In Order To Đứng Đầu Câu

     

In order to cùng So as to là 1 trong những trong những cấu tạo ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu trúc này chạm mặt trong những bài bài xích thi cũng như trong những cuộc hội thoại hàng ngày. Vậy làm sao để thực hiện cặp cấu trúc này hiệu quả và nhuần nhuyễn nhất. Hãy thuộc Step Up kiếm tìm hiểu cụ thể về cấu trúc chỉ mục tiêu này ngay lập tức trong nội dung bài viết nhé.

Bạn đang xem: In order to đứng đầu câu


1. In order to và So as lớn trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” cùng “so as to” hầu như mang tức thị “để, để mà”. Được cần sử dụng trong câu nhằm mục tiêu thể hiện mục đích của hành vi đã được nhắc tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order khổng lồ go to lớn the office on time. = He got up early so as lớn go to lớn the office on time.

(Anh ấy thức dậy sớm để đến văn chống đúng giờ.)

=> vào trường phù hợp này, việc “thức dậy sớm” có mục tiêu là nhằm “đến văn phòng công sở đúng giờ”. Vị đó, ta sử dụng “in order to” hoặc “so as to” để diễn tả ý nghĩa trên.

Do chân thành và ý nghĩa ngữ pháp vào câu, cấu tạo in order to cùng so as khổng lồ còn được áp dụng để nối 2 câu chỉ mục tiêu lại cùng với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is khổng lồ work in China. 

(Jane học tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ chỉ. Mục đích của anh ấy là thao tác làm việc ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as to lớn work in China. 

(Jane học tiếng Trung rất chăm chỉ để làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Cấu trúc with an aim of V-ing: để …

Cấu trúc with a view to cùng with an aim of gần như đi sau do V-ing, mặc dù hãy xem xét tới giới trường đoản cú trong giờ Anh đi cùng với 2 cấu tạo này nhằm không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to lớn work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác làm việc thuận tiện, tôi vẫn tìm 1 căn hộ bắt đầu gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục tiêu mua máy tính mới, tôi đang tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền.)

5. Bài tập thực hành thực tế cho cấu tạo In order to cùng So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bởi những bài tập áp dụng là một phương thức hiệu quả với người học giờ Anh. Do vậy hãy cùng làm bài xích tập sau để nạm trọn kỹ năng và kiến thức về cấu tạo in order to cùng so as khổng lồ nhé.

Bài 1: Viết lại các câu sau áp dụng in order lớn hoặc so as to I would lượt thích to take tomorrow off, because I want khổng lồ visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Nấu Lá Tía Tô Với Bia Trị Nám, Trị Tàn Nhang Hiệu Quả

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy tính because he wanted khổng lồ give it khổng lồ his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants to become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order to lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not to feel cold. He bought a new máy tính in order to/so as to lớn give it to lớn his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order to lớn become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not to get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào nơi trống phù hợp hợp.

Xem thêm: Mất Ngày Hôm Nay Tốt Hay Xấu ? Xem Ngày Tốt Xấu Hôm Nay

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend & I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs to save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to