Lời Bài Hát Khúc Hát Ân Tình

     
fan từ là từ phương Bắc vẫn qua loại sông, sông dài. Tìm tới phương này, một công ty thân ái. Ơi! Tình Bắc duyên nam giới là duyên tình phổ biến muôn đời ta đắp xây. Chạm mặt nàng, phái nữ là thôn cô bé mắt duyên cười cợt say môi hồng. Tình ngát song lòng mộng vàng chung bóng. Ơi! Mạch đất thắp nhang là hương phải lao phổ biến đời vai gần kề vai. Thuộc góp bàn tay yêu quý nhau rồi ngô khoai nhị mùa ngạt ngào một niềm vui chung vui. Mang đến thơm hương thơm đời lúa xoàn tình ơi! Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười. Quê hương thôi đau sầu phòng sông núi bí quyết chia. Ta rước yêu yêu quý về mang đến phương Bắc.Tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông trung bình xuân trao nàng. Lời hát ân tình hồng hồng song má. Ơi! Đời sống yên vui, là vui. Dìu nhau đi vào chung nhẵn mơ.


Bạn đang xem: Lời bài hát khúc hát ân tình


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Đổi Hình Đại Diện Trên Zoom Đơn Giản Nhất, Cách Đổi Ảnh Đại Diện Zoom Trên Điện Thoại

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hai Quả Cầu Kim Loại Nhỏ Như Nhau Mang Các Điện Tích Q1 Và Q2 Đặt Trong Không Khí Cách Nhau 2Cm

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.