Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Tôi Cuối Cùng Cũng Phá Sản

     

Thể loại: Cường cường, hào môn thế gia, tình yêu son sắt, hợp đồng tình yêu.

Dịch:

Chính văn+2PN: wp duongchibachngoc.

PN còn lại: khoailangmatnuong

Tình trạng bạn dạng dịch: trả 102c + 2PN

————

Văn án

Kẻ thù làm cho Kỷ Nhiên chướng mắt những năm phá sản rồi.

Đám các bạn xấu hỏi Kỷ Nhiên định làm núm nào.

Kỷ Nhiên cười cợt lạnh. Con người mẹ nó nuốm mà cũng cần hỏi?!

Đương nhiên là nhân cơ hội này nhưng tra tấn anh ta, điếm nhục anh ta, chà đạp anh ta rồi