HỖN HỢP X GỒM MG MGO CA CAO

     

Câu 248516: Hỗn hợp X có Mg, MgO, Ca với CaO. Hài hòa 10,72 gam X vào dung dịch HCl vừa đủ, chiếm được 3,248 lít khí (đktc) với dung dịch Y. Trong Y gồm 12,35 gam MgCl2 cùng m gam CaCl2. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm mg mgo ca cao

19,98.

B. 33,3.

C.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Thuốc Tránh Thai Love Day, Thuốc Love Days Là Thuốc Gì

13,32.

D. 15,54.

Xem thêm: Bánh Sinh Nhật Vương Miện Công Chúa Đẹp, Bánh Sinh Nhật Vương Miện


Giải đưa ra tiết:

nH2 = 0,145 mol

nMgCl2 = 12,35/95 = 0,13 mol

Quy dổi láo hợp ban đầu thành: Mg (0,13 mol), Ca (x mol), O (y mol).

+ Ta có: 0,13.24 + 40x + 16y = 10,72 (1)

+ BT e: 2nMg + 2nCa = 2nO + 2nH2

0,13.2 + 2x = 2y + 0,145.2 (2)

Giải (1) và (2) => x = 0,14; y = 0,125

mCaCl2 = 0,14.111 = 15,54 gam

Đáp án D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát