HỢP CHẤT HỮU CƠ X CÓ CÔNG THỨC C2H8N2O4

     

Cho m gam hóa học hữu cơ A có công thức phân tử C4H14O3N2tác dụng cùng với 400 gam hỗn hợp KOH 5,6% nhận được 0,2 mol hỗn hợp khí B có 2 khí đk thường mọi làm xanh quỳ tím ẩm có tỉ khối so với H2là 19 cùng dung dịch C. Cô cạn hỗn hợp C thu được a gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của a với số bí quyết cấu tạo tương xứng với A là
Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ x có công thức c2h8n2o4

Cho 15,4 gam các thành phần hỗn hợp X có hai chất hữu cơ tất cả cùng CTPT C2H7NO2tác dụng không còn với 150 ml hỗn hợp NaOH 2 M với đun nóng, thu được hỗn hợp Y và hỗn hợp Z tất cả hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối tương đối của Z đối với He bằng A. Cô cạn dung dịch Y thu được 18,3 g hóa học rắn khan. Cực hiếm của a là


Cho 9,1 gam hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H9O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 10,2 gam hóa học rắn khan. Công thức kết cấu thu gọn của X là


Hỗn thích hợp H bao gồm chất cơ học X có công thức C2H6N2O5và một tripeptit mạch hở Y được tạo ra từ một nhiều loại aminoaxit trong các các aminoaxit sau: alanin, glyxin, valin.Đốt cháy không còn Y vào oxi đựợc 6,12 gam H2O, 1,68 gam N2. Mang lại 20,28 gam tất cả hổn hợp H công dụng vừa đầy đủ 140 ml dung dịch NaOH 2M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng được hỗn hợp muối khan Z. Phần trăm cân nặng muối tất cả phân tử khối lớn nhất trong Z là:


Hợp hóa học hữu cơ X tất cả CTPT là C3H10O4N2. X phản ứng cùng với NaOH vừa đủ, đun cho nóng cho thành phầm gồm hai chất khí phần nhiều làm xanh quỳ ẩm có toàn diện tích là 2,24 lít (đktc) với một dung dịch cất mg muối hạt của một axit hữu cơ. Quý giá m là


A là 1 trong những hợp hóa học hữu cơ bao gồm CTPT C5H11O2N. Đun 52,65 gam A cùng với 500 ml hỗn hợp NaOH 0,75M nhận được một thích hợp chất có CTPT C2H4O2NNa và chất hữu cơ B. Mang lại hơi qua CuO/t° thu được hóa học hữu cơ D có chức năng cho phản bội ứng tráng gương. Tính khối lượng kết tủa Ag chế tạo ra thành biết công suất phản ứng toàn bộ quá trình là 65%.


Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam hóa học X (có cất 1 nguyên tử nitơ trong phân tử) thu được thành phầm gồm CO2; H2O cùng N2. Mang lại 8,9 gam X tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 11,4 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là


Hợp chất X có công thức C2H7NO2có phản nghịch ứng tráng gương. Cho 11,55 gam X phản bội ứng với dung dịch NaOH loãng tạo nên dung dịch Y cùng khí Z, khi đến Z chức năng với hỗn hợp hỗn hợp có NaNO2và HCl tạo thành khí phường Oxi hóa p bằng CuO ở ánh sáng cao, thành phầm tạo thành đem thực hiện phản ứng tráng gương. Số gam kết tủa chế tạo ra thành là bao nhiêu biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 60%?
Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Củ Cải Khô Muối Chua Ngọt, Cách Làm Củ Cải Ngâm Chua Ngọt

Cho 12,4 gam hóa học A tất cả CTPT C3H12O3N2đun nóng với 2 lít hỗn hợp NaOH 0,15M. Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được hóa học khí B có tác dụng xanh quì độ ẩm và hỗn hợp C. Cô cạn C rồi nung đến trọng lượng không thay đổi thu được từng nào gam chất rắn?


Hợp chất X mạch hở có CTPT là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản bội ứng trọn vẹn với dung dịch NaOH ra đời một hóa học khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng rộng không khí, có tác dụng giấy quỳ tím ẩm chuyển color xanh. Hỗn hợp Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn hỗn hợp Z nhận được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:


Đốt cháy hoàn toàn 1 hóa học hữu cơ X nhận được 1,344 lít CO2; 0,168 lít N2(đktc) và 1,485 gam H2O. Khi mang đến X tính năng với NaOH nhận được một sản phẩm là CH3COONA. CTCT thu gọn của X là:


Hỗn hợp X tất cả 2 hóa học hữu cơ tất cả công thức phân tử là CH6O3N2và C3H12O3N2. Mang lại 6,84 gam X làm phản ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp NaOH, nhận được V lít các thành phần hỗn hợp Y (gồm 3 khí) và dung dịch Z. Nếu đến dung dịch HCl dư vào hỗn hợp Z thì tất cả 0,896 lít (đktc) khí bay ra. Nếu như hấp thụ trọn vẹn V lít tất cả hổn hợp khí Y vào dung dịch HCl dư thì trọng lượng muối chiếm được là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai hóa học hữu cơ gồm cùng CTPT C2H7NO2tác dụng vừa đù với hỗn hợp NaOH và đun nóng, thu được hỗn hợp Y với 4,48 lít tất cả hổn hợp Z (đktc) có hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm), tỉ khối tương đối của Z đối với H2bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được cân nặng muối khan là


Cho 32,25 gam một hỗn hợp muối có công thức phân tử là CH7O4NS chức năng hết với 750 ml hỗn hợp NaOH 1M đun nóng thấy thoát ra chất khí làm cho xanh quỳ tím ẩm và thu được hỗn hợp X chỉ chứa các chất vô cơ. Cô cạn hỗn hợp X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?


Hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất cất C, H, O, N. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam hóa học X nhận được 4,48 lít CO2, 7,2 gam H2O với 2,24 lít khí N2(khí đo sống đktc). Nếu mang lại 0,1 mol hóa học X trên phản bội ứng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH làm cho nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm và hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là:
Xem thêm: Bài Tập Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 8 ), Viết Lại Câu Tiếng Anh Lớp 8

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam