Hỗn Hợp X Gồm Hai Kim Loại Kiềm Và Một Kim Loại Kiềm Thổ

     

Hỗn thích hợp X tất cả hai kim loại kiềm với một sắt kẽm kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y cùng 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z tất cả H2SO4 cùng HCl, trong các số đó số mol của HCl gấp rất nhiều lần lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bởi dung dịch Z tạo nên m gam hỗn hợp muối. Quý giá của m là


Ta có: $n_OH^ - = 2.n_H_2$

Trung hòa dung dịch X và Y tức là: $n_H^ + = n_OH^ - $

Gọi số mol H2SO4 là a (mol) thì số mol HCl là 2a (mol)

$ o n_H^ + = 2n_H_2SO_4 + n_HCl$ => a

$ o left{ egingatheredn_H_2SO_4 hfill \n_HCl hfill \ endgathered ight.$

+) trọng lượng muối bằng trọng lượng kim nhiều loại cộng trọng lượng gốc axit: $m = m_hhX + m_SO_4^2 - + m_Cl^ - $


Bản chất của phan ứng sắt kẽm kim loại với nước là: $2H_2O o 2OH_^-+H_2$

→$n_OH^ - = 2.n_H_2 = 2.dfrac0,537622,4 = 0,048,mol$

$OH^ - + H^ + o H_2O$

0,048 $ o $ 0,048

Vì số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4 nên người ta gọi số mol H2SO4 là a(mol) thì số mol HCl là 2a (mol)

$ o n_H^ + = 2n_H_2SO_4 + n_HCl = 2a + 2a = 4a,mol$

$ o 4a = 0,048 o a = 0,012,$

$ o left{ egingatheredn_H_2SO_4 = 0,012,mol o n_SO_4^2 - = 0,012,mol hfill \n_HCl = 2.0,012 = 0,024,mol o n_Cl^ - = 0,024,mol hfill \ endgathered ight.$

$ o m = m_hhX + m_SO_4^2 - + m_Cl^ - = 1,788 + 0,012.96 + 0,024.35,5 = 3,792,gam$


Đáp án đề nghị chọn là: c


*


Khi tính số mol $H_^+$ quên không nhân song số mol $H_2SO_4$ sẽ ra $a=0,016mol$. Đáp án ra cân nặng muối: $m=4,46gam$, đáp án A


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ


Bài tập có liên quan


Ôn tập chương 6 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức bình thường của oxit kim loại thuộc đội IA là


Phát biểu như thế nào sau đây là sai?


Phát biểu nào sau đó là đúng?


Kim các loại nào sau đây tan không còn trong nước dư ở ánh sáng thường?


Dung dịch nào tiếp sau đây khi phản nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, nhận được kết tủa trắng?


Từ nhị muối X với Y thực hiện các làm phản ứng sau:

X → X1 + CO2

X1 + H2O → X2

X2 + Y → X + Y1 + H 2O

X2 + 2Y → X + Y2 + H2O

Hai muối hạt X, Y tương xứng là


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(I) mang đến dung dịch NaCl vào dung dịch KOH.

(II) mang đến dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2.

(III) Điện phân hỗn hợp NaCl với điện cực trơ, gồm màng ngăn.

Xem thêm: Thời Tiết Phú Quốc 3 Ngày Tới, Dự Báo Thời Tiết 10 Ngày Tại Phú Quốc, Kiên Giang

(IV) mang lại Cu(OH)2 vào hỗn hợp NaNO3.

(V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.

(VI) mang đến dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2.

Xem thêm: Cận Cảnh Robot Phẫu Thuật Hiện Đại Có Mặt Tại Việt Nam, Tiết Niệu & Sinh Dục

Các thí nghiệm đông đảo điều chế được NaOH là:


Một cốc nước có chứa những ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) với SO42- (0,01 mol). Đun sôi cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thì nước còn sót lại trong cốc


Hấp thụ trọn vẹn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Cực hiếm của a là


Hấp thụ trọn vẹn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch có NaOH 0,1M cùng Ba(OH)2 0,2M, hiện ra m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Hỗn vừa lòng X có Na, Ba, Na2O với BaO. Hòa tan trọn vẹn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong số ấy có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là


Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch tất cả K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với hỗn hợp BaCl2 (dư), nhận được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là


Dung dịch X cất hỗn hợp có Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ tuổi từ từ bỏ từng giọt cho tới hết 200 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml hỗn hợp X, ra đời V lít khí (ở đktc). Quý giá của V là


Cho hỗn hợp K2CO3 với NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 nhận được kết tủa X cùng dung dịch Y. Thêm thư thả dung dịch HCl 0,5M vào trong bình đến khi không thể khí bay ra thì hết 560 ml. Biết cục bộ Y phản nghịch ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Trọng lượng kết tủa X là


Hòa tan trọn vẹn 2,45 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa các chất tan gồm nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Cho 7,1 gam hỗn hợp tất cả một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y công dụng hết với lượng dư hỗn hợp HCl loãng, thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại X, Y là


X là sắt kẽm kim loại thuộc phân nhóm thiết yếu nhóm II (hay đội IIA). Mang đến 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại X cùng Zn tính năng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (đktc). Phương diện khác, khi cho 1,9 gam X công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là:


Hỗn hòa hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm với một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y cùng 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z bao gồm H2SO4 và HCl, trong các số ấy số mol của HCl gấp rất nhiều lần lần số mol của H2SO4. Trung hòa - nhân chính dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam tất cả hổn hợp muối. Giá trị của m là


Cho 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml hỗn hợp NaHCO3 0,1M, thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Cho từ từ hỗn hợp HCl 0,25M vào X mang đến khi bước đầu có khí hiện ra thì không còn V ml. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Nung 12,95 gam muối hạt M(HCO3)2 ở nhiệt độ cao đến trọng lượng không đổi, rồi cho toàn cục khí CO2 nhận được vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy bao gồm 10 gam kết tủa. M là:


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.