Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin

     Bạn đang xem: Khi đốt cháy các đồng đẳng của metylamin

Có x mol tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm nằm trong 2 chu kì thường xuyên (hỗn phù hợp X). X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch HCl thu được a gam tất cả hổn hợp muối clorua khan, còn nếu mang lại X công dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 thì thu được b gam hỗn hợp muối sunfat khan. Cực hiếm của x là


Đun 132,8 gam tất cả hổn hợp 3 ancol no, đối kháng chức cùng với H2SO4 quánh ở 140oC thu được láo hợp các ete bao gồm số mol cân nhau và có trọng lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong các thành phần hỗn hợp là bao nhiêu?


Cho hỗn hợp gồm Na cùng Al có tỉ lệ số mol tương xứng là 1:2 vào nước dư. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (ở đk tiêu chuẩn) cùng m gam hóa học rắn không tan. Giá trị của m là


Khuấy 7,85 g các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại Zn và Al vào 100 ml dd tất cả FeCl2 1M với CuCl2 0,75M thì thấy phản ứng toàn diện với nhau . Vị vậy % trọng lượng của Al trong tất cả hổn hợp là


Một nonapeptit gồm công thức: Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe-Arg. Khi thuỷ phân không hoàn toàn peptit này, số tripeptit đựng phenylalanin (Phe) có thể thu được là


Hỗn hợp X gồm Cu, Ag, Fe2O3 tất cả tỉ lệ số mol tương ứng là 1:2:1. Cho 44 gam hỗn hợp X công dụng với dung dịch HCl dư thu được hóa học rắn Y cùng dung dịch Z. Mang đến dung dịch Z chức năng với dung dịch NaOH dư (không có không khí) cho đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Hòa tan không còn 30,4 gam lếu láo hợp bao gồm CuO với FeO bởi dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Phân chia dung dịch X thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho công dụng với hỗn hợp NH3 dư, sau đó lọc lấy kết tủa, nung trong không khí đến trọng lượng không không thay đổi thu được 16gam chất rắn. Cô cạn phần 2 thu được hóa học rắn khan Z. Đun nóng toàn cục chất rắn Z cùng với lượng dư H2SO4 sệt rồi dẫn khí và hơi đi qua bình đựng lượng dư P2O5, thì thể tích khí (đktc) còn sót lại đi qua bình đựng P2O5 là
Xem thêm: Em Đẹp Nhất Là Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp Fpt Play, Em Đẹp Nhất Là Khi Mỉm Cười

Trong các chất sau: C2H6 (1), CH2=CH2 (2), NH2-CH2-COOH (3), C6H5CH=CH2 (4), C6H6 (5), CH2=CH-Cl (6). Chất có thể tham gia bội nghịch ứng trùng hợp chế tạo polime là


Cho a mol Mg với b mol Zn dạng bột vào dung dịch chứa c mol Cu(NO3)2 với d mol AgNO3 thu được dung dịch đựng 3 muối. (Biết a


Hỗn vừa lòng A có CH3OH và 1 ancol X có tỉ lệ mol là 2: 1. Chia các thành phần hỗn hợp A thành 2 phần bởi nhau. Phần 1. Cho tính năng hết với na thu được 336 ml H2 (đktc). Phần 2. Cho cất cánh hơi và trộn với lượng dư O2 thì nhận được 5,824 lít khí nghỉ ngơi 136,50C, 0,75 atm. Sau khi bật tia lửa điện để đốt cháy thì thu được 5,376 lít khí nghỉ ngơi 136,50C, 1atm. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, Vậy X là


Hỗn hợp X có axit axetic, axit fomic và axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic). Biết a gam X công dụng vừa đầy đủ với 400ml dung dịch NaOH 1M. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn a gam X yêu cầu 16,24 lít O2(đktc) thu được 35,2 gam CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là


Cho dãy những chất: C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin), H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số hóa học trong dãy chức năng được với hỗn hợp HCl là


Hòa tan trọn vẹn m gam hỗn hợp A gồm kim loại kiềm với kiềm thổ vào 400 ml dung dịch HCl 0,25M nhận được 400 ml dung dịch B trong suốt tất cả pH = 13. Cô cạn hỗn hợp B nhận được 10,07 gam chất rắn. Cực hiếm của m là


Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín, sau một thời hạn thu được 4,96 gam hóa học rắn và các thành phần hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hòa hợp X vào nước, được 300 ml hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y bao gồm pH là
Xem thêm: Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng Thuộc Tỉnh Nào, Vườn Quốc Gia Phong Nha

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam