cảm ơn nhiều


*

một siêu thị ngày thứ nhất bán được số đường bởi 3/5 só đường bán tốt trong ngày thứ hai. Tính số đường bán tốt trong hàng ngày biết rằng vào hsi ngày đó, trung bình từng ngày shop bán được 40kg đường


*

Tổng số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 ( phần )

Số kg con đường ngày đầu tiên bán được là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 3 = 30 ( kilogam )

Số kg con đường ngày lắp thêm hai bán tốt là:

40 : ( 8 : 2 ) ( imes) 5 = 50 ( kilogam )

Đáp số: ngày đồ vật nhất: 30 kg

ngày sản phẩm hai: 50 kg

 


Một siêu thị ngày đầu tiên bán được số đường bởi 3/5 số đường chào bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong những ngày, biết rằng trong thời gian 2 ngày đó, trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường?

Một siêu thị ngày thứ nhất bán được số được bởi 3/5 số đường bán được trong ngày trang bị hai . Tính số đường bằng 3/5 số con đường được trong hằng ngày , biết rằng trong thời gian 2 ngày đó , trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kg đường


Đáp án: Tổng số mặt đường có trong 2 ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán tốt trong ngày máy hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán được trong ngày thứ nhất là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán được trong ngày thứ nhất là: 30kg

Số đường bán trong ngày thứ nhì là: 50kg

Chúc các bạn học giỏi !


Bài 4. Một siêu thị ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3/ 5 số đường buôn bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường bán được trong mỗi ngày, biết rằng trong thời gian 2 ngày đó, trung bình từng ngày cửa hàng bán được 40 kilogam đường


Số mặt đường có trong hai ngày là 40×2=16(kg đường)Số mặt đường bán trong thời gian ngày thứ nhì là 80:(3+5)×5=50Số đường chào bán trong ngày trước tiên là 80-50=30Chúc bạn học tốt

Bài 4. Một shop ngày thứ nhất bán được số đường bằng 3 /5 số đường buôn bán đươc trong ngày thứ hai. Tính số đường phân phối được trong những ngày, biết rằng trong hai ngày đó, trung bình từng ngày siêu thị bán được 40 kg đường


Một siêu thị ngày đầu tiên bán được số đường bằng 3/5 số đường phân phối đươc trong thời gian ngày thứ hai. Tính số đường phân phối được trong mỗi ngày, biết rằng trong thời gian hai ngày đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 40 kg đường.dành cho bạn nào buộc phải

Tổng số mặt đường có trong hai ngày là:

40 x 2= 80 ( kilogam )

Số đường bán được trong ngày sản phẩm công nghệ hai là:

80 : 8 x 5 = 50 ( kg )

Số đường bán tốt trong ngày trước tiên là:

80 - 50=30 ( kg )

Vậy số đường bán được trong ngày thứ nhất là: 30kg

 Số mặt đường bán trong ngày thứ nhì là: 50kg


TL

Đáp án: Tổng số mặt đường có trong 2 ngày là:

40kg x 2= 80kg

Số đường bán tốt trong ngày thiết bị hai là:

80kg : 8(phần) x 5 = 50 kg

Số đường bán tốt trong ngày trước tiên là:

80kg-50kg=30kg

Vậy số đường bán được trong ngày thứ nhất là: 30kg

Số đường bán trong ngày thứ hai là: 50kg

HT


Tổng số đường có trong thời gian 2 ngày là:

(40 imes2=80left(kg ight))

Số đường bán được trong ngày sản phẩm công nghệ hai là:

(80div8 imes5=50left(kg ight))

Số đường bán được trong ngày trước tiên là:

(80-50=30left(kg ight))


một siêu thị ngày đầu tiên bán được số đường bằng 3/5 số mặt đường hán được trong thời gian ngày thứ 2 tính số đường bán tốt trong mỗi ngày biết rằng trong thời gian hai ngày đó trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường

 


tổng số phần đều nhau là

3+5=8 phần

ngày thứ nhất bán được số đường là 

40 : ( 8 : 2 ) x 3 = 30 kg

ngày vật dụng hai bán được số đường là

40 : ( 8 : 2 ) x 5 = 50 kilogam

đáp số :...

Xem thêm: Ngô Quyền Và Chiến Thắng Sông Bạch Đằng Năm 938, Trận Bạch Đằng (938)


tổng số kg đường trong thời gian 2 ngày là:

40 x 2 = 80 (kg)

ngày trước tiên bán được số kg con đường là:

80 : (3 + 5) x 3 = 30 (kg)

ngày sản phẩm công nghệ hai bán tốt số kg đường là:

80 - 30 = 50 (kg)

đáp số: ngày 1: 30 kg

ngày 2: 50 kg


Một siêu thị ngày đầu tiên bán được số mặt đường bằng (frac35)số đường bán tốt trong ngày sản phẩm công nghệ hai . Tính số đường cung cấp được trong mỗi ngày, biết rằng trong hai ngày đó trung bình mỗi ngày siêu thị bán được 40 kilogam đường 


Giải

Số ki-lô-gam đường buôn bán được ngày một là:

40 . 2 : ( 3+5 ) . 3 = 30 (kg)

Số ki-lô-gam đường bán tốt ngày 2 là:

40 . 2 - 30 = 50 (kg)

Đ/s:......

Xem thêm: Ăn Nhiều Nhưng Vẫn Bị Sụt Cân ? Sụt Cân Bất Thường

Kick mk nha bn!


tổng số kg mặt đường cả nhị ngày siêu thị đó bán được là:

40.2=80(kg)

nếu số đường bán đc ngày thứ nhất là 3 phần thì số con đường bán được ngày sản phẩm hai là 5 phần,như vậy số đường bán được ngày thứ nhất là:

80:(3+5).3=30 (kg)

số con đường bán đc ngày đồ vật hai là:

80-30=50 (kg)

đs..............


Tổng là : 40 x 2 = 80 ( kg )

Ngày 1 buôn bán : 80 : ( 3 + 5 ) x 3 = 30 ( kilogam )

Ngày 2 phân phối : 80 - 30 = 50 ( kg )


Một shop ngày trước tiên bán được số vải bởi 3 phần 4, số vải bán được của ngày đồ vật hai.Tính số vải trong mỗi ngày,biết rằng trong thời gian hai ngày đó trung bình từng ngày cửa hàng bán được 35m vải?