Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Bài 2. Một đèn điện loại 220V - 100W khi sáng bình thường thì có ánh nắng mặt trời 2000 độC. Biết rằng dây tóc đèn điện làm bởi vonfam có hệ số nhiệt năng lượng điện trở bởi 4,5.10^-3(K^-1). Tính điện trở của đèn điện ở 30 độ C. Mn góp mình với mình cảm ơn các ạ

*

Một bóng đèn 220V-100W có dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn điện là 2000 ° C . Khẳng định điện trở của đèn điện khi thắp sáng sủa và khi không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường thiên nhiên là trăng tròn ° C và thông số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .

Bạn đang xem: Một bóng đèn 220v-100w khi sáng bình thường

A. R S = 484 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

B.  R S = 48 , 84 Ω , R 0 = 484 Ω

C.  R S = 848 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω

D.  R S = 48 , 4 Ω , R 0 = 48 , 84 Ω


*

Một bóng đèn 220V - 100W có dây tóc làm bởi vônfram. Khi sáng thông thường thì ánh sáng của dây tóc đèn điện là 2000 ° C . Khẳng định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng sủa và lúc không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường là 20 ° C và hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .


Khi thắp sáng năng lượng điện trở của đèn điện là: R đ = U đ 2 phường đ = 484 ( Ω ) .

 Khi không thắp sáng điện trở của đèn điện là: R 0 = R đ 1 + α ( t - t 0 ) = 48 , 8 ( Ω ) .


Một bóng đèn 220V-100W có dây tóc làm bởi Vonfram. Khi sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc đèn điện là  Biết ánh nắng mặt trời của môi trường xung quanh là 20 ° C và thông số nhiệt điện trở của Vonfram là  α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1  Điện trở của bóng đèn khi thắp sáng bình thường và khi không thắp sáng theo lần lượt là

A. 560 Ω v à 56 , 9 Ω

B. 460 Ω v à 45 , 5 Ω

C. 484 Ω v à 48 , 84 Ω

D. 760 Ω v à 46 , 3 Ω


Một đèn điện 220V-75W có dây tóc làm bằng vonfam. Điện trở của dây tóc đèn ở đôi mươi ° C là 120Ω. Biết năng lượng điện trở của dây tóc bóng đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng số 1 theo ánh nắng mặt trời với hệ số nhiệt năng lượng điện trở là 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .Nhiệt độ của dây tóc trơn tóc bóng đèn khi sáng bình thường là

A. 993 ° C

B. 1433 ° C

C. 2400 ° C

D. 2640 ° C


Một bóng đèn 220V-75W bao gồm dây tóc làm bởi vonfam. Điện trở của dây tóc đèn sống trăng tròn 0 C là 120Ω. Biết điện trở của dây tóc nhẵn đèn trong khoảng nhiệt độ này tăng bậc nhất theo nhiệt độ với thông số nhiệt năng lượng điện trở là 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 .Nhiệt độ của dây tóc bóng tóc đèn điện khi sáng thông thường là

A. 993 0 C

B.  1433 0 C

C.  2400 0 C

D.  2640 0 C


Một đèn điện 220V – 100W có dây tóc làm bằng vônfram. Lúc sáng bình thường thì ánh sáng của dây tóc bóng đèn là 20000C. Biết ánh sáng của môi trường xung quanh là 200C và hệ số của nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5 . 10 - 3 K - 1 . Điện trở của đèn điện khi thắp sáng thông thường và khi khôn

*

A. 560 Ω với 56,9 Ω .

Xem thêm: Nếu Biết Trước Hôm Nay Chia Xa Anh Sẽ Chẳng Để Chúng Ta, Hợp Âm Muốn Nói Với Em

B. 460 Ω với 45,5 Ω .

C. 484 Ω với 48,8 Ω .

D. 760 Ω với 46,3 Ω .

Xem thêm: Had It Not Been For Nghĩa Là Gì, Câu Điều Kiện Kiểu 3, Had It Not Been For Nghĩa Là Gì


Một bóng đèn 220V-100W có dây tóc làm bởi vônfram. Lúc đèn sáng bình thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc bóng đèn là 2000 độ C. Xác định điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết nhiệt độ của môi trường thiên nhiên là đôi mươi độ C và thông số nhiệt năng lượng điện trở của vônfram là α=4,5.10-3 K-1..

Mọi tín đồ giúp bản thân với ạ !!!


Một bóng đèn 220V – 100W bao gồm dây tóc làm bằng vônfram. Khi sáng thông thường thì ánh nắng mặt trời của dây tóc là 2000 ° C . Xác minh điện trở của bóng đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng. Biết ánh nắng mặt trời của môi trường thiên nhiên là đôi mươi ° C và thông số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4 , 5.10 − 3 K − 1 .


Một đèn điện 220V – 100W có dây tóc làm bằng vonfram. Điện trở của dây tóc đèn ở đôi mươi o là R 0 = 48 , 4 Ω . Tính nhiệt độ t của dây tóc đèn lúc đèn sáng sủa bình thường. Coi rằng năng lượng điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ hàng đầu theo ánh nắng mặt trời với hệ số nhiệt năng lượng điện trở α = 4 , 5 .10 − 3 K − 1 .